Slik kvalifiserer du for Shopify Plus-partnerprogrammet

Før du sender inn en søknad på vegne av bedriften din, må du sørge for at bedriften din oppfyller alle de nødvendige kravene.

Disse forutsetningene brukes som et utgangspunkt ved gjennomgang av nye søknader til Shopify Plus-partnerprogrammet. De kan endres basert på lokasjon, type tjenester som leveres og andre bedriftsfaktorer. Det er ikke garantert at man aksepteres til Shopify Plus-partnerprogrammet selv om man oppfyller forutsetningene.

  • Bedriften din har dokumentert erfaring med å jobbe med forhandlere med høy vekst
  • Bedriften din vurderes som ledende innen e-handel og identifiseres i det offentlige markedet som sådan
  • Bedriften din har teknisk kompetanse og e-handelkunnskapen som er nødvendig for å bygge løsninger i verdensklasse på Shopify Plus
  • Bedriften din kan levere nøkkelferdige tjenester og har båndbredden til å støtte flere kompliserte løsninger
  • Bedriften din har en eksisterende portefølje av forhandlere med stort volum og dokumentert god effekt
  • Virksomheten din har fullført tre eller flere vellykkede henvisninger i løpet av de tolv siste månedene

På denne siden

Løpende kvalifikasjoner

Bedrifter som aksepteres inn i Shopify Plus-partnerprogrammet vil bli målt for å sikre følgende:

  • Positive tilbakemeldinger fra eksisterende Shopify Plus-forhandlere
  • Utmerkede vurderinger på ytelser, hastighet og tilgjengelighetsrapporter fra butikker som er bygget
  • Sterk overholdelse av beste praksis for Shopify Plus under lanserings- og utviklingssykluser
  • Aktiv deltakelse i Shopify-fellesskapet og en tydelig stemme i samfunnet