Så kvalificerar du dig för Shopify Plus-partnerprogram

Innan du skickar in en ansökan å ditt företags vägnar, så ska du se till att ditt företag uppfyller alla nödvändiga krav.

Dessa krav används som startpunkt vid granskning av nya ansökningar till Shopify Plus-partnerprogram. De kan ändras beroende på plats, typ av tjänsteutbud och andra företagsfaktorer. Även om dessa krav uppfylls så är detta inte en garanti för att bli godkänd till Shopify Plus-partnerprogram.

  • Ditt företag har en beprövad erfarenhet av att arbeta med snabbväxande handlare
  • Ditt företag anses vara en innovationsledare inom handel och identifieras som sådan på den offentliga marknaden
  • Ditt företag har den tekniska kunskap och den kunskap inom handel om krävs för att skapa lösningar i världsklass på Shopify Plus
  • Ditt företag kan tillhandahålla heltäckande tjänster och har en bandbredd som stödjer flera komplexa lösningar
  • Ditt företag har en befintlig portfölj med handlare som säljer stora volymer med dokumenterade framgångsrika meriter
  • Ditt företag har genomfört tre eller fler lyckade hänvisningar under de senaste 12 månaderna

På den här sidan

Pågående kvalifikationer

Organisationer som accepteras i partnerprogrammet Shopify Plus kommer att värderas i syfte att säkerställa följande:

  • Positiv feedback från befintliga Shopify Plus-handlare
  • Utmärkta betyg i resultats-, hastighets- och tillgänglighetsrapporter gällande butiksbyggande
  • Hög efterlevnad av Shopify Plus bästa praxis under lansering och utvecklingscykler
  • Aktivt deltagande i Shopifys community-engagemang och innovationsledarskap