Jak zakwalifikować się do programu Partner Shopify Plus

Przed przesłaniem wniosku w imieniu swojej firmy należy upewnić się, że spełnia ona wszystkie niezbędne warunki wstępne.

Te wymagania wstępne są używane jako punkt wyjścia podczas weryfikacji nowych wniosków o przyjęcie do programu Partner Shopify Plus. Mogą one ulec zmianie w zależności od lokalizacji, rodzaju oferowanych usług i innych czynników biznesowych. Spełnienie tych wymagań wstępnych nie gwarantuje przyjęcia do programu Partner Shopify Plus.

  • Twoja firma ma udokumentowane doświadczenie we współpracy ze sprzedawcami o dużym potencjale rozwoju
  • Twoja firma jest uważana za świadomego lidera w zakresie w handlu i jako taka jest identyfikowana na rynku publicznym
  • Twoja firma ma doświadczenie techniczne i wiedzę handlową niezbędną do tworzenia światowej klasy rozwiązań dla Shopify Plus
  • Twoja firma może świadczyć kompleksowe usługi i zapewnia przepustowość pozwalającą na obsługę wielu złożonych rozwiązań
  • Twoja firma ma portfolio sprzedawców z wysokim wolumenem sprzedaży i udokumentowanymi osiągnięciami
  • Twoja firma jest inicjatorem co najmniej trzech udanych poleceń w ciągu ostatnich 12 miesięcy

Na tej stronie

Ciągłość kwalifikacji

Organizacje przyjęte do programu Partner Shopify Plus będą poddawane ocenie pod kątem:

  • Pozytywnych opinii istniejących sprzedawców Shopify Plus
  • Doskonałej punktacji w raportach dotyczących wydajności, szybkości i dostępności tworzenia sklepu
  • Ścisłego przestrzegania najlepszych praktyk Shopify Plus podczas uruchamiania i w trakcie cykli rozwojowych
  • Aktywnego uczestnictwa w działaniach społeczności Shopify oraz świadomego przywództwa