Złóż wniosek o uczestnictwo w programie partnerskim Shopify Plus

Dziękujemy za zainteresowanie przystąpieniem do programu Partner Shopify Plus. Przed złożeniem wniosku upewnij się, że sprawdziłeś(-aś) wymagania wstępne programu w celu ustalenia, czy Twoja firma spełnia niezbędne kryteria kwalifikujące do partnerstwa.

Jeśli uważasz, że Twoja firma może się kwalifikować do programu Partner Shopify Plus, tutaj możesz złożyć wniosek o przystąpienie do niego:

Po przesłaniu wniosku zespół ds. Partnerstwa Shopify Plus zweryfikuje go. Skontaktuje się z Tobą bezpośrednio tylko wtedy, jeśli zostaniesz warunkowo zakwalifikowany(-a) do udziału w spotkaniu mającym na celu omówienie sformalizowania partnerstwa Shopify Plus.