Làm thế nào để đủ điều kiện tham gia Chương trình Đối tác Shopify Plus

Trước khi gửi đơn đăng ký thay mặt doanh nghiệp, bạn cần đảm bảo rằng doanh nghiệp của mình đáp ứng tất cả các điều kiện tiên quyết cần thiết.

Các điều kiện tiên quyết này được sử dụng làm điểm bắt đầu khi đánh giá các đơn đăng ký mới tham gia Chương trình Đối tác Shopify Plus. Những điều kiện này có thể thay đổi theo vị trí, loại dịch vụ cung cấp và các yếu tố kinh doanh khác. Đáp ứng các điều kiện tiên quyết không đảm bảo việc bạn được chấp nhận tham gia Chương trình Đối tác Shopify Plus.

  • Doanh nghiệp của bạn có kinh nghiệm làm việc thực tế với thương nhân có mức tăng trưởng cao
  • Doanh nghiệp được coi là nhà lãnh đạo tư tưởng trong thương mại và có danh tiếng tương tự trên thị trường công khai
  • Doanh nghiệp có chuyên môn và kiến thức thương mại cần thiết để xây dựng giải pháp đẳng cấp thế giới trên Shopify Plus
  • Doanh nghiệp có thể cung cấp dịch vụ toàn diện và có năng lực để hỗ trợ nhiều giải pháp phức tạp
  • Doanh nghiệp của bạn có danh mục thương nhân hiện tại gồm những thương nhân bán số lượng lớn với lịch sử thành công đã được kiểm chứng
  • Doanh nghiệp đã hoàn thành ba lượt giới thiệu thành công trở lên trong 12 tháng qua

Điều kiện hiện đang áp dụng

Các tổ chức được chấp nhận tham gia Chương trình Đối tác Shopify Plus sẽ được đánh giá để đảm bảo những điều kiện sau:

  • Ý kiến phản hồi tích cực từ các thương nhân dùng Shopify Plus hiện tại
  • Có điểm số xuất sắc trên các báo cáo về hiệu suất, tốc độ và khả năng truy cập cửa hàng
  • Tuân thủ chặt chẽ các phương thức tối ưu dành cho Shopify Plus trong các chu kỳ ra mắt và phát triển
  • Tích cực tham gia vào việc gắn kết cộng đồng Shopify và lãnh đạo tư tưởng