Các tài nguyên và sự kiện Shopify bổ sung

Cộng đồng Shopify có nhiều cách để tham gia, tìm hiểu thêm về cách điều hành doanh nghiệp và kết nối với các doanh nhân khác. Xem danh sách bên dưới để tìm hiểu thêm về các tài nguyên bạn có thể sử dụng:

Đọc

Xem

Tìm hiểu

Tham dự

  • Hội thảo web của Shopify - các phiên học trực tuyến miễn phí giúp bạn điều hành cửa hàng Shopify
  • Shop Class - các sự kiện trực tiếp gồm các buổi hội thảo, thảo luận và các cơ hội kết nối
  • Shopify Events - nhiều sự kiện miễn phí do đối tác của Shopify tổ chức
  • Các nhóm Shopify trên meetup.com - cơ hội xã giao và kết nối cho bất kỳ ai quan tâm đến Shopify (không phải do Shopify tổ chức)

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí