Digital Downloads

Met de app Digital Downloads van Shopify uploadt je digitale bestanden zoals video's, liedjes en grafische kunst als producten in je winkel. Wanneer een klant een product met een digitaal bestand koopt, ontvangt die klant een link om het bestand te downloaden.

De drie belangrijkste secties in de app Digital Downloads zijn:

 • Dashboard - Hier kun je digitale bestanden bekijken, bewerken, filteren en toevoegen aan producten.
 • Bestellingen - Hier kun je alle bestellingen bekijken die digitale producten bevatten die zijn gekocht via je winkel.
 • Instellingen - Hier kun je e-mailtemplates en afrekenopties personaliseren.

De app Digital Downloads installeren

 1. Klik op Install app.

Een digitaal product toevoegen

Maak eerst een product en keer vervolgens terug naar de app Digital Downloads om het digitale bestand toe te voegen aan de gegevenspagina van het product als je een digitaal product aan je onlinewinkel wilt toevoegen.

Je kunt slechts één bestand per variant toevoegen. Met een .zip -bestand of een ander type archiefbestand bundel je bestanden onder één bestandsnaam.

Stappen:

 1. Klik in het Shopify-beheercentrum op Producten.
 2. Klik op Product toevoegen.
 3. Voer de informatie in voor je digitale product, zoals Titel, Beschrijving en Prijs.
 4. Optioneel: Als je product alleen digitaal is, zet je onder de kop Verzending het vinkje naast Dit is een fysiek product uit.
 5. Optioneel: Als je het product pas beschikbaar wilt maken als je het digitale bestand hebt toegevoegd, klik je onder Productstatus op de vervolgkeuzelijst en op Concept.
 6. Klik op Opslaan.
 7. Klik onder de producttitel op Meer acties.
 8. Klik op Digitaal bestand toevoegen. Je gaat naar de app-pagina Digital Downloads.
 9. Klik naast elke variant op Bestand toevoegen om bestanden te uploaden naar alle varianten waarvoor deze nodig zijn.
 10. Selecteer het bestand dat je aan dit product wilt toevoegen.
 11. Klik op Publiceren.
 12. Optioneel: Als je je product weer actief wilt maken, klik je op Bekijken in het Shopify-beheercentrum, daarna onder Productstatus op de vervolgkeuzelijst en op Actief; klik tot slot op Opslaan.

Een digitaal bestand toevoegen aan een bestaand product

Naast het maken van digitale producten kun je een digitale download toevoegen aan producten die zich al in je onlinewinkel bevinden. Dit omvat fysieke producten. Als je bijvoorbeeld vinylplaten verkoopt, kun je de app Digital Downloads gebruiken om een MP3-kopie toe te voegen van het album dat de klant kan downloaden.

Je kunt slechts één bestand per variant toevoegen. Met een .zip -bestand of een ander type archiefbestand bundel je bestanden onder één bestandsnaam.

Stappen:

 1. Klik in het Shopify-beheercentrum op Producten.
 2. Klik op de titel van het product waaraan je een digitaal bestand wilt toevoegen.
 3. Klik onder de producttitel op Meer acties.
 4. Klik op Digitaal bestand toevoegen. Je gaat naar de app-pagina Digital Downloads.
 5. Klik naast elke variant op Bestand toevoegen om bestanden te uploaden naar alle varianten waarvoor deze nodig zijn.
 6. Selecteer het bestand dat je wilt toevoegen.
 7. Klik op Publiceren.

De afhandelingsinstellingen voor je digitale producten aanpassen

Je kunt je digitale bestanden bekijken en de fulfilmentinstellingen aanpassen door in het dashboard van de Digital Downloads-app op een product te klikken. Als je de fulfilmentinstellingen wilt wijzigen, moet er eerst een digitaal bestand zijn toegevoegd.

De opties voor de fulfilment van een digitaal product zijn:

 • Automatisch als afgehandeld markeren. Als je deze optie selecteert, ontvangen klanten die dit product kopen na een succesvolle betaling automatisch een downloadlink per e-mail en wordt de bestelling gemarkeerd als afgehandeld. Gebruik deze optie voor volledig digitale producten, zoals een MP3- of een PDF-bestand.

 • Handmatig als afgehandeld markeren Als je deze optie selecteert, wordt er pas een downloadlink naar de klant gemaild als je de bestelling handmatig hebt gemarkeerd als afgehandeld. Gebruik deze optie wanneer het product een combinatie is van digitale en fysieke producten, zoals een vinylplaat met een MP3-download.

Stappen:

 1. Klik in de app Digital Downloads op Dashboard.
 2. Klik op het digitale product dat je wilt bewerken.
 3. Klik naast de variant die je wilt bewerken op Fulfilment.
 4. Klik op de gewenste fulfilment-optie.
 5. Klik op Toepassen.
 6. Klik op Opslaan.

Als je een product met een fysiek en digitaal onderdeel hebt en voor het digitale bestand automatische fulfilment is ingesteld, wordt het digitale bestand automatisch verzonden en in de Digital Downloads-app als afgehandeld gemarkeerd. Hoe het fysieke onderdeel van je product wordt afgehandeld, is afhankelijk van de fysieke fulfilmentinstellingen.

Een digitaal bestand handmatig verzenden

Als je Handmatige fulfilment wilt gebruiken, kun je de klant per e-mail een link sturen om het product handmatig te downloaden.

Stappen:

 1. Klik in de app Digital Downloads op Dashboard.
 2. Klik op de naam van het digitale product waarvoor je een downloadlink wil maken.
 3. Klik op Downloadlink aanmaken.
 4. Optioneel: Selecteer een variant waarvoor je de downloadlink wilt maken en klik op Aanmaken.
 5. Wanneer de URL is aangemaakt, klik je ernaast op Link kopiëren.

De gekopieerde link kun je naar een klant e-mailen. Met deze link kan de klant het digitale bestand veilig downloaden.

Een downloadlimiet instellen

Ga naar de pagina van de app Digital Downloads om je digitale bestanden te bekijken en een downloadlimiet in te stellen. Een downloadlimiet bepaalt het aantal keren dat een klant een digitaal product kan downloaden.

Stappen:

 1. Klik in de app Digital Downloads op Dashboard.
 2. Klik op het digitale product waarvoor je een downloadlimiet wilt instellen.
 3. Klik op Fulfilment naast de variant die je wilt bewerken.
 4. Onder DOWNLOADLIMIET geef je aan hoe vaak de klant hebt bestand mag downloaden. Als je bijvoorbeeld 2 invoert, mag de klant het bestand twee keer downloaden.
 5. Klik op Toepassen.

Producten filteren op de dashboardpagina

Op de dashboardpagina van de app Digital Downloads kun je producten filteren op of er al dan niet een digitaal bestand aan is toegevoegd.

 1. Klik op de dashboardpagina van de Digital Downloads-app op Digitale bestanden filteren.
 2. Doe een van de volgende dingen:
  • Klik op Heeft digitaal bestand om alleen producten met digitale bestanden te tonen.
  • Klik op Geen digitaal bestand om alleen producten zonder digitale bestanden te tonen.
  • Klik op Alles weergeven om een lijst met alle producten te zien.

Digital Downloads-bestellingen aanpassen

Het gedeelte Bestellingen bevat een overzicht van alle bestellingen die digitale downloads bevatten die zijn gekocht via je winkel. Dit gedeelte bevat de volgende informatie:

 • bestelnummer
 • datum en tijd
 • klantnaam
 • e-mailadres van klant
 • aantal downloads per bestelling

Net als op de pagina Bestellingen in de beheerder, kun je op elk item klikken om de details van die bestelling te bekijken.

Je ziet voor elke bestelling de volgende informatie:

 • klantnaam
 • e-mailadres van de klant
 • optie om het e-mailadres van de klant bij te werken
 • optie om e-mail over afhandeling opnieuw te sturen

In het gedeelte Bestellingen wordt ook aangegeven wanneer een download is voltooid, wat het IP-adres is van de klant, evenals de browser en het besturingssysteem die zijn gebruikt om het digitale product te downloaden.

 1. Klik in het Shopify-beheercentrum op Instellingen > Apps en verkoopkanalen.

 2. Klik op de pagina Apps en verkoopkanalen op Digital Downloads.

 3. Klik op App openen.

 4. Klik op Bestellingen.

 5. Klik op het bestelnummer van de bestelling waarvoor je opnieuw een downloadlink wilt verzenden.

 6. Klik op Downloadmail opnieuw verzenden.

Een download annulern

Je kunt de downloadlink van een klant deactiveren om te voorkomen dat deze klant het product kan downloaden.

Stappen:

 1. Klik in het Shopify-beheercentrum op Instellingen > Apps en verkoopkanalen.

 2. Klik op de pagina Apps en verkoopkanalen op Digital Downloads.

 3. Klik op App openen.

 4. Klik op Bestellingen.

 5. Klik op het nummer van de bestelling waarvan je de download wilt annuleren.

 6. Klik onder het kopje Downloadgegevens op Annuleren.

Als je de mogelijkheid van een klant om een digitaal product te downloaden opnieuw wilt activeren, keer je terug naar de bestelpagina in de app Digital Downloads en klik je op Activeren onder het kopje Downloadgegevens.

Een CSV-bestand met bestellingen exporteren

Met de exportoptie CSV-bestand, die onder aan de pagina Bestellingen staat, genereer je een spreadsheetbestand met alle digitale bestellingen die door de app zijn verwerkt. Dit betekent dat zelfs als de klant het product nog niet heeft gedownload, de bestelling van de klant is geregistreerd in dit rapport.

Het rapport bevat de volgende informatie:

 • datum en tijd van bestelling
 • aantal downloads
 • e-mailadres van de klant
 • voornaam van de klant
 • checkout-ID gekoppeld aan de bestelling
 • achternaam van de klant
 • totaal aantal orderregels in de bestelling
 • totaalbedrag bestelling (inclusief verzendkosten en btw)
 • SKU's in de bestelling
 • bestelnummer (vermeld als titel)
 • datum van de laatste update

Stappen:

 1. Klik in het Shopify-beheercentrum op Instellingen > Apps en verkoopkanalen.

 2. Klik op de pagina Apps en verkoopkanalen op Digital Downloads.

 3. Klik op App openen.

 4. Klik op Bestellingen.

 5. Klik op Je bestellingen exporteren.

E-mailtemplates bewerken

In het gedeelte Instellingen kun je de e-mails personaliseren die je naar klanten verzendt. Er zijn twee e-mailtemplates voor digitale producten:

 • Downloads klaar. Klanten ontvangen deze e-mail wanneer hun digitale product klaar is om te downloaden.
 • Bijlage bijgewerkt. Klanten ontvangen deze e-mail wanneer een digitaal product dat ze hebben gekocht, is bijgewerkt.

Stappen:

 1. Klik in het Shopify-beheercentrum op Instellingen > Apps en verkoopkanalen.

 2. Klik op de pagina Apps en verkoopkanalen op Digital Downloads.

 3. Klik op App openen.

 4. Klik op Instellingen.

 5. Klik op de naam van de e-mailtemplate die je wilt bewerken.

 6. Breng de gewenste wijzigingen aan.

 7. Klik op Opslaan.

Je kunt instellen of klanten het digitale product rechtstreeks op de checkoutpagina kunnen downloaden.

Stappen:

 1. Klik in het Shopify-beheercentrum op Instellingen > Apps en verkoopkanalen.

 2. Klik op de pagina Apps en verkoopkanalen op Digital Downloads.

 3. Klik op App openen.

 4. Klik op Instellingen.

 • Als je het selectievakje Een downloadlink op de checkoutpagina weergeven inschakelt, zien klanten een link Nu downloaden op de bevestigingspagina voor de bestelling. De klant krijgt ook een e-mail met de mogelijkheid om het bestand te downloaden.

 • Als je het selectievakje Een downloadlink op de checkoutpagina weergeven uitschakelt, zien klanten geen link Nu downloaden op de bevestigingspagina voor de bestelling. In plaats daarvan krijgen ze een e-mail met de mogelijkheid om het bestand te downloaden.

 1. Klik op Opslaan.

Een digitaal bestand verwijderen

Je kunt digitale bestanden verwijderen vanuit de app Digital Downloads.

Stappen:

 1. Klik in de app Digital Downloads op Dashboard.
 2. Klik op een product met het bestand dat je wilt verwijderen.
 3. Klik op .
 4. Klik op Verwijderen.
 5. Optioneel: Als het product al is gepubliceerd, controleer je of je dit bestand wilt verwijderen en klik je op Verwijderen.

Een digitaal bestand vervangen

Er kan zich een situatie voordoen waarin je een digitaal bestand wilt verwijderen voor- of nadat je het hebt gepubliceerd en aan een klant hebt verkocht. Als je bijvoorbeeld een .PDF-bestand van een breipatroon verkoopt en een fout in het patroon ziet, kun je een nieuw .PDF-bestand uploaden.

Stappen:

 1. Klik in de app Digital Downloads op Dashboard.
 2. Klik op een product met het bestand dat je wilt verwijderen.
 3. Klik op .
 4. Klik op Vervangen.
 5. Selecteer het bestand waarmee je het huidige bestand wilt vervangen.
 6. Klik op Opslaan.

Veelgestelde vragen over Digital Downloads

Wat is de maximale bestandsgrootte die ik kan uploaden?

De maximale bestandsgrootte is 5 GB. Het uploaden van grote bestanden kan lang duren omdat veel internetproviders voorrang geven aan downloads.

Kan ik meerdere bestanden uploaden naar hetzelfde product?

Nee. Je kunt slechts één bestand per product uploaden. Als je meer digitale bestanden wilt toevoegen, kun je een .zip -bestand gebruiken of een ander type archiefbestand dat bestanden kan bevatten. Je kunt geen bestandsmappen uploaden.

Kan ik het aantal keren beperken dat een klant een product kan downloaden?

Ja. Je kunt het aantal keren beperken dat een klant een product kan downloaden. Dit kan in de productinstellingen in het dashboard. Om een downloadlimiet te verwijderen, stel je de limiet in op 0 (nul). Zie Een downloadlimiet instellen.

Hoe verwijder ik een digitaal product?

Als je digitale product uit je producten in je admin verwijdert, moet je het product ook verwijderen uit de Digital Downloads-app.

Is er een bandbreedtelimiet voor een download?

Nee. De bandbreedtestatistiek in het hoofdmenu van de app is alleen ter informatie.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis