Digital Downloads

Met de app Digital Downloads van Shopify uploadt je digitale bestanden zoals video's, liedjes en grafische kunst als producten in je winkel. Wanneer een klant een product met een digitaal bestand koopt, ontvangt die klant een link om het bestand te downloaden.

De app Digital Downloads bevat de volgende hoofdsecties:

 • Producten: Digitale bestanden bekijken, bewerken ,filteren en aan producten toevoegen.
 • Bestellingen: hier kun je alle bestellingen bekijken die digitale producten bevatten die zijn gekocht via je winkel.
 • Instellingen - Hier kun je e-mailtemplates en afrekenopties personaliseren.

De app Digital Downloads installeren

 1. Klik op Install app.

Een digitaal product toevoegen

Maak eerst een product aan in het Shopify-beheercentrum en ga dan terug naar de Digital Downloads-app om digitale bestanden toe te voegen aan de detailpagina van het product als je een digitaal product aan je webshop wilt toevoegen.

Je kunt meerdere bestanden per variant toevoegen. Je kunt ook een .zip -bestand of een ander type archiefbestand gebruiken om je bestanden onder één bestandsnaam te bundelen.

Stappen:

 1. Klik in het Shopify-beheercentrum op Producten.
 2. Klik op Product toevoegen.
 3. Voer de informatie in voor je digitale product, zoals Titel, Beschrijving en Prijs.
 4. Vink in de sectie Verzenden het selectievakje uit naast Dit product vereist verzending.
 5. Optioneel: Als je het product pas beschikbaar wilt maken als je het digitale bestand hebt toegevoegd, klik je onder Productstatus op de vervolgkeuzelijst en op Concept.
 6. Klik op Opslaan.
 7. Klik onder de producttitel op Meer acties.
 8. Klik op Digitaal bestand toevoegen. Je gaat naar de app-pagina Digital Downloads.
 9. Klik naast elke variant op Bestand toevoegen om bestanden te uploaden naar alle varianten waarvoor deze nodig zijn.
 10. Selecteer de bestanden die je aan dit product wilt toevoegen.
 11. Klik op Publiceren.
 12. Optioneel: Als je je product weer actief wilt maken, klik je op Bekijken in het Shopify-beheercentrum, daarna onder Productstatus op de vervolgkeuzelijst en op Actief; klik tot slot op Opslaan.

Digitale bestanden toevoegen aan een bestaand product

Naast het maken van digitale producten kun je een digitale download toevoegen aan producten die zich al in je webshop bevinden. Dit omvat fysieke producten. Als je bijvoorbeeld vinylplaten verkoopt, kun je de app Digital Downloads gebruiken om een MP3-kopie toe te voegen van het album dat de klant kan downloaden.

Je kunt meerdere bestanden per variant toevoegen. Je kunt ook een .zip -bestand of een ander type archiefbestand gebruiken om bestanden onder één bestandsnaam te bundelen.

Stappen:

 1. Klik in het Shopify-beheercentrum op Producten.
 2. Klik op de titel van het product waaraan je een digitaal bestand wilt toevoegen.
 3. Klik onder de producttitel op Meer acties.
 4. Klik op Digitaal bestand toevoegen. Je gaat naar de app-pagina Digital Downloads.
 5. Klik naast elke variant op Bestand toevoegen om bestanden te uploaden naar alle varianten waarvoor deze nodig zijn.
 6. Selecteer de bestanden die je wilt toevoegen.
 7. Klik op Publiceren.

De afhandelingsinstellingen voor je digitale producten aanpassen

Je kunt je digitale bestanden bekijken en de fulfilmentinstellingen aanpassen door in het dashboard van de Digital Downloads-app op een product te klikken.

Je kunt de fulfilmentinstellingen alleen wijzigen als er een digitaal bestand is toegevoegd. Selecteer voor elke variant afzonderlijk de gewenste fulfilmentmethode als je meerdere varianten hebt.

Je hebt de volgende fulfilmentopties voor digitale producten:

 • Bestanden automatisch sturen: Met deze optie krijgen klanten na een geslaagde betaling automatisch een downloadlink via e-mail toegestuurd en wordt de bestelling als afgehandeld gemarkeerd. Gebruik deze optie voor volledig digitale producten, zoals een MP3- of een PDF-bestand.
 • Handmatig bestanden sturen: Met deze optie wordt er pas een downloadlink naar de klant gemaild als je de bestelling handmatig als afgehandeld hebt gemarkeerd. Gebruik deze optie wanneer het product een combinatie van digitale en fysieke producten is, zoals een vinylplaat met een MP3-download.

Stappen:

 1. Klik in de Digital Downloads-app op het product met het digitale bestand dat je wilt bewerken.
 2. Klik naast de variant die je wilt bewerken op Fulfilment.
 3. Klik onder de sectie FULFILMENTTYPE op de gewenste optie.
 4. Klik op Toepassen.
 5. Klik op Opslaan.

Als je een product met een fysiek en digitaal onderdeel hebt en voor het digitale bestand automatische fulfilment is ingesteld, wordt het digitale bestand automatisch verzonden en in de Digital Downloads-app als afgehandeld gemarkeerd. Hoe het fysieke onderdeel van je product wordt afgehandeld, is afhankelijk van de fysieke fulfilmentinstellingen.

Als je Handmatige fulfilment wilt gebruiken, kun je de klant per e-mail een link sturen om het product handmatig te downloaden.

Stappen:

 1. Klik in de Digital Downloads-app op de naam van het digitale product waarvoor je een downloadlink wilt aanmaken.
 2. Klik op Meer acties > Downloadlink aanmaken.
 3. Optioneel: Selecteer een variant waarvoor je de downloadlink wilt maken en klik op Aanmaken.
 4. Wanneer de URL is aangemaakt, klik je ernaast op Link kopiëren.

De gekopieerde link kun je naar een klant e-mailen. Met deze link kan de klant het digitale bestand veilig downloaden.

Een downloadlimiet instellen

Je kunt je digitale bestanden bekijken en een downloadlimiet instellen op de productpagina in de Digital Downloads-app. Een downloadlimiet bepaalt het aantal keren dat een klant een digitaal product kan downloaden. Standaard zijn alle varianten ingesteld op onbeperkt.

Stappen:

 1. Klik in de Digital Downloads-app op het digitale product waarvoor je een downloadlimiet wilt instellen.
 2. Klik op Fulfilment naast de variant die je wilt bewerken.
 3. Schakel onder de sectie DOWNLOADLIMIET de optie Onbeperkte downloads uit en voer het maximale aantal downloads per klant in. Als je bijvoorbeeld 2 invoert, mag de klant het bestand twee keer downloaden.
 4. Klik op Toepassen.
 5. Klik op Opslaan.

Digitale producten filteren

Je kunt je producten filteren op de vraag of er wel of niet een digitaal bestand aan is toegevoegd.

 1. Klik op de pagina Producten van de Digital Downloads-app op Digitale bestanden filteren.
 2. Voer een van de volgende acties uit:
  • Klik op Met digitaal bestand om alleen producten met digitale bestanden weer te geven.
  • Klik op Geen digitaal bestand om alleen producten zonder digitale bestanden weer te geven.
  • Klik op Alles weergeven om een lijst met alle producten weer te geven.

Digital Downloads-bestellingen aanpassen

De sectie Bestellingen bevat een overzicht van alle bestellingen met digitale downloads die zijn gekocht via je winkel. In deze sectie zie je het volgende:

 • bestelnummer
 • datum en tijd
 • klantnaam
 • e-mailadres van klant
 • fulfilmentstatus
 • aantal downloads per bestelling

Net als op de pagina Bestellingen in het Shopify-beheercentrum kun je op elk item klikken om de details van die bestelling te bekijken.

Elke bestelling bevat:

 • klantnaam
 • e-mailadres van de klant
 • optie om het e-mailadres van de klant bij te werken
 • optie om e-mail over afhandeling opnieuw te sturen
 • een optie om de downloadlink te bekijken.

In de sectie Bestellingen wordt ook aangegeven wanneer een download is voltooid, wat het IP-adres van de klant is, evenals de browser en het besturingssysteem die zijn gebruikt om het digitale product te downloaden.

 1. Klik in het Shopify-beheercentrum op Instellingen > Apps en verkoopkanalen.

 2. Klik op de pagina Apps en verkoopkanalen op Digital Downloads.

 3. Klik op App openen.

 4. Klik op Bestellingen.

 5. Klik op het bestelnummer van de bestelling waarvoor je opnieuw een downloadlink wilt verzenden.

 6. Klik op Downloadmail opnieuw verzenden.

Een download annulern

Je kunt de downloadlink van een klant deactiveren om te voorkomen dat deze klant het product kan downloaden.

Stappen:

 1. Klik in het Shopify-beheercentrum op Instellingen > Apps en verkoopkanalen.

 2. Klik op de pagina Apps en verkoopkanalen op Digital Downloads.

 3. Klik op App openen.

 4. Klik op Bestellingen.

 5. Klik op het nummer van de bestelling waarvan je de download wilt annuleren.

 6. Klik onder het kopje Productgegevens op Deactiveren.

Als je de mogelijkheid van een klant om een digitaal product te downloaden opnieuw wilt activeren, ga je terug naar de bestelpagina in de Digital Downloads-app en klik je op Activeren onder het kopje Productgegevens.

Een CSV-bestand met bestellingen exporteren

Met de exportoptie CSV-bestand, die onder aan de pagina Bestellingen staat, genereer je een spreadsheetbestand met alle digitale bestellingen die via de app zijn verwerkt. Dit betekent dat zelfs als de klant het product nog niet heeft gedownload, de bestelling van de klant is geregistreerd in dit rapport.

Het rapport bevat de volgende informatie:

 • datum en tijd van bestelling
 • aantal downloads
 • e-mailadres van de klant
 • voornaam van de klant
 • checkout-ID gekoppeld aan de bestelling
 • achternaam van de klant
 • totaal aantal orderregels in de bestelling
 • totaalbedrag bestelling (inclusief verzendkosten en btw)
 • SKU's in de bestelling
 • bestelnummer (vermeld als titel)
 • datum van de laatste update

Stappen:

 1. Klik in het Shopify-beheercentrum op Instellingen > Apps en verkoopkanalen.

 2. Klik op de pagina Apps en verkoopkanalen op Digital Downloads.

 3. Klik op App openen.

 4. Klik op Bestellingen.

 5. Klik op Alle bestellingen exporteren.

E-mailtemplates bewerken

In het gedeelte Instellingen kun je de e-mails personaliseren die je naar klanten verzendt. Er zijn twee e-mailtemplates voor digitale producten:

 • Downloads klaar. Klanten ontvangen deze e-mail wanneer hun digitale product klaar is om te downloaden.
 • Update van digitaal bestand. Klanten krijgen deze e-mail wanneer er een update is voor een digitaal product dat ze hebben gekocht.

Stappen:

 1. Klik in het Shopify-beheercentrum op Instellingen > Apps en verkoopkanalen.

 2. Klik op de pagina Apps en verkoopkanalen op Digital Downloads.

 3. Klik op App openen.

 4. Klik op Instellingen.

 5. Klik naast de naam van de e-mailtemplate die je wilt bewerken op Template bewerken.

 6. Breng de gewenste wijzigingen aan.

 7. Klik op Opslaan.

Je kunt instellen of klanten het digitale product rechtstreeks op de checkoutpagina kunnen downloaden.

Stappen:

 1. Klik in het Shopify-beheercentrum op Instellingen > Apps en verkoopkanalen.

 2. Klik op de pagina Apps en verkoopkanalen op Digital Downloads.

 3. Klik op App openen.

 4. Klik op Instellingen.

 5. Voer een van de volgende acties uit in de sectie Checkout:

  • Klik op Activeren. Op de bevestigingspagina van de bestelling wordt een link Nu downloaden weergegeven. De klant krijgt ook een e-mail met de mogelijkheid om het bestand te downloaden.
  • Klik op Deactiveren. De link Nu downloaden wordt niet op de bestelbevestiging weergegeven. De klant krijgt alleen een e-mail met de mogelijkheid om het bestand te downloaden.

Een digitaal bestand verwijderen

Je kunt digitale bestanden verwijderen vanuit de app Digital Downloads.

Stappen:

 1. Klik in de Digital Downloads-app op een product met het bestand dat je wilt verwijderen.
 2. Klik op het pictogram .
 3. Klik op Verwijderen.
 4. Optioneel: Als het product al is gepubliceerd, controleer je of je dit bestand wilt verwijderen en klik je op Verwijderen.
 5. Klik op Opslaan.
 6. Kies of je een e-mail met de bijgewerkte link naar bestaande klanten wilt sturen.

Een digitaal bestand vervangen

Er kan zich een situatie voordoen waarin je een digitaal bestand wilt verwijderen voor- of nadat je het hebt gepubliceerd en aan een klant hebt verkocht. Als je bijvoorbeeld een .PDF-bestand van een breipatroon verkoopt en een fout in het patroon ziet, kun je een nieuw .PDF-bestand uploaden.

Stappen:

 1. Klik in de Digital Downloads-app op een product met het bestand dat je wilt vervangen.
 2. Klik op Bestanden toevoegen om een nieuw bestand te uploaden.
 3. Klik naast het oude bestand op het pictogram .
 4. Klik op Verwijderen.
 5. Klik op Opslaan.
 6. Kies of je een e-mail met de bijgewerkte link naar bestaande klanten wilt sturen.

Veelgestelde vragen over Digital Downloads

Wat is de maximale bestandsgrootte die ik kan uploaden?

De maximale bestandsgrootte is 5 GB. Het uploaden van grote bestanden kan lang duren omdat veel internetproviders voorrang geven aan downloads.

Kan ik meerdere bestanden uploaden naar hetzelfde product?

Ja, je kunt meerdere bestanden per product uploaden. Je kunt ook een .zip-bestand gebruiken of een ander type archiefbestand dat bestanden kan bevatten. Je kunt geen bestandsmappen uploaden.

Kan ik het aantal keren beperken dat een klant een product kan downloaden?

Ja, je kunt opgeven hoe vaak elke klant een product maximaal mag downloaden. Dit stel je in bij de fulfilmentinstellingen van de app. Vink het selectievakje Onbeperkte downloads aan om een eventuele downloadlimiet te verwijderen. Raadpleeg Een downloadlimiet instellen.

Hoe verwijder ik een digitaal product?

Als je je digitale product uit de producten in het Shopify-beheercentrum verwijdert, wordt het product ook uit de Digital Downloads-app verwijderd.

Is er een bandbreedtelimiet voor een download?

Nee. De bandbreedtestatistiek in het hoofdmenu van de app is alleen ter informatie.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis