Digital Downloads

Du kan uploade digitale filer, såsom videoer, sange og grafisk kunst som produkter i din butik via Shopify-appen Digital Downloads. Når en kunde køber det digitale produkt, modtager han eller hun et link til at downloade filen.

De tre hovedafsnit i appen Digital Downloads er:

 • Kontrolpanel – Se, rediger og opsæt digitale produkter.
 • Ordrer – Se alle ordrer, der indeholder digitale produkter, som er købt i din butik.
 • Indstillinger – Tilpas mailskabeloner og betalingsmuligheder.

Installer appen Digital Downloads

 1. Klik på Apps i din Shopify-administrator.
 2. Klik på Besøg Shopify App Store.
 3. Indtast "Digital Downloads" i søgelinjen, og klik derefter på Digital Downloads på rullelisten.
 4. Klik på Tilføj app på siden Digital Downloads.
 5. Klik på Installer app.

Tilføj et digitalt produkt

Hvis du vil føje et digitalt produkt til din webshop, skal du først oprette et produkt og derefter vende tilbage til appen Digital Downloads for at føje den digitale vedhæftning til siden med produktoplysninger.

Du kan kun vedhæfte én fil pr. variant. Du kan bruge en .zip -fil eller et andet arkivfilformat for at samle filerne under et enkelt filnavn.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Produkter i din Shopify-administrator.
 2. Klik på Tilføj produkt.
 3. Angiv oplysningerne om dit digitale produkt, f.eks. Titel, Beskrivelse og Priser.
 4. Fjern markeringen af afkrydsningsfeltet ud for Dette er et fysisk produkt under overskriften Levering.
 5. Sådan gør du produktet midlertidigt utilgængeligt, indtil den digitale vedhæftning er tilføjet: Klik på Administrer øverst på produktsiden ud for Salgskanaler, fjern markeringen af afkrydsningsfelterne ud for dine salgskanaler, og klik derefter på Udført.
 6. Klik på Gem produkt.
 7. Klik på Flere handlinger under produkttitlen.
 8. Klik på Tilføj digital vedhæftet fil. Det sender dig videre til appsiden Digital Downloads.
 9. Klik på UPLOAD FIL.
 10. Vælg den fil, du vil knytte til dette produkt.
 11. Klik på SE I DIN SHOPIFY-ADMINISTRATOR.
 12. Når du har tilføjet den vedhæftede fil, skal du gøre produktet tilgængeligt:
  1. Klik på Administrer ud for Salgskanaler.
  2. Markér afkrydsningsfelterne ud for de salgskanaler, du vil gøre dit produkt tilgængeligt for.
  3. Klik på Udført.

Føj en digital fil til et eksisterende produkt

Udover at skabe digitale produkter kan du vedhæfte et digitalt download til de produkter, der allerede findes i din webshop. Dette inkluderer fysiske produkter. Hvis du f.eks. sælger grammofonplader, kan du bruge appen Digital Downloads til at vedhæfte en kopi af albummet i MP3-format, som kunden kan downloade.

Du kan kun vedhæfte én fil pr. variant. Du kan bruge en .zip -fil eller et andet arkivfilformat for at samle filerne under et enkelt filnavn.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Produkter i din Shopify-administrator.

 2. Klik på titlen på det produkt, du vil føje en vedhæftet fil til.

 3. Klik på Flere handlinger under produkttitlen.

 4. Klik på Tilføj digital vedhæftet fil. Det sender dig videre til appsiden Digital downloads.

 5. Klik på UPLOAD FIL.

 6. Vælg den fil, du vil vedhæfte dette produkt.

Juster indstillingerne for klargøring af dine digitale produkter

Du kan gennemgå dine digitale vedhæftede filer og justere indstillingerne for klargøring på appsiden Digital Downloads. Indstillingerne for klargøring af et digitalt produkt er:

 • Opret klargøringer automatisk – Hvis du vælger denne indstilling, modtager kunder automatisk en mail med et link til download, når betalingen er gennemført, og ordren markeres som klargjort. Brug denne indstilling til produkter, der er fuldstændigt digitale, såsom MP3 eller PDF.

 • Opret klargøringer manuelt – Hvis du vælger denne indstilling, skal du manuelt markere ordren som klargjort, før kunden modtager et link til download via mail. Brug denne indstilling, når produktet er en blanding af digitale og fysiske produkter, såsom en grammofonplade, der kan downloades som en MP3-fil.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Apps i din Shopify-administrator.
 2. Klik på Digital Downloads.
 3. Klik på det digitale produkt, du vil gennemgå.
 4. Klik på tandhjulsikonet, og vælg Indstillinger i rullemenuen.
 5. Vælg den ønskede indstilling for klargøring i dialogboksen Indstillinger.
 6. Klik på SEND.

Hvis du vil bruge Manuel klargøring, fordi produktet indeholder en fysisk komponent, men også ønsker at sende den digitale komponent til kunden umiddelbart efter købet, kan du sende kunden et link til download manuelt.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Apps i din Shopify-administrator.
 2. Klik på Digital Downloads.
 3. Klik på navnet på det digitale produkt, du vil oprette et downloadlink til.
 4. Klik på tandhjulsikonet, og vælg Manuelle webadresser.
 5. Klik på GENERÉR WEBADRESSE.
 6. Kopiér den genererede webadresse, og send den til kunden. Det giver kunden mulighed for at downloade den digitale vedhæftning på sikker vis.

Angiv en downloadgrænse

Du kan gennemgå dine digitale vedhæftninger og angive en downloadgrænse på appsiden Digital Downloads. En downloadgrænse styrer antallet af gange, som en kunde kan downloade et digitalt produkt.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Apps i din Shopify-administrator.
 2. Klik på Digital Downloads.
 3. Klik på det digitale produkt, du vil angive en downloadgrænse for.
 4. Klik på tandhjulsikonet, og vælg Indstillinger i rullemenuen.
 5. I tekstfeltet ud for Samlet grænse skal du angive det antal gange, du vil have, at kunden skal kunne downloade denne fil. Hvis du f.eks. angiver 2, kan kunden downloade filen to gange.
 1. Klik på SEND.

Rediger Digital Downloads-ordrer

Afsnittet Ordrer giver dig et overblik over alle ordrer, der indeholder digitale downloads, som er købt via din butik. I afsnittet kan du se:

 • ordrenummer
 • dato og klokkeslæt
 • kundens navn
 • kundens mailadresse
 • antallet af downloads pr. ordre

Du kan klikke på hvert enkelt punkt for at se ordreoplysningerne, ligesom på siden Ordrer i din administrator.

For hver ordre kan du se:

 • kundens navn
 • kundens mailadresse
 • muligheden for at sende mailen omkring klargøring igen

I afsnittet Ordrer kan du også se, hver gang et download gennemføres, kundens IP-adresse samt hvilken browser og hvilket operativsystem, der blev anvendt til at downloade det digitale produkt.

 1. Klik på Apps i din Shopify-administrator.
 2. Klik på Digital Downloads.
 3. Klik på Ordrer.
 4. Klik på ordrenummeret for den ordre, du vil sende et downloadlink til igen.
 5. Klik på SEND MAIL MED DOWNLOADLINK IGEN.

Annuller et download

Du kan deaktivere kundens downloadlink, hvis du vil forhindre, at kunden kan downloade produktet.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Apps i din Shopify-administrator.
 2. Klik på Digital Downloads.
 3. Klik på Ordrer.
 4. Klik på nummeret for den ordre, du vil annullere downloadet for.
 5. Klik på ANNULLER under overskriften for Oplysninger om download.

Hvis du vil genaktivere en kundes mulighed for at downloade et digitalt produkt, skal du gå tilbage til ordresiden i appen Digital Downloads og klikke på Aktivér under overskriften Downloadoplysninger.

Eksportér en CSV-fil med ordrer

Indstillingen Eksportér CSV-fil, som du finder nederst på siden Ordrer, genererer et regneark med alle digitale ordrer, der er behandlet af appen. Det betyder, at kundens ordre er medtaget i rapporten, selv i tilfælde hvor kunden endnu ikke har downloadet produktet.

Rapporten indeholder:

 • dato og klokkeslæt for ordren
 • antal downloads
 • kundens mailadresse
 • kundens fornavn
 • betalings-id'et, der er knyttet til ordren
 • kundens efternavn
 • samlet antal varelinjer i ordren
 • ordretotal (inklusive levering og skat)
 • SKU'er er inkluderet i ordren
 • ordrenummer (angivet som titel)
 • dato for seneste opdatering

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Apps i din Shopify-administrator.
 2. Klik på Digital Downloads.
 3. Klik på Ordrer.
 4. Klik på Eksportér dine ordrer.

Rediger mailskabeloner

I afsnittet Indstillinger kan du se, hvordan du tilpasser de mails, du sender til kunderne. Digitale produkter har tilknyttet to mailskabeloner:

 • Downloads klar. Kunderne modtager denne mail, når de digitale produkter er klar til at blive downloadet.
 • Vedhæftet fil er opdateret. Kunderne modtager denne mail, når der er sket en opdatering af et digitalt produkt, de har købt.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Apps i din Shopify-administrator.
 2. Klik på Digital Downloads.
 3. Klik på Indstillinger.
 4. Klik på navnet på den mailskabelon, du vil redigere.
 5. Foretag de ønskede ændringer.

 6. Klik på Gem.

Du kan angive om kunden kan downloade det digitale produkt direkte fra betalingssiden.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Apps i din Shopify-administrator.
 2. Klik på Digital Downloads.
 3. Klik på Indstillinger.
 4. Ud for Betaling skal du markere eller fjerne markeringen af afkrydsningsfeltet ud for Vis downloadlink på betalingsside.
 • Hvis du markerer afkrydsningsfeltet ud for Vis downloadlink på betalingsside, får kunden vist linket Download nu på siden med ordrebekræftelsen. Kunden modtager også en mail med mulighed for at downloade filen.

 • Hvis du fjerner markeringen af afkrydsningsfeltet ud for Vis downloadlink på betalingsside, får kunden ikke vist linket Download nu på siden med ordrebekræftelsen. Kunden modtager i stedet en mail med mulighed for at downloade filen.

 1. Klik på Gem.

Ofte stillede spørgsmål om Digital Downloads

 • Hvad er den maksimale filstørrelse, jeg kan uploade?
 • Kan jeg uploade flere filer til det samme produkt?
 • Kan jeg begrænse det antal gange, en kunde kan downloade et produkt?
 • Hvordan fjerner jeg et digitalt produkt?
 • Er der en båndbreddebegrænsning for et download?

Hvad er den maksimale filstørrelse, jeg kan uploade?

Den maksimale filstørrelse er 5 GB. Det kan virke som om, det tager lang tid at uploade store filer, fordi mange internetudbydere prioriterer downloads.

Kan jeg uploade flere filer til det samme produkt?

Nej. Du kan kun uploade én fil pr. produkt. Hvis du har brug for at vedhæfte flere filer, kan du bruge en .zip-fil eller en anden type arkivfil, der samler filerne. Du kan ikke uploade filmapper.

Kan jeg begrænse det antal gange, en kunde kan downloade et produkt?

Ja. Du kan begrænse det antal gange, hver enkelt kunde kan downloade et produkt. Dette er angivet under produktindstillingerne i kontrolpanelet. Hvis du vil fjerne en downloadgrænse, skal du indstille grænsen til 0 (nul). Se Angiv en downloadgrænse.

Hvordan fjerner jeg et digitalt produkt?

Hvis du sletter dit digitale produkter fra dine produkter i din administrator, skal du også slette produktet fra appen Digital Downloads.

Er der en båndbreddebegrænsning for et download?

Nej. Båndbreddestatistikken i appens hovedmenu er udelukkende til din information.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis