Digital Downloads

Du kan uploade digitale filer, såsom videoer, sange og grafisk kunst, som produkter i din butik via Shopify-appen Digital Downloads. Når en kunde køber et produkt med en digital fil, modtager vedkommende et link til at downloade filen.

De tre hovedafsnit i appen Digital Downloads er:

 • Kontrolpanel – Se, rediger, filtrer og vedhæft digitale filer til produkter.
 • Ordrer – Se alle ordrer, der indeholder digitale produkter, som er købt i din butik.
 • Indstillinger – Tilpas mailskabeloner og betalingsmuligheder.

Installer appen Digital Downloads

 1. Klik på Installer app.

Tilføj et digitalt produkt

Hvis du vil føje et digitalt produkt til din webshop, skal du først oprette et produkt og derefter vende tilbage til appen Digital Downloads for at føje den digitale fil til siden med produktoplysninger.

Du kan kun tilføje én fil pr. variant. Du kan bruge en .zip -fil eller et andet arkivfilformat for at samle filerne under et enkelt filnavn.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Produkter i din Shopify-administrator.
 2. Klik på Tilføj produkt.
 3. Angiv oplysningerne om dit digitale produkt, f.eks. Titel, Beskrivelse og Priser.
 4. Valgfrit: Hvis dit produkt kun er et digitalt produkt, skal du fjerne markeringen af afkrydsningsfeltet ud for Dette er et fysisk produkt under overskriften Levering.
 5. Valgfrit: Hvis du vil gøre produktet midlertidigt utilgængeligt, indtil du tilføjer den digitale fil, skal du klikke på rullemenuen under Produktstatus og derefter på Kladde.
 6. Klik på Gem.
 7. Klik på Flere handlinger under produkttitlen.
 8. Klik på Tilføj digital fil. Det sender dig videre til appsiden Digital Downloads.
 9. Klik på Tilføj filer ud for hver variant for at uploade filer til enhver variant, der har brug for dem.
 10. Vælg den fil, du vil føje til dette produkt.
 11. Klik på Udgiv.
 12. Valgfrit: Hvis du vil ændre dit produkt tilbage til statussen “Aktiv”, skal du klikke på Se i din Shopify-administrator, klikke på rullemenuen under Produktstatus, klikke på Aktiv og derefter klikke på Gem.

Føj en digital fil til et eksisterende produkt

Udover at skabe digitale produkter kan du tilføje et digitalt download til de produkter, der allerede findes i din webshop. Dette inkluderer fysiske produkter. Hvis du f.eks. sælger grammofonplader, kan du bruge appen Digital Downloads til at tilføje en kopi af albummet i MP3-format, som kunden kan downloade.

Du kan kun tilføje én fil pr. variant. Du kan bruge en .zip -fil eller et andet arkivfilformat for at samle filerne under et enkelt filnavn.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Produkter i din Shopify-administrator.
 2. Klik på titlen på det produkt, du vil føje en digital fil til.
 3. Klik på Flere handlinger under produkttitlen.
 4. Klik på Tilføj digital fil. Det sender dig videre til appsiden Digital Downloads.
 5. Klik på Tilføj filer ud for hver variant for at uploade filer til enhver variant, der har brug for dem.
 6. Vælg den fil, du vil tilføje.
 7. Klik på Udgiv.

Juster indstillingerne for klargøring af dine digitale produkter

Du kan gennemgå dine digitale filer og justere dine klargøringsindstillinger ved at klikke på et produkt i kontrolpanelet i Digital Downloads-appen. Du skal have tilføjet en digital fil for at kunne redigere klargøringsindstillingerne.

Mulighederne for klargøring af et digitalt produkt er:

 • Opret klargøringer automatisk – Hvis du vælger denne indstilling, modtager kunder automatisk en mail med et link til download, når betalingen er gennemført, og ordren markeres som klargjort. Brug denne indstilling til produkter, der er fuldstændigt digitale, såsom MP3 eller PDF.

 • Opret klargøringer manuelt – Hvis du vælger denne indstilling, skal du manuelt markere ordren som klargjort, før kunden modtager et link til download via mail. Brug denne indstilling, når produktet er en blanding af digitale og fysiske produkter, såsom en grammofonplade, der kan downloades som en MP3-fil.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Kontrolpanel i Digital Downloads-appen.
 2. Klik på det digitale produkt, du vil redigere.
 3. Klik på Klargøring ud for den variant, du vil redigere.
 4. Klik på den ønskede klargøringsmulighed.
 5. Klik på Anvend
 6. Klik på Gem.

Hvis du har et produkt med fysiske og digitale komponenter, og du har angivet automatisk klargøring af den digitale fil, sendes og markeres den digitale fil automatisk som “Klargjort” i Digital Downloads-appen. Klargøringen af produktets fysiske komponent afhænger af dine klargøringsindstillinger for fysiske komponenter.

Send en digital fil manuelt

Hvis du vil bruge Manuel klargøring, kan du sende kunden et manuelt downloadlink via mail.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Kontrolpanel i Digital Downloads-appen.
 2. Klik på navnet på det digitale produkt, du vil oprette et downloadlink til.
 3. Klik på Opret downloadlink.
 4. Valgfrit: Vælg en variant, du vil oprette downloadlinket for, og klik på Opret.
 5. Når webadressen er blevet oprettet, skal du klikke på Kopiér link ud for webadressen.

Du kan sende det kopierede link til en kunde via mail. Dette link giver kunden mulighed for at downloade den digitale fil på sikker vis.

Angiv en downloadgrænse

Du kan gennemgå dine digitale filer og angive en downloadgrænse på appsiden Digital Downloads. En downloadgrænse styrer antallet af gange, som en kunde kan downloade et digitalt produkt.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Kontrolpanel i Digital Download-appen.
 2. Klik på det digitale produkt, du vil angive en downloadgrænse for.
 3. Klik på Klargøring ud for den variant, du vil redigere.
 4. Angiv det antal gange, du vil have, at kunden skal kunne downloade denne fil, under DOWNLOADGRÆNSE. Hvis du f.eks. angiver 2, kan kunden downloade filen to gange.
 5. Klik på Anvend.

Filtrer produkter på siden med kontrolpanelet

I kontrolpanelet i Digital Downloads-appen kan du filtrere dine produkter efter, om de har en digital fil tilføjet eller ej.

 1. Klik på Filtrer digitale filer fra siden kontrolpanel i Digital Download-appen.
 2. Gør et af følgende:
  • Klik på Har digital fil for kun at vise produkter med digitale filer.
  • Klik på Ingen digital fil for kun at vise produkter uden digitale filer.
  • Klik på Vis alle for at se en liste over alle dine produkter.

Rediger Digital Downloads-ordrer

Afsnittet Ordrer giver dig et overblik over alle ordrer, der indeholder digitale downloads, som er købt via din butik. I afsnittet kan du se:

 • ordrenummer
 • dato og klokkeslæt
 • kundens navn
 • kundens mailadresse
 • antallet af downloads pr. ordre

Du kan klikke på hvert enkelt punkt for at se ordreoplysningerne, ligesom på siden Ordrer i din administrator.

For hver ordre kan du se:

 • kundens navn
 • kundens mailadresse
 • mulighed for at opdatere kundens mailadresse
 • muligheden for at sende mailen omkring klargøring igen

I afsnittet Ordrer kan du også se, hver gang et download gennemføres, kundens IP-adresse samt hvilken browser og hvilket operativsystem, der blev anvendt til at downloade det digitale produkt.

 1. Klik på Indstillinger > Apps- og Salgskanaler i din Shopify-administrator.

 2. Fra siden Apps og salgskanaler, klik på Digital Downloads.

 3. Klik på Åbn app.

 4. Klik på Ordrer.

 5. Klik på ordrenummeret for den ordre, du vil sende et downloadlink til igen.

 6. Klik på Send mail med downloadlink igen.

Annuller et download

Du kan deaktivere kundens downloadlink, hvis du vil forhindre, at kunden kan downloade produktet.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Indstillinger > Apps- og Salgskanaler i din Shopify-administrator.

 2. Fra siden Apps og salgskanaler, klik på Digital Downloads.

 3. Klik på Åbn app.

 4. Klik på Ordrer.

 5. Klik på nummeret for den ordre, du vil annullere downloadet for.

 6. Klik på Annuller under overskriften for Oplysninger om download.

Hvis du vil genaktivere en kundes mulighed for at downloade et digitalt produkt, skal du gå tilbage til ordresiden i appen Digital Downloads og klikke på Aktivér under overskriften Oplysninger om download.

Eksportér en CSV-fil med ordrer

Indstillingen Eksportér CSV-fil, som du finder nederst på siden Ordrer, genererer et regneark med alle digitale ordrer, der er behandlet af appen. Det betyder, at kundens ordre er medtaget i rapporten, selv i tilfælde hvor kunden endnu ikke har downloadet produktet.

Rapporten indeholder:

 • dato og klokkeslæt for ordren
 • antal downloads
 • kundens mailadresse
 • kundens fornavn
 • betalings-id'et, der er knyttet til ordren
 • kundens efternavn
 • samlet antal varelinjer i ordren
 • ordretotal (inklusive levering og skat)
 • SKU'er er inkluderet i ordren
 • ordrenummer (angivet som titel)
 • dato for seneste opdatering

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Indstillinger > Apps- og Salgskanaler i din Shopify-administrator.

 2. Fra siden Apps og salgskanaler, klik på Digital Downloads.

 3. Klik på Åbn app.

 4. Klik på Ordrer.

 5. Klik på Eksportér dine ordrer.

Rediger mailskabeloner

I afsnittet Indstillinger kan du se, hvordan du tilpasser de mails, du sender til kunderne. Digitale produkter har tilknyttet to mailskabeloner:

 • Downloads klar. Kunderne modtager denne mail, når de digitale produkter er klar til at blive downloadet.
 • Vedhæftet fil er opdateret. Kunderne modtager denne mail, når der er sket en opdatering af et digitalt produkt, de har købt.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Indstillinger > Apps- og Salgskanaler i din Shopify-administrator.

 2. Fra siden Apps og salgskanaler, klik på Digital Downloads.

 3. Klik på Åbn app.

 4. Klik på Indstillinger.

 5. Klik på navnet på den mailskabelon, du vil redigere.

 6. Foretag de ønskede ændringer.

 7. Klik på Gem.

Vis et downloadlink på betalingssiden

Du kan angive om kunden kan downloade det digitale produkt direkte fra betalingssiden.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Indstillinger > Apps- og Salgskanaler i din Shopify-administrator.

 2. Fra siden Apps og salgskanaler, klik på Digital Downloads.

 3. Klik på Åbn app.

 4. Klik på Indstillinger.

 • Hvis du markerer afkrydsningsfeltet ud for Vis downloadlink på betalingsside, får kunden vist linket Download nu på siden med ordrebekræftelsen. Kunden modtager også en mail med mulighed for at downloade filen.

 • Hvis du fjerner markeringen af afkrydsningsfeltet ud for Vis downloadlink på betalingsside, får kunden ikke vist linket Download nu på siden med ordrebekræftelsen. Kunden modtager i stedet en mail med mulighed for at downloade filen.

 1. Klik på Gem.

Slet en digital fil

Du kan slette digitale filer i Digital Downloads-appen.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Kontrolpanel i Digital Downloads-appen.
 2. Klik på et produkt med den fil, som du vil slette.
 3. Klik på -ikonet.
 4. Klik på Slet.
 5. Valgfrit: Hvis dit produkt allerede er udgivet, skal du sikre dig, at du ønsker at slette filen. Klik derefter på Slet.

Erstat en digital fil

Du kan vælge at erstatte en digital fil før eller efter, at du har udgivet den og solgt den til dine kunder. Hvis du f.eks. sælger en .PDF-fil med et strikkemønster og derefter bemærker en fejl i mønsteret, kan du vælge at uploade en ny .PDF-fil.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Kontrolpanel i Digital Downloads-appen.
 2. Klik på et produkt med den fil, som du vil erstatte.
 3. Klik på -ikonet.
 4. Klik på Erstat.
 5. Vælg den fil, du vil erstatte den aktuelle fil med
 6. Klik på Gem.

Ofte stillede spørgsmål om Digital Downloads

Hvad er den maksimale filstørrelse, jeg kan uploade?

Den maksimale filstørrelse er 5 GB. Det kan virke som om, det tager lang tid at uploade store filer, fordi mange internetudbydere prioriterer downloads.

Kan jeg uploade flere filer til det samme produkt?

Nej. Du kan kun uploade én fil pr. produkt. Hvis du har brug for at tilføje flere digitale filer, kan du bruge en .zip -fil eller en anden type arkivfil, der samler filerne. Du kan ikke uploade filmapper.

Kan jeg begrænse det antal gange, en kunde kan downloade et produkt?

Ja. Du kan begrænse det antal gange, hver enkelt kunde kan downloade et produkt. Dette er angivet under produktindstillingerne i kontrolpanelet. Hvis du vil fjerne en downloadgrænse, skal du indstille grænsen til 0 (nul). Se Angiv en downloadgrænse.

Hvordan fjerner jeg et digitalt produkt?

Hvis du sletter dit digitale produkter fra dine produkter i din administrator, skal du også slette produktet fra appen Digital Downloads.

Er der en båndbreddebegrænsning for et download?

Nej. Båndbreddestatistikken i appens hovedmenu er udelukkende til din information.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis