Digital Downloads

Du kan uploade digitale filer, såsom videoer, sange og grafisk kunst, som produkter i din butik via den gratis Shopifys gratis app Digital Downloads. Når en kunde køber et produkt med en digital fil, modtager vedkommende et link til at downloade filen.

Appen Digital Downloads har følgende hovedafsnit:

 • Produkter – Se, rediger, filtrer og vedhæft digitale filer til produkter.
 • Ordrer – Se alle ordrer, der indeholder digitale produkter, som er købt i din butik.
 • Indstillinger – Tilpas mailskabeloner og betalingsmuligheder.

Installer appen Digital Downloads

 1. Klik på Installer app.

Tilføj et digitalt produkt

Hvis du vil føje et digitalt produkt til din webshop, skal du først oprette et produkt i Shopify-administrator og derefter vende tilbage til appen Digital Downloads for at føje de digitale filer til siden med produktoplysninger.

Du kan tilføje flere filer pr. variant. Du kan også bruge en .zip -fil eller et andet arkivfilformat for at samle filerne under et enkelt filnavn.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Produkter i Shopify-administrator.
 2. Klik på Tilføj produkt.
 3. Angiv oplysningerne om dit digitale produkt, f.eks. Titel, Beskrivelse og Priser.
 4. I afsnittet Levering fjerner du markeringen af afkrydsningsfeltet ud for Dette produkt skal leveres.
 5. Valgfrit: Hvis du vil gøre produktet midlertidigt utilgængeligt, indtil du tilføjer den digitale fil, skal du klikke på rullemenuen under Produktstatus og derefter på Kladde.
 6. Klik på Gem.
 7. Klik på Flere handlinger under produkttitlen.
 8. Klik på Tilføj digital fil. Det sender dig videre til appsiden Digital Downloads.
 9. Klik på Tilføj filer ud for hver variant for at uploade filer til enhver variant, der har brug for dem.
 10. Vælg filer, du vil føje til dette produkt.
 11. Klik på Udgiv.
 12. Valgfrit: Hvis du vil ændre dit produkt tilbage til statussen “Aktiv”, skal du klikke på Se i din Shopify-administrator, klikke på rullemenuen under Produktstatus, klikke på Aktiv og derefter klikke på Gem.

Føj digitale filer til et eksisterende produkt

Udover at skabe digitale produkter kan du tilføje et digitalt download til de produkter, der allerede findes i din webshop. Dette inkluderer fysiske produkter. Hvis du f.eks. sælger grammofonplader, kan du bruge appen Digital Downloads til at tilføje en kopi af albummet i MP3-format, som kunden kan downloade.

Du kan tilføje flere filer pr. variant. Du kan også bruge en .zip -fil eller et andet arkivfilformat for at samle filerne under et enkelt filnavn.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Produkter i Shopify-administrator.
 2. Klik på titlen på det produkt, du vil føje en digital fil til.
 3. Klik på Flere handlinger under produkttitlen.
 4. Klik på Tilføj digital fil. Det sender dig videre til appsiden Digital Downloads.
 5. Klik på Tilføj filer ud for hver variant for at uploade filer til enhver variant, der har brug for dem.
 6. Vælg de filer, du vil tilføje.
 7. Klik på Udgiv.

Juster indstillingerne for klargøring af dine digitale produkter

Du kan gennemgå dine digitale filer og justere dine klargøringsindstillinger ved at klikke på et produkt i kontrolpanelet i Digital Downloads-appen.

Du skal have tilføjet en digital fil for at kunne redigere klargøringsindstillingerne. Hvis du har flere varianter, skal du vælge din foretrukne klargøringsmetode for hver enkelt variant.

Digitale produkter har følgende indstillinger for klargøring:

 • Send filer automatisk – Hvis du vælger denne indstilling, modtager kunder automatisk en mail med et link til download, når betalingen er gennemført, og ordren er markeret som klargjort. Brug denne indstilling til produkter, der er fuldstændigt digitale, såsom MP3 eller PDF.
 • Send filer manuelt – Hvis du vælger denne indstilling, skal du manuelt markere ordren som klargjort, før kunden modtager et link til download via mail. Brug denne indstilling, når produktet er en blanding af digitale og fysiske produkter, såsom en grammofonplade, der kan downloades som en MP3-fil.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på produktet med den digitale fil, du vil redigere, i appen Digital Downloads.
 2. Klik på Klargøring ud for den variant, du vil redigere.
 3. I afsnittet KLARGØRINGSTYPE klikker du på den klargøringsmulighed, du ønsker.
 4. Klik på Anvend.
 5. Klik på Gem.

Hvis du har et produkt med fysiske og digitale komponenter, og du har angivet automatisk klargøring af den digitale fil, sendes og markeres den digitale fil automatisk som “Klargjort” i Digital Downloads-appen. Klargøringen af produktets fysiske komponent afhænger af dine klargøringsindstillinger for fysiske komponenter.

Hvis du vil bruge Manuel klargøring, kan du sende kunden et manuelt downloadlink via mail.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på navnet på det digitale produkt, du vil oprette et downloadlink til, i appen Digital Downloads.
 2. Klik på Flere handlinger > Opret downloadlink.
 3. Valgfrit: Vælg en variant, du vil oprette downloadlinket for, og klik på Opret.
 4. Når webadressen er blevet oprettet, skal du klikke på Kopiér link ud for webadressen.

Du kan sende det kopierede link til en kunde via mail. Dette link giver kunden mulighed for at downloade den digitale fil på sikker vis.

Angiv en downloadgrænse

Du kan gennemgå dine digitale filer og angive en downloadgrænse for produktsiden i appen Digital Downloads. En downloadgrænse styrer det antal gange, en kunde kan downloade et digitalt produkt. Som standard er alle varianter indstillet til ubegrænset.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på det digitale produkt, du vil angive en downloadgrænse for, i appen Digital Downloads.
 2. Klik på Klargøring ud for den variant, du vil redigere.
 3. Under afsnittet DOWNLOADGRÆNSE skal du fravælge Ubegrænsede downloads og angive det maksimale antal gange, din kunde kan downloade denne fil. Hvis du f.eks. angiver 2, kan kunden downloade filen to gange.
 4. Klik på Anvend.
 5. Klik på Gem.

Filtrer dine digitale produkter

Du kan filtrere dine produkter efter, om de har en digital fil tilføjet eller ej.

Fremgangsmåde:

 1. På siden Produkter i appen Digital Download klikker du på Filtrer digitale filer.
 2. Foretag én af følgende handlinger:
  • Klik på Har digital fil for kun at vise produkter med digitale filer.
  • Klik på Ingen digital fil for kun at vise produkter uden digitale filer.
  • Klik på Vis alle for at vise en liste over alle dine produkter.

Rediger Digital Downloads-ordrer

Afsnittet Ordrer giver dig et overblik over alle ordrer, der indeholder digitale downloads, som er købt via din butik. I afsnittet kan du se:

 • ordrenummer
 • dato og klokkeslæt
 • kundens navn
 • kundens mailadresse
 • klargøringsstatus
 • antallet af downloads pr. ordre

Du kan klikke på hvert enkelt punkt for at se ordreoplysningerne, ligesom på siden Ordrer i din administrator.

Alle ordrer indeholder:

 • kundenavn
 • kundens mailadresse
 • mulighed for at opdatere kundens mailadresse
 • muligheden for at sende mailen omkring klargøring igen
 • mulighed for at se downloadlinket

Afsnittet Ordrer viser også, hver gang et download gennemføres, kundens IP-adresse samt hvilken browser og hvilket operativsystem, der blev anvendt til at downloade det digitale produkt.

 1. Klik på Indstillinger > Apps- og Salgskanaler i Shopify-administrator.
 2. Klik på Digital Downloads.
 3. Klik på Åbn app.

 4. Klik på Ordrer.

 5. Klik på ordrenummeret for den ordre, du vil sende et downloadlink til igen.

 6. Klik på Send mail med downloadlink igen.

Annuller et download

Du kan deaktivere kundens downloadlink, hvis du vil forhindre, at kunden kan downloade produktet.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Indstillinger > Apps- og Salgskanaler i Shopify-administrator.
 2. Klik på Digital Downloads.
 3. Klik på Åbn app.

 4. Klik på Ordrer.

 5. Klik på nummeret for den ordre, du vil annullere downloadet for.

 6. Under overskriften Produktoplysninger klikker du på Deaktiver.

Hvis du vil genaktivere en kundes mulighed for at downloade et digitalt produkt, skal du gå tilbage til ordresiden i appen Digital Downloads og klikke på Aktivér under overskriften Produktoplysninger.

Eksportér en CSV-fil med ordrer

Indstillingen Eksportér CSV-fil, som du finder nederst på siden Ordrer, genererer et regneark med alle digitale ordrer, der er behandlet af appen. Det betyder, at kundens ordre er medtaget i rapporten, selv i tilfælde hvor kunden endnu ikke har downloadet produktet.

Rapporten indeholder:

 • dato og klokkeslæt for ordren
 • antal downloads
 • kundens mailadresse
 • kundens fornavn
 • betalings-id'et, der er knyttet til ordren
 • kundens efternavn
 • samlet antal varelinjer i ordren
 • ordretotal (inklusive levering og skat)
 • SKU'er er inkluderet i ordren
 • ordrenummer (angivet som titel)
 • dato for seneste opdatering

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Indstillinger > Apps- og Salgskanaler i Shopify-administrator.
 2. Klik på Digital Downloads.
 3. Klik på Åbn app.

 4. Klik på Ordrer.

 5. Klik på Eksportér alle ordrer.

Rediger mailskabeloner

I afsnittet Indstillinger kan du se, hvordan du tilpasser de mails, du sender til kunderne. Digitale produkter har tilknyttet to mailskabeloner:

 • Downloads klar. Kunderne modtager denne mail, når de digitale produkter er klar til at blive downloadet.
 • Opdatering af digital fil. Kunderne modtager denne mail, når der er sket en opdatering af et digitalt produkt, de har købt.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Indstillinger > Apps- og Salgskanaler i Shopify-administrator.
 2. Klik på Digital Downloads.
 3. Klik på Åbn app.

 4. Klik på Indstillinger.

 5. Klik på Rediger skabelon ud for navnet på den mailskabelon, du vil redigere.

 6. Foretag de ønskede ændringer.

 7. Klik på Gem.

Vis et downloadlink på betalingssiden

Du kan angive om kunden kan downloade det digitale produkt direkte fra betalingssiden.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Indstillinger > Apps- og Salgskanaler i Shopify-administrator.
 2. Klik på Digital Downloads.
 3. Klik på Åbn app.

 4. Klik på Indstillinger.

 5. Du kan udføre en af følgende handlinger i afsnittet Betaling:

  • Klik på Aktivér. Et downloadlink vises på ordrebekræftelsessiden. Kunden modtager også en mail med mulighed for at downloade filen.
  • Klik på Deaktiver. Et downloadlink vises ikke på ordrebekræftelsessiden. I stedet modtager kunden en mail med mulighed for at downloade filen.

Slet en digital fil

Du kan slette digitale filer i Digital Downloads-appen.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på et produkt, der indeholder den fil, du vil slette, i appen Digital Downloads.
 2. Klik på -ikonet.
 3. Klik på Slet.
 4. Valgfrit: Hvis dit produkt allerede er udgivet, skal du sikre dig, at du ønsker at slette filen. Klik derefter på Slet.
 5. Klik på Gem.
 6. Vælg, om du vil sende en mail til eksisterende kunder med det opdaterede link.

Erstat en digital fil

Du kan vælge at erstatte en digital fil før eller efter, at du har udgivet den og solgt den til dine kunder. Hvis du f.eks. sælger en .PDF-fil med et strikkemønster og derefter bemærker en fejl i mønsteret, kan du vælge at uploade en ny .PDF-fil.

Fremgangsmåde:

 1. Fra appen Digital Downloads klikker du på et produkt med den fil, som du vil erstatte.
 2. Klik på Tilføj filer for at uploade en ny fil.
 3. Klik på ikonet ved siden af den gamle fil.
 4. Klik på Slet.
 5. Klik på Gem.
 6. Vælg, om du vil sende en mail til eksisterende kunder med det opdaterede link.

Ofte stillede spørgsmål om Digital Downloads

Hvad er den maksimale filstørrelse, jeg kan uploade?

Den maksimale filstørrelse er 5 GB. Det kan virke som om, det tager lang tid at uploade store filer, fordi mange internetudbydere prioriterer downloads.

Kan jeg uploade flere filer til det samme produkt?

Ja. Du kan uploade flere filer pr. produkt. Du kan også bruge en .zip -fil eller en anden type arkivfil, der samler filerne. Du kan ikke uploade filmapper.

Kan jeg begrænse det antal gange, en kunde kan downloade et produkt?

Ja. Du kan begrænse det antal gange, hver enkelt kunde kan downloade et produkt. Dette angives i produktets klargøringsindstillinger i appen. Hvis du vil fjerne en downloadgrænse, skal du markere afkrydsningsfeltet Ubegrænsede downloads. Se Angiv en downloadgrænse.

Hvordan fjerner jeg et digitalt produkt?

Hvis du sletter dit digitale produkter fra dine produkter i din administrator, fjernes produktet også fra appen Digital Downloads.

Er der en båndbreddebegrænsning for et download?

Nej. Båndbreddestatistikken i appens hovedmenu er udelukkende til din information.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis