Digital Downloads

Med Shopifys digitale nedlastningsapp kan du laste opp digitale filer som videoer, sanger og grafisk kunst som produkter i butikken. Når en kunde kjøper det digitale produktet, mottar de en kobling for å laste ned filen.

De tre hoveddelene i Digital Downloads-appen er:

 • Instrumentbord – Vis, Rediger og sett opp digitale produkter.
 • Bestillinger – Se alle bestillinger med digitale produkter som har blitt kjøpt gjennom butikken din.
 • Innstillinger – Tilpass e-postmaler og alternativer for kassen.

Installer Digital Downloads-appen

 1. Klikk på Installer app.

Legg til et digitalt produkt

For å legge til et digitalt produkt i nettbutikken må du først opprette et produkt og deretter gå tilbake til Digital Downloads-appen for å legge til det digitale vedlegget på produktets informasjonsside.

Du kan bare legge til én fil per variant. Du kan bruke en .zip-fil eller et annet arkivfilformat for å pakke filene sammen under ett enkelt filnavn.

Steg:

 1. Fra Shopify-administratoren klikker du Produkter.
 2. Klikk på Legg til produkt.
 3. Angi informasjonen for det digitale produktet, for eksempel Tittel, Beskrivelseog Prissetting.
 4. Under Frakt-overskriften fjerner du merkingen av boksen ved siden av Dette er et fysisk produkt.
 5. For å gjøre produktet midlertidig utilgjengelig frem til det digitale vedlegget er lagt til, kan du se øverst på produktsiden, ved siden av salgskanaler. Her klikker du Administrer, fjerner merkingen av boksene ved siden av salgskanalene og klikker på Ferdig.
 6. Klikk på Lagre produkt.
 7. Under produkttittelen klikker du på Flere handlinger.
 8. Klikk på Legg til digitalt vedlegg. Dette fører deg til Digital Downloads app-siden.
 9. Klikk på LAST OPP FIL.
 10. Velg filen du vil legge ved dette produktet.
 11. Klikk på Vis i Shopify-administrator.
 12. Nå som du har lagt til vedlegget, må du gjøre produktet tilgjengelig:
  1. Ved siden av Salgskanaler klikker du på Administrer.
  2. Merk av i boksene ved siden av salgskanalene der du vil gjøre produktet tilgjengelig.
  3. Klikk på Ferdig.

Legg til en digital fil i et eksisterende produkt

I tillegg til å opprette digitale produkter kan du legge ved en digital nedlasting til produkter som allerede finnes i nettbutikken. Dette omfatter fysiske produkter. Hvis du for eksempel selger vinylplater, kan du bruke Digital Downloads-appen til å legge ved en MP3-kopi av albumet som kunden kan laste ned.

Du kan bare legge til én fil per variant. Du kan bruke en .zip-fil eller et annet arkivfilformat , som kan pakke filer sammen under ett enkelt filnavn.

_

Steg:

 1. Fra Shopify-administratoren klikker du Produkter.

 2. Klikk på tittelen til produktet du vil legge til et vedlegg på.

 3. Under produkttittelen klikker du på Flere handlinger.

 4. Klikk på Legg til digitalt vedlegg. Dette tar deg til siden til Digital Downloads-appen.

 5. Klikk på LAST OPP FIL.

 6. Velg filen du vil legge til i dette produktet.

Juster innfrielsesinnstillingene for de digitale produktene dine

Du kan se gjennom digitale vedlegg og justere innstillingene for innfrielsen på siden til Digital Downloads-appen. Alternativene for innfrielse av et digitalt produkt er:

 • Opprett automatisk fullbyrdelse – hvis du velger dette alternativet, blir kunder som kjøper dette produktet automatisk tilsendt en nedlastingskobling, og bestillingen merkes som sluttført. Bruk dette alternativet for helt digitale produkter, som MP3- eller PDF-filer.

 • Opprett manuell fullbyrdelse – hvis du velger dette alternativet, må du manuelt merke bestillingen som sluttført før nedlastingskoblingen sendes til kunden. Bruk dette alternativet når produktet er en blanding av digitale og fysiske produkter, for eksempel en vinylplate med en MP3-nedlasting.

Steg:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Digital Downloads fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. Klikk på det digitale produktet du vil gå gjennom.

 5. Klikk på tannhjul-ikonet, og velg Innstillinger i rullegardinmenyen.

 6. Fra dialogboksen Innstillinger velger du det fullbyrdelsesalternativet du ønsker.

 7. Klikk på Send inn.

Hvis du vil bruke Manuell fullbyrdelse fordi produktet inneholder en fysisk komponent i tillegg til at du vil sende den digitale komponenten til kunden umiddelbart etter kjøpet, kan du sende kunden en manuell nedlastingskobling.

Steg:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Digital Downloads fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. Klikk på navnet til det digitale produktet du vil opprette en nedlastingskobling for.

 5. Klikk på tannhjul-ikonet, og velg Manuelle URL-adresser.

 6. Klikk på Generer URL-adresse.

 7. Kopier URL-adressen som er generert, og send den til kunden. På denne måten kan kunden laste ned det digitale vedlegget på en sikker måte.

Angi en dataoverføringsgrense

Du kan se gjennom digitale vedlegg og angi en nedlastingsgrense på Digital Downloads app-siden. En dataoverføringsgrense kontrollerer antallet ganger en kunde kan laste ned et digitalt produkt.

Steg:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Digital Downloads fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. Klikk på det digitale produktet du vil angi en nedlastingsgrense for.

 5. Klikk på tannhjul-ikonet, og velg Innstillinger i rullegardinmenyen.

 6. I tekstboksen ved siden av Total grenseskriver du inn antall ganger du vil at kunden skal kunne laste ned denne filen. Hvis du for eksempel angir 2, kan kunden laste ned filen to ganger.

 1. Klikk på Send inn.

Endre Digital Downloads-bestillinger

Bestillingsseksjonen gir deg en oversikt over alle bestillinger med digitale nedlastinger som har blitt kjøpt gjennom butikken. I denne seksjonen kan du se:

 • bestillingsnummer
 • dato og klokkeslett
 • kundens navn
 • kundens e-post
 • antallet nedlastinger per bestilling

I likhet med bestillingssiden i administratoren kan du klikke på hver enkelt oppføring for å se bestillingsinformasjonen.

Hver bestilling viser deg:

 • kundenavnet
 • kundens e-postadresse
 • mulighet til å sende e-postadressen for fullbyrdelse på nytt

I bestillingsseksjonen kan du også se når en nedlasting ble fullført, kundens IP samt hvilken nettleser og hvilket operativsystem som ble benyttet til å laste ned den digitale varen.

Send en nedlastingskobling på nytt

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Digital Downloads fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. Klikk på Bestillinger.

 5. Klikk på bestillingsnummeret til bestillingen du ønsker å utstede en nedlastingskobling for.

 6. Klikk Send nedlastings-e-post på nytt.

Kansellering av en nedlasting

Du kan deaktivere en kundes nedlastingskobling for å hindre dem i å laste ned produktet.

Steg:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Digital Downloads fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. Klikk på Bestillinger.

 5. Klikk på nummeret til bestillingen du vil kansellere nedlastingen for.

 6. Under overskriften nedlastingsdetaljer klikker du på Avbryt.

Hvis du vil aktivere en kundes mulighet til å laste ned et digitalt produkt, går du tilbake til bestillingssiden i Digital Downloads-appen og klikker på Aktiver under overskriften for nedlastingsdetaljer.

Eksporter en CSV-fil med bestillinger

Eksportalternativet for CSV-fil, som du kan se nederst på bestillingssiden, genererer en regnearkfil av alle de digitale bestillingene som appen har behandlet. Dette betyr at selv om kunden ennå ikke har lastet ned produktet, finnes det fortsatt en oversikt over vedkommendes bestilling i denne rapporten.

Rapporten inneholder:

 • Bestillingsdato og-klokkeslett
 • antall nedlastinger
 • kundens e-postadresse
 • kundens fornavn
 • kasse-ID som er tilknyttet bestillingen
 • kundens etternavn
 • totalt antall linjevarer i bestillingen
 • totalbeløp (inkludert frakt og avgift)
 • SKU (enhet for lagerstyring) er inkludert i bestillingen
 • bestillingsnummer (står oppført som tittel)
 • dato for siste oppdatering

Steg:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Digital Downloads fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. Klikk på Bestillinger.

 5. Klikk på Eksporter bestillingene dine.

Rediger e-postmaler

Innstillinger-seksjonen gir deg ulike alternativer når det kommer til å tilpasse e-postene du sender til kundene. Det finnes to e-postmaler knyttet til digitale produkter:

 • Nedlastingene er klare. Kundene mottar denne e-posten når det digitale produktet er tilgjengelig for nedlasting.
 • Vedlegget er oppdatert. Kunder mottar denne e-posten når et digitalt produkt de har kjøpt har blitt oppdatert.

Steg:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Digital Downloads fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. Klikk på Innstillinger.

 5. Klikk på navnet til e-postmalen du vil redigere.

 6. Utfør endringene.

 7. Klikk på Lagre.

Vis en kobling for nedlasting på betalingssiden

Du kan angi hvorvidt kunder kan laste ned det digitale produktet direkte på betalingssiden.

Steg:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Digital Downloads fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. Klikk på Innstillinger.

 5. Ved siden av kassen, huker du av eller fjerner avmerkingen i boksen ved siden av Vis nedlastingskobling på betalingssiden.

 • Hvis du huker av i boksen ved siden av Vis nedlastingskobling på betalingssiden, ser kunden en Last ned nå-kobling på bestillingsbekreftelsessiden. Kunden mottar også en e-post med mulighet til å laste ned filen.

 • Hvis du fjerner avmerkingen ved siden av Vis nedlastingskobling på betalingssiden, ser ikke kunden en Last ned nå-kobling på bestillingsbekreftelsessiden. De mottar i stedet en e-post med mulighet til å laste ned filen.

 1. Klikk på Lagre.

Vanlige spørsmål om Digital Downloads

Hva er den maksimale filstørrelsen jeg kan laste opp?

Den maksimale filstørrelsen er 5 GB. Opplasting av store filer kan ta lang tid, fordi mange Internett-leverandører gir prioritet til nedlastinger.

Kan jeg laste opp flere filer til det samme produktet?

Nei. Du kan kun laste opp én fil per produkt. Hvis du må legge ved flere filer, kan du bruke en .zip-fil eller en annen type arkiveringsfilformat som inneholder en eller flere filer som blir satt sammen. Du kan ikke laste opp filmapper.

Kan jeg begrense antall ganger en kunde kan laste ned et produkt?

Ja. Du kan begrense antall ganger hver kunde kan laste ned et produkt. Dette angis i produktinnstillingene i instrumentbordet. For å fjerne en nedlastningsgrense angir du grensen til 0 (null). Se Angi en nedlastningsgrense.

Hvordan fjerner jeg et digitalt produkt?

Hvis du sletter det digitale produktet fra produktene i administrator, må du også slette produktet fra Digital Downloads-appen.

Finnes det en båndbreddegrense for nedlastinger?

Nei. Båndbreddestatistikken i appens hovedmeny er bare til informasjon.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis