Digital Downloads

Med Shopifys Digital Downloads-app kan du laste opp digitale filer som videoer, sanger og grafisk kunst som produkter i butikken. Når en kunde kjøper et produkt med en digital fil mottar de en kobling til nedlasting av filen.

De tre hoveddelene av Digital Downloads-appen er følgende:

 • Produkter – vis, rediger, filtrer og legg ved digitale filer til produkter.
 • Bestillinger – Se alle bestillinger med digitale produkter som har blitt kjøpt gjennom butikken din.
 • Innstillinger – Tilpass e-postmaler og alternativer for kassen.

Installer Digital Downloads-appen

 1. Klikk på Installer app.

Legg til et digitalt produkt

For å legge til et digitalt produkt i nettbutikken må du først opprette et produkt i Shopify-administrator, og deretter gå tilbake til Digital Downloads-appen for å legge til digitale filer på produktets detaljside.

Du kan legge til flere filer per variant. Du kan også bruke en .zip-fil eller et annet arkivfilformat for å pakke filene sammen under ett enkelt filnavn.

Steg:

 1. Fra Shopify-administratoren klikker du Produkter.
 2. Klikk på Legg til produkt.
 3. Angi informasjonen for det digitale produktet, for eksempel Tittel, Beskrivelseog Prissetting.
 4. Valgfritt: Hvis produktet er et rent digitalt produkt kan du velge boksen ved siden av Digitalt produkt eller tjeneste under overskriften Frakt.
 5. Valgfritt: For å gjøre produktet midlertidig utilgjengelig inntil du legger til den digitale filen kan du klikke i rullegardinmenyen under Produktstatus og velge Utkast.
 6. Klikk på Lagre.
 7. Under produkttittelen klikker du på Flere handlinger.
 8. Klikk på Legg til digital fil. Dette tar deg til siden for Digital Downloads-appen.
 9. Klikk på Legg til filer ved siden av hver variant for å laste opp filer til variantene som skal ha dem.
 10. Velg filen du vil legge til i dette produktet.
 11. Klikk på Publiser.
 12. Valgfritt: For å endre produktet tilbake til aktivt klikker du Vis i Shopify-administrator, og klikker deretter i rullegardinmenyen under Produktstatus og velger Aktivt. Deretter klikker du på Lagre.

Legg til en digital fil i et eksisterende produkt

I tillegg til å opprette digitale produkter kan du legge til en digital nedlasting til produkter som allerede ligger i nettbutikken. Dette inkluderer fysiske produkter. Hvis du for eksempel selger vinylplater kan du bruke Digital Downloads-appen til å legge til en MP3-kopi av albumet som kunden kan laste ned.

Du kan legge til flere filer per variant. Du kan også bruke en .zip-fil eller et annet arkivfilformat, som kan pakke filer sammen under ett enkelt filnavn.

Steg:

 1. Fra Shopify-administratoren klikker du Produkter.
 2. Klikk på tittelen til produktet du vil legge til en digital fil for.
 3. Under produkttittelen klikker du på Flere handlinger.
 4. Klikk på Legg til digital fil. Dette tar deg til siden for Digital Downloads-appen.
 5. Klikk på Legg til filer ved siden av hver variant for å laste opp filer til variantene som skal ha dem.
 6. Velg filene du vil legge til.
 7. Klikk på Publiser.

Juster innfrielsesinnstillingene for de digitale produktene dine

Du kan gå gjennom de digitale filene og justere oppfyllelsesinnstillingene ved å klikke på et produkt fra instrumentbordet i Digital Downloads-appen.

Du må ha lagt til en digital fil for å kunne redigere oppfyllelsesinnstillingene. Hvis du har flere varianter, må du velge den foretrukne oppfyllingsmetoden for hver enkelt variant.

Alternativene for oppfyllelse av et digitalt produkt er følgende:

 • Send filer automatisk – hvis du velger dette alternativet mottar kundene automatisk en nedlastingskobling på e-post etter vellykket betaling, og bestillingen merkes som oppfylt. Bruk dette alternativet for rent digitale produkter, som en MP3- eller PDF-fil.

 • Send filer manuelt – hvis du velger dette alternativet må du merke bestillingen som oppfylt manuelt før en nedlastingskobling sendes på e-post til kunden. Bruk dette alternativet når produktet er en blanding av digitale og fysiske produkter, som en vinylplate med en MP3-nedlasting.

Steg:

 1. Klikk på produktet med den digitale filen du vil redigere fra Digital Downloads-appen.
 2. Klikk på Oppfyllelse ved siden av varianten du vil redigere.
 3. Klikk på oppfyllelsesalternativet du ønsker under seksjonen OPPFYLLELSESTYPE.
 4. Klikk Bruk.
 5. Klikk på Lagre.

Hvis du har et produkt med en fysisk og en digital komponent, og har automatisk oppfyllelse konfigurert for den digitale filen, sendes den digitale filen automatisk, og den merkes som sluttført i Digital Downloads-appen. Oppfyllelsen av produktets fysiske komponent avhenger av oppfyllelsesinnstillingene for fysiske produkter.

Opprett og send en manuell nedlastingskobling

Hvis du ønsker å bruke manuell oppfyllelse kan du sende kunden en manuell nedlastingskobling på e-post.

Steg:

 1. Klikk på navnet til det digitale produktet du vil opprette en nedlastingskobling for fra Digital Downloads-appen.
 2. Klikk på Flere handlinger > Opprett nedlastbar kobling.
 3. Valgfritt: Velg en variant du vil opprette en nedlastingskobling for og klikk på Opprett.
 4. Når URL-adressen er opprettet klikker du på Kopier kobling ved siden av URL-adressen.

Du kan sende den kopierte koblingen til en kunde på e-post. Med denne koblingen kan kunden laste ned den digitale filen på en sikker måte.

Angi en dataoverføringsgrense

Du kan gå gjennom de digitale filene og angi en nedlastingsgrense på produktsiden i Digital Downloads-appen. En databegrensning kontrollerer antall ganger en kunde kan laste ned et digitalt produkt. Som standard er alle varianter satt til ubegrenset.

Steg:

 1. Klikk på det digitale produktet du vil angi en nedlastingsgrense for fra Digital Downloads-appen.
 2. Klikk på Oppfyllelse ved siden av varianten du vil redigere.
 3. Fjern valget for Ubegrenset antall nedlastinger under seksjonen NEDLASTINGSGRENSE og angi det maksimale antall ganger kunden kan laste ned filen. Hvis du for eksempel angir 2, kan kunden laste ned filen to ganger.
 4. Klikk Bruk.
 5. Klikk på Lagre.

Filtrer digitale produkter

Du kan filtrere produkter etter hvorvidt de har en digital fil eller ikke.

 1. Klikk på Filtrer digitale filer fra Produkter-siden i Digital Downloads-appen.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Klikk på Har en digital fil for å bare vise produkter med digitale filer.
  • Klikk på Ingen digital fil for å bare vise produkter uten digitale filer.
  • Klikk på Vis alle for å se en liste over alle produkter.

Endre Digital Downloads-bestillinger

Bestillingsseksjonen gir deg en oversikt over alle bestillinger med digitale nedlastinger som har blitt kjøpt gjennom butikken. I denne seksjonen kan du se:

 • ordrenummer
 • dato og klokkeslett
 • kundens navn
 • kundens e-post
 • distribusjonsstatus
 • antallet nedlastinger per bestilling

I likhet med bestillingssiden i administratoren kan du klikke på hver enkelt oppføring for å se bestillingsinformasjonen.

Hver bestilling viser deg:

 • kundenavnet
 • kundens e-postadresse
 • mulighet til å oppdatere kundens e-postadresse
 • mulighet til å sende e-postadressen for fullbyrdelse på nytt
 • for å vise nedlastingskoblingen

I bestillingsseksjonen kan du også se når en nedlasting ble fullført, kundens IP samt hvilken nettleser og hvilket operativsystem som ble benyttet til å laste ned den digitale varen.

Send en nedlastingskobling på nytt

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Digital Downloads fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. Klikk på Bestillinger.

 5. Klikk på ordrenummeret til bestillingen du ønsker å utstede en nedlastingskobling for.

 6. Klikk på Send nedlastings-e-posten på nytt.

Kansellering av en nedlasting

Du kan deaktivere en kundes nedlastingskobling for å hindre dem i å laste ned produktet.

Steg:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Digital Downloads fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. Klikk på Bestillinger.

 5. Klikk på nummeret til bestillingen du vil kansellere nedlastingen for.

 6. Klikk på Deaktiver under overskriften Produktdetaljer.

Hvis du vil aktivere en kundes evne til å laste ned et digitalt produkt på nytt går du tilbake til bestillingssiden i Digital Downloads-appen og klikker på Aktiver under overskriften Produktdetaljer.

Eksporter en CSV-fil med bestillinger

Eksportalternativet for CSV-fil, som du kan se nederst på bestillingssiden, genererer en regnearkfil av alle de digitale bestillingene som appen har behandlet. Dette betyr at selv om kunden ennå ikke har lastet ned produktet, finnes det fortsatt en oversikt over vedkommendes bestilling i denne rapporten.

Rapporten inneholder:

 • Bestillingsdato og-klokkeslett
 • antall nedlastinger
 • kundens e-postadresse
 • kundens fornavn
 • kasse-ID som er tilknyttet bestillingen
 • kundens etternavn
 • totalt antall linjevarer i bestillingen
 • totalbeløp (inkludert frakt og avgift)
 • SKU (enhet for lagerstyring) er inkludert i bestillingen
 • ordrenummer (står oppført som tittel)
 • dato for siste oppdatering

Steg:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Digital Downloads fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. Klikk på Bestillinger.

 5. Klikk på Eksporter alle bestillinger.

Rediger e-postmaler

Innstillinger-seksjonen gir deg ulike alternativer når det kommer til å tilpasse e-postene du sender til kundene. Det finnes to e-postmaler knyttet til digitale produkter:

 • Nedlastingene er klare. Kundene mottar denne e-posten når det digitale produktet er tilgjengelig for nedlasting.
 • Oppdatering av digital fil. Kundene mottar denne e-postmeldingen når et digitalt produkt de har kjøpt blir oppdatert.

Steg:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Digital Downloads fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. Klikk på Innstillinger.

 5. Klikk på Rediger mal ved siden av navnet på e-postmalen du vil redigere.

 6. Utfør endringene.

 7. Klikk på Lagre.

Vis en kobling for nedlasting på betalingssiden

Du kan angi hvorvidt kunder kan laste ned det digitale produktet direkte på betalingssiden.

Steg:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Digital Downloads fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. Klikk på Innstillinger.

 5. Gjør en av følgende i seksjonen Betaling:

 • Klikk på Aktiver. Koblingen Last ned nå vises på siden med bestillingsbekreftelse. Kunden mottar også en e-postmelding med mulighet for å laste ned filen.

 • Klikk på Deaktiver. Koblingen Last ned nå vises ikke på siden med bestillingsbekreftelse. I stedet mottar kunden bare en e-postmelding med mulighet for å laste ned filen.

Slett en digital fil

Du kan slette digitale filer fra Digital Downloads-appen.

Steg:

 1. Klikk på et produkt som har filen du ønsker å slette fra Digital Downloads-appen.
 2. Klikk på ikonet .
 3. Klikk på Slett.
 4. Valgfritt: Hvis produktet allerede er publisert må du kontrollere at du virkelig ønsker å slette filen, og deretter klikke på Slett.
 5. Klikk på Lagre.
 6. Velg hvorvidt du vil sende en e-postmelding til eksisterende kunder med den oppdaterte koblingen.

Erstatt en digital fil

Du ønsker kanskje å erstatte en digital fil enten før eller etter den er publisert og solgt til kunder. Hvis du for eksempel selger en .PDF-fil med et strikkemønster og oppdager en feil i mønsteret vil du ønske å laste opp en ny .PDF-fil.

Steg:

 1. Klikk på et produkt som har filen du vil erstatte fra Digital Downloads-appen.
 2. Klikk på Legg til filer for å laste opp en ny fil.
 3. Klikk på ikonet ved siden av den gamle filen.
 4. Klikk på Slett.
 5. Klikk på Lagre.
 6. Velg hvorvidt du vil sende en e-postmelding til eksisterende kunder med den oppdaterte koblingen.

Vanlige spørsmål om Digital Downloads

Hva er den maksimale filstørrelsen jeg kan laste opp?

Den maksimale filstørrelsen er 5 GB. Opplasting av store filer kan ta lang tid, fordi mange Internett-leverandører gir prioritet til nedlastinger.

Kan jeg laste opp flere filer til det samme produktet?

Ja. Du kan laste opp flere filer per produkt. Du kan også bruke en .zip-fil eller en annen type arkivfil som inneholder filene. Du kan ikke laste opp filmapper.

Kan jeg begrense antall ganger en kunde kan laste ned et produkt?

Ja. Du kan begrense antall ganger hver kunde kan laste ned et produkt. Dette angis i produktets oppfyllelsesinnstillinger i appen. Merk av i avmerkingsboksen Ubegrenset antall nedlastinger for å fjerne en nedlastingsgrense. Se Angi en nedlastingsgrense.

Hvordan fjerner jeg et digitalt produkt?

Hvis du sletter det digitale produktet fra produktene i administratoren, fjernes produktet også fra Digital Downloads-appen.

Finnes det en båndbreddegrense for nedlastinger?

Nei. Båndbreddestatistikken i appens hovedmeny er bare til informasjon.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis