Shopify- og NFT-er

Ikke-fungible tokens (NFTs) er digitale representasjoner av varer som offentlig viser sitt eierskap, historie og knapphet.

«Token»-delen av «Ikke-fungible token» henviser til denne digitale representasjonen, og at NFT bare er en referanse til originalen. «Ikke-fungible» refererer til tokenets egenskap ved å være unik, og at det ikke kan byttes ut med et annet token. For eksempel er en 1 USD-mynt fungible fordi du kan erstatte mynten med en annen mynt uten problemer. Hver enkelt NFT er imidlertid unik, og du kan ikke bare bytte dem ut i en annen NFT, selv om begge er en representasjon av den samme varen.

NFT-er er en ny teknologi, og den fulle påvirkningen og implikasjonene utforskes fortsatt. For øyeblikket brukes NFTs mest til å bevise eierskap over digitale kopier av medier, som digitale kunstverk, men de har mange andre bruksområder.

Opprettelse av en NFT kalles «minting». Når en NFT er skapt, blir den tildelt et eierskap og registrert på en digital innretting kalt en blokkkjede. De vanligste blokkkjedene for å minte NFT-er er Ethereum, Polygon, Near og Flow. Du administrerer alle NFT-er du skaper eller eier gjennom en kryptolommebok.

Kryptolommebøker er digitale kontoer som bidrar til å behandle transaksjoner med kryptovalutaer, som Bitcoin eller Ether. Du må ha en kryptolommebok for å minte eller kjøpe en NFT. Eierskapshistorikken til en NFT er enkel å spore, og kan bekreftes av offentligheten.

Tokenstyrt handel

Tokenstyrt handel er når tilgangen til deler av en nettbutikk, som til bestemte produkter, rabatter eller samlinger, er begrenset til kunder som eier en bestemt NFT. Ved hjelp av Shopifys partnere for tokenstyrt handel kan du velge bestemte NFT-er og smartkontrakter og velge hvilket innhold de skal ha tilgang til. Hvis en kunde eier en av disse NFT-ene i sin kryptolommebok vil app-partneren gi dem tilgang til det begrensede innholdet.

I tillegg bruker merkevarer såkalt tokenstyrt handel for å skape partnerskap gjennom samarbeidsprodukter og -samlinger basert på NFT-er skapt av andre merkevarer. Denne typen partnerskap gjør at merkevarer kan utvide sitt potensielle publikum ut over deres vanlige kundebase.

Tokenstyrt handel kan være en integrert del av blokkjedestrategien din, spesielt når det kommer til bygging av fellesskap, kundebevaring og omsetningsøkning. Shopifys app-partnere skaper kontinuerlig integrasjoner som lar deg levere tilleggsverdi til alle NFT-holdere, på tvers av støttede blokkjeder.

Opplevelsen ved tokenstyrt handel

NFT-er eies og lagres i kundens kryptolommebok. En tokenstyrt app brukes for å kontrollere kundens lommebok og bekrefte at den inneholder nødvendige NFT-er. Kunden blir bedt om å gi butikken tillatelse til å se NFT-er i kryptolommeboken. Når den tokenstyrte appen har bekreftet at kunden har nødvendige NFT-er, får kunden tilgang til det eksklusive innholdet og kan legge inn bestillinger fra butikken som normalt.

Brukstilfeller for tokenstyrt handel

Tokenstyrt handel gir kundene mange fordeler, inkludert følgende:

  • eksklusiv tilgang til samlinger, produkter og rabatter i Shopify-nettbutikken
  • NFT-eierskap som gir tilgang til fremtidige NFT-utgivelser gjennom Shopify NFT Beta-programmet
  • NFT-eierskap som et kraft for airdrops
  • muliggjøre potensielt samarbeid med andre merkevarer på Shopify som bruker tokenstyrt handel
  • eksklusiv tilgang til fellesskapsengasjementkanaler, inkludert nettbaserte Discord-kanaler og -grupper, og personlige arrangementer og aktiveringer i detaljhandelsbutikker

For å aktivere tokenstyrt handel i butikken kan du kontakte våre app-partnere for tokenstyrt handel.

Selge NFT-er gjennom Shopifys NFT Beta-program

Hvis butikken din er basert i USA og har Shopify Plus, kan du være kvalifisert deg til å bli med i Shopifys NFT Beta-program. NFT Beta-programmet lar kunder kjøpe NFT-er fra butikken din med kredittkort eller kyptovaluta.

For å finne ut om du kvalifiserer for NFT Beta-programmet må du kontakte en av våre minting-app-partnere.

Shopify-nettbutikk

Salg og minting av NFT-er gjennom Shopify-butikken din likner på å selge alle andre produkter på Shopify. Du kan utnytte det gjeldende butikkoppsettet, analysen og kundeadministrasjonen.

Med hjelp fra Shopifys minting-app-partnere kan du definere smartkontrakten og ressursene som NFT-ene dine inneholder for den valgfrie blokkkjeden din. Du er ikke pålagt å eie noen kryptovaluta eller ha en kryptolommebok for å kunne selge NFT-er gjennom Shopify-butikken din.

Hvis du trenger hjelp med å utvikle Blockchain-strategien din, kan du besøke Shopify Plus Services-partnersiden.

Kundeopplevelsen: kjøpe NFT-er

På samme måte som andre produkter i Shopify-butikken ser en kunde gjennom butikken og legger en NFT i handlekurven. Kundene kan betale med kredittkort gjennom Shopify Payments, eller med en støttet kryptovaluta gjennom en betalingsbehandler for kryptovaluta. Når bestillingen er bekreftet har kunden kjøpt en NFT fra butikken.

Etter at bestillingen er innfridd, får kunden tilsendt en e-post med en kobling til en NFT-kravside. Kunden blir deretter bedt om å koble til sin kryptolommebok, og deretter blir NFT mintet eller levert direkte til lommeboken. Denne prosessen skjer gjennom din minting-app-partner.

Hvis kunden ikke har en kryptolommebok, blir de veiledet gjennom en flyt for opprettelse av en lommebok fra NFT-kravssiden. Etterpå blir NFT mintet eller levert direkte til lommeboken.

Forhandleropplevelsen: å selge NFT-er

Forhandlere som deltar i NFT Beta-programmet kan jobbe med en minting-app-partner for å opprette og selge NFT-er gjennom Shopify

Du kan innhente kredittkortbetalinger gjennom Shopify Payments, eller dersom du ønsker å tilby kryptovalutabetalinger til kundene dine, kan du koble til en betalingsbehandler for kryptovaluta.

Design og opplevelsen på NFT-kravssiden leveres av minting-app-partneren. For å sikre at du bevarer et konsekvent merkevareuttrykk, kan du opprette en kravside for NFT-er med et lignende utseende som passer merkevarebyggingen til resten av butikken.

Hvis du ikke er kvalifisert til å delta i Shopifys NFT Beta-program, finnes det andre måter å minte og selge NFT-er på.

NFT-markedsplasser

NFT-markedsplasser tilbyr måter å minte og selge NFT-er på. På disse markedsplassene kan kundene kjøpe eller selge NFT-er på sekundærmarkedet. Det er imidlertid færre måter å skille bedriften din ut på på markedsplassen, og du har begrenset kontroll over merkevarebygging, analyse eller kundeadministrasjon.

Noen vanlige markedsplasser der du kan skape og selge NFTs er følgende:

Vanlige markedsplasser for å skape og selge NFT-er
Markedsplass Blockchain
OpenSea Flerkjedet
Rarible Ethereum
Foundation Ethereum
Nifty Gateway Ethereum
SuperRare Ethereum
VIV3 Flow
Magic Eden Solana

Klimakompensering

Selv om NFT-er representerer en ny måte du kan gjøre e-handel på, finnes det bekymringer knyttet til den miljømessige påvirkningen fra de underliggende blokkjedeteknologiene.

Shopify er agnostiske når det kommer til blokkjedeteknologi, som betyr at Shopify samarbeider med deg og app-partnere for å utvikle integrasjoner på enhver blokkjede. Shopify har sikret at det finnes tilgjengelige apper som kan hjelpe deg med klimakompenseringsstrategier, uansett hvilken blokkjede du bruker for NFT-ene.

For å få hjelp med klimautslippstrategien din må du kontakte våre partnere for klimautslipp.

Vanlige spørsmål om Shopifys NFT-betaprogram

Hva er Shopifys NFT-betaprogram?

NFT-betaen er et program som tillater førsteparts primærsalg av NFT-er gjennom Shopify Payments og en Shopify-butikkfront eller Butikkfront-API.

Hvis du er en Shopify Plus-forhandler med en butikk basert i USA, kan du søke om å bli med i Shopifys NFT Beta-program for å selge NFT-er ved å kontakte en av våre minting-app-partnere.

Hvis butikken din ikke har Shopify Plus, kan du komme tilbake til denne siden jevnlig for oppdateringer etterhvert som Shopifys NFT-betaprogram utvides og videreutvikles i takt med NFT-teknologien.

Når vil betaprogrammet bli tilgjengelig i mitt land?

Shopify jobber for å utvide NFT-betaprogrammet til andre land utenfor USA. Kom tilbake til denne siden jevnlig for å få oppdateringer og ny informasjon.

Hvordan fungerer betaprogrammet?

Salg av NFT-er i betaprogrammet fungerer på samme måte som salg av andre produkter på Shopify. Programmet bruker tredjepartsapper for minting og levering av NFT-er for å opprette og sende NFT-er, og Shopify Payments til å behandle transaksjonene. Når kunden legger en NFT i handlekurven og betaler mottar de en e-post med instruksjoner om hvordan de gjør krav på NFT-en.

Hvilke blokkjeder støttes?

Se Shopifys app-partnere og deres støttede blokkchains.

Hva er kostnadene knyttet til salg av NFT-er gjennom betaprogrammet?

Shopify behandler NFT-er på lik linje med andre produkter. Avgiftene for Shopify Plus-abonnementet er de samme, inkludert behandlingsgebyrer for kredittkort gjennom Shopify Payments.

Apper for minting og tokenstyrt handel belaster tilleggsgebyrer for sine tjenester. Disse gebyrene er avhengige av app-partneren.

Hva er forskjellen mellom et primært og et sekundært salg?

Primære salg er det første salget av NFT-en, når NFT-en selges av forhandleren og mintes direkte til kundens lommebok.

Sekundærsalg er salg mellom andrepersoner som vanligvis skjer gjennom sekundære markedsplasser.

Kan jeg aktivere en markedsplass for sekundære salg gjennom betaprogrammet?

Nei. Betaprogrammet er kun for primære salg.

Støtter betaprogrammet salg av både fysiske og digitale produkter?

Ja. De ulike produktene vises som separate oppfyllelser på bestillingens detaljside, fordi NFT-en oppfylles av minting-app-partnere.

Kan jeg laste ned en mintingapp?

Hvis du ønsker å minte og selge NFT-er gjennom Shopify-butikken din må du kontakte en av våre minting-app-partnere.

Hvis du vil aktivere tokenstyrt handel i Shopify-butikken må du kontakte en av våre partnere for tokenstyrt handel.

Tilleggsressurser

For å finne ut mer om NFT-er kan du se innlegget i Shopify-fellesskapet om NFT.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis