Shopify- og NFT-er

En non-fungible token (NFT) er en unik digital identifikator oppført i blokkjeden, som brukes for å dokumentere eierskap av digitale eller fysiske gjenstander. NFT-er kan lagre offentlige verifiserbare data knyttet til eierskap, transaksjonshistorikk og proveniens.

Blokkjeder er distribuerte databaser eller loggsystemer, som administreres av flere datamaskiner, eller noder, i et nettverk. Transaksjonene lagres i datablokker, som deretter bekreftes av hele nettverket. Disse datablokkene kobles sammen for å danne en delt, pålitelig og irreversibel tidslinje med hendelser.

Finn ut mer om NFT-er og hvordan du kan bruke dem i handelsstrategien din.

Nøkkelegenskaper for NFT-er inkluderer følgende:

Nøkkelegenskaper for NFT-er
Karakteristikk Beskrivelse
Ikke-erstatningsvare I motsetning til en amerikansk dollar, som kan erstattes fordi en dollar kan erstattes av en annen uten problemer, er hver NFT en unik digital token som ikke kan erstattes direkte av en annen digital token.
Desentralisert NFT-er utstedes gjennom smarte kontrakter, eller programmer med et sett med regler som opprettes og distribueres til en blokkjede. Smarte kontraktsregler er forhåndsdefinert og kan utføres uten behov for en sentralisert enhet, noe som reduserer risikoen for menneskelige feil eller uærlige hensikter.
Ikke-reversibel Når en NFT er utstedt i en blokkjede kan den vanligvis ikke endres, med mindre det er eksplisitt tillatt i den smarte kontrakten.
Permanent Alle oppføringer er uendringsbare i en blokkjede, som betyr at proveniensen til hver enkelt NFT er permanent registrert i blokkjeden.
Teknologi i utvikling NFT- og blokkjedeteknologien er generelt ny for de fleste, inkludert mange av kundene dine. Du bør sørge for å lære opp kundene rundt NFT-er og gi tydelige forventninger knyttet til kjøp av NFT-er. Finn ut mer om NFT-kundeopplevelsen.

Når man oppretter en NFT kalles det minting. Under utstedelsesprosessen publiseres en NFT til blokkjeden gjennom en smart kontrakt, og deretter kan den samhandles med av kundene. NFT-er kan utstedes, distribueres og bekreftes på tvers av mange blokkjeder, som Ethereum, Polygon, Solana, Tezos og Flow.

Brukstilfeller for NFT-er i Shopify-butikken

NFT-er og blokkjedeteknologien utvikler seg stadig, og man utforsker stadig nye bruksområder. For øyeblikket brukes NFT-er mest til å dokumentere eierskap til medier som digital kunst, men det finnes mange andre bruksområder for både forhandlere og kunder. Du kan vurdere å bruke NFT-er i Shopify-butikken på følgende måter:

 • Selg NFT-er gjennom Shopify-butikken.
 • Tilby gratis NFT-er for å belønne kundene for kjøp, engasjement og lojalitet.
 • Tilby eksklusive produkter, rabatter eller tidlig tilgang til produktlanseringer basert på eierskap av bestemte NFT-er gjennom tokenstyrt handel.
 • Øk det potensielle publikummet gjennom tokenstyrte samarbeider med andre merkevarer gjennom nettbutikken eller fysiske arrangementer.
 • Opprett kundesegmenter basert på NFT-eierskap for markedsføringskampanjer for kundeanskaffelse og -bevaring.

Finn ut mer om å utvikle en NFT-strategi for Shopify-butikken.

Distribuere NFT-er gjennom Shopify Payments

Ved å være en godkjent selger av NFT-er kan du gjennomføre førsteparts, primære salg av NFT-er med Shopify Payments gjennom Shopify-butikkfronten eller Butikkfront-API. Et primært salg er det første salget av en NFT, når NFT-en selges av deg, og deretter utstedes og leveres direkte til kundens lommebok.

Med Shopify Payments aktivert kan kundene betale for NFT-er med betalingsmåter som kredittkort, Shop Pay og andre hurtigkassemetoder. Hvis du er interessert i å søke om godkjenning til å selge NFT-er bør du gå gjennom risikoer og krav knyttet til salg av NFT-er med Shopify Payments.

Hvis du ikke har planer om å godta betaling for NFT-er i Shopify-butikken kan du tilby gratis NFT-er til kundene i stedet.

NFT-salg gjennom Shopify Payments støttes for øyeblikket i følgende områder: Belgia, Canada, Danmark, Irland, Italia, Japan, Nederland, Tyskland, Spania, Storbritannia, Sverige, USA og Østerrike.

Søk om godkjenning til å distribuere NFT-er

For å søke om godkjenning for å selge NFT-er gjennom Shopify Payments kan du legge til en av Shopifys NFT-distribusjonsapp-partnere i butikken. Når du har lagt til en NFT-distribusjonsapp-partner blir du bedt om å svare på noen kvalifiserende spørsmål, så mottar du en melding i appen som gir deg beskjed om hvorvidt du er godkjent.

Enkelte NFT-typer og distribusjonsmetoder støttes ikke gjennom Shopify Payments, inkludert følgende:

 • NFT-markedsplasser og/eller videresalg av NFT-er du ikke er skaper eller eier av.
 • NFT-er med sekundære royalties, som å selge eller gi bort en NFT der kunden kan tjene royalties fra videresalg.
 • NFT-er med belønninger, som å selge eller gi bort en NFT der kunden passivt kan tjene tokener.
 • NFT-er som er brukt og/eller gamified på noen måte som bryter med vilkår for bruk av Shopify Payments.

Selge og utstede NFT-er

Som en godkjent selger av NFT-er gjennom Shopify kan du aktivere førsteparts primære salg av NFT-er gjennom Shopify Payments i butikken. Du kan også legge til en betalingsbehandler for kryptovaluta i butikken for å godta støttede kryptovalutaer som betaling for NFT-er.

Salg og utstedelse av NFT-er gjennom Shopify-butikken ligner på salg av andre produkter på Shopify. Siden NFT-er er digitale varer kan de gjøres tilgjengelige for kundene nesten umiddelbart etter kjøpet.

Med hjelp av Shopifys NFT-distribusjonsapp-partnere kan du definere smarte kontrakter og materiell som representeres av NFT-ene dine på ønsket blokkjede. Du trenger ikke eie kryptovaluta eller ha en kryptovalutalommebok for å selge NFT-er gjennom Shopify-butikken.

Hvis du trenger hjelp med å utvikle en blokkjedestrategi kan du besøke Shopifys partnerside for Plus-tjenester.

Tilby gratis NFT-er til kundene

Selv om salg av NFT-er kan være en ny inntektskilde for butikken kan du også gi bort NFT-er til kundene gratis. Følgende er eksempler på ulike måter du kan bruke gratis NFT-er som et insentiv i butikken:

 • Belønne kundene for kjøp og lojalitet med en NFT basert på den totale kjøpesummen.
 • Levere et autentisitetssertifikat eller en NFT-kvittering inkludert med kundens kjøp.
 • Gi tilgang til tokenstyrte fordeler i butikken til kunder som engasjerer seg med en markedsføringskampanje for gratis NFT-er.
 • Tilby gratis NFT-er på en registreringsside for markedsføring for å nå ut til et nytt publikum som ikke har engasjert seg med merkevaren tidligere.

Du kan gi bort en gratis NFT til en kunde ved å innhente lommebokadressen deres, og deretter utstede og levere en NFT gjennom en NFT-distribusjonsapp, eller ved å henvise kunden til en side for å innløse gratis NFT-er.

Opprett en side for å gjøre krav på en gratis NFT

Ved hjelp av en kravside kan du distribuere en NFT som et gave ved kjøp av andre produkter, eller uten et kjøpskrav. Gratis NFT-er kan kommuniseres til kundene på e-post eller gjennom andre markedsføringskanaler. Du kan samarbeide med en NFT-distribusjonsapp-partner for å opprette og utforme en side for å innløse NFT-er i butikken.

Når en kunde oppgir informasjon om en kryptovalutalommebok på siden for innløsning av NFT-er utstedes og leveres NFT-en direkte til lommeboken gjennom en NFT-distribusjons- eller airdropping-app-partner. Hvis kunden ikke har en kryptovalutalommebok blir de bedt om å opprette en lommebok fra NFT-kravsiden før utstedelse og leveranse. Finn ut mer om NFT-kundeopplevelsen.

Tokenstyrt handel

Med tokenstyrt handel kan du tilby eksklusiv tilgang til produkter, rabatter eller samlinger i butikken til kunder som eier en bestemt NFT. I tillegg bruker noen merkevarer tokenstyrt handel til å inngå partnerskaper gjennom samarbeidsprodukter og -samlinger basert på NFT-er som distribueres av andre merkevarer. Denne typen partnerskap lar merkevarer utvide sitt potensielle publikum ut over sine egne typiske kundebaser.

Med hjelp fra Shopifys app-partnere for tokenstyring kan du velge bestemte NFT-er som kan motta fordeler som:

 • Eksklusiv tilgang til samlinger, produkter og rabatter i nettbutikken.
 • Tilgang til samarbeidsprodukter og -samlinger gjennom partnerskap med andre butikker.
 • Tilgang til engasjementskanaler for fellesskap, som Discord-kanaler og -grupper, fysiske arrangementer, airdrops og aktiveringer i utsalgssteder.

Tokenstyrt handel kan være en integrert del av blokkjedestrategien din, spesielt når det kommer til bygging av fellesskap, kundebevaring og omsetningsøkning. Shopifys app-partnere skaper kontinuerlig integrasjoner som lar deg levere tilleggsverdi til alle NFT-holdere, på tvers av støttede blokkjeder.

Den tokenstyrte handelsopplevelsen

NFT-er eies og lagres i kundens kryptovalutalommebok, og tokenstyrte apper brukes for å bekrefte at en potensiell kunde eier nødvendige NFT-er. Når den tokenstyrte appen bekrefter at kunden har den nødvendige NFT-en kan kunden legge den eksklusive samlingen, produktet eller rabatten i handlekurven og fullføre bestillingen.

For å aktivere tokenstyrt handel i butikken må du kontakte Shopifys partnere for tokenstyrte apper.

Tredjepartsmarkedsplasser for NFT-er

NFT-markedsplasser tilbyr måter å minte og selge NFT-er på. På disse markedsplassene kan kundene kjøpe eller selge NFT-er på sekundærmarkedet. Det er imidlertid færre måter å skille bedriften din ut på på markedsplassen, og du har begrenset kontroll over merkevarebygging, analyse eller kundeadministrasjon.

Noen vanlige markedsplasser der du kan skape og selge NFTs er følgende:

Vanlige markedsplasser for å skape og selge NFT-er
Markedsplass Blockchain
Magic Eden Flere blokkjeder
OpenSea Flere blokkjeder
objkt Tezos
Gaia Flow

Bekymringer knyttet til bærekraft og miljø

Shopify ønsker å være blokkjedeagnostisk, som betyr at Shopify jobbe med deg og app-partnere for å utvikle integrasjoner mot enhver blokkjede.

Selv om NFT-er representerer en ny måte å gjøre handel på, finnes det bekymringer knyttet til den miljømessige påvirkningen fra de underliggende blokkjedeteknologiene. Noen populære blokkjeder, som Ethereum, har jobbet for å redusere energibruken etterhvert som blokkjedeteknologien utvikler seg.

Hvis du har spørsmål om energibruk og NFT-er kan du kontakte blokkjedeapp-partneren du samarbeider med.

Tilleggsressurser

For å finne ut mer om NFT-er kan du se siden med vanlige spørsmål om NFT-er og Shopifys fellesskapsinnlegg om NFT-er.

I denne delen

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis