Salg av tjenester eller digitale produkter

Når du har lagt til et produkt i butikken, kan du fjerne merkingen av leveringsboksen for å indikere at du selger et digitalt produkt eller tjeneste, i stedet for et fysisk produkt. Hvis du selger et digitalt produkt, må du også bruke en app for å gi en nedlastingskobling til produktet.

Deaktiver levering av et digitalt produkt

Hvis du selger et digitalt nedlastningsprodukt eller tjeneste, må du deaktivere levering for produktet.

Steg:

Digitale nedlastningsapper

Hvis du vil gi en nedlastingskobling til kundene for et digitalt produkt, må du bruke en app fra Shopify App Store. Shopifys Digital Downloads-app er et eksempel på en gratis og enkel app som du kan bruke.

Andre tredjepartsapper er også tilgjengelige på Shopify App Store. Velg appen som er best egnet for behovene dine.

Konfigurer e-postmaler

Etter du har konfigurert et digitalt produkt eller tjeneste, vil du kanskje tilpasse e-postmalene slik at kundene vet hva de kan forvente når de gjør en bestilling:

  • Når du selger en digital nedlastning, vil de fleste digitale nedlastingsapper sende en e-post med en nedlastingskobling til kunden.
  • Når du selger en tjeneste, må du beskrive hvordan tjenesten fungerer i e-postmalen for å sikre at kundene forstår hva du leverer.

Du finner mer informasjon om e-postmaler under Konfigurer e-postmaler.

Hva blir det neste

Etter du har opprettet et digitalt produkt, bør du legge ut en testbestilling for å kontrollere at det virker.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis