Bán dịch vụ hoặc sản phẩm kỹ thuật số

Khi thêm sản phẩm vào cửa hàng, bạn có thể chỉ định rằng bạn đang bán sản phẩm hoặc dịch vụ kỹ thuật số để không bị tính phí vận chuyển. Nếu đang bán sản phẩm kỹ thuật số, bạn cũng cần sử dụng một ứng dụng để cung cấp liên kết tải xuống cho sản phẩm của mình.

Xóa lựa chọn vận chuyển đối với sản phẩm kỹ thuật số

Nếu đang bán sản phẩm dạng bản tải xuống điện tử hoặc dịch vụ, bạn cần xóa lựa chọn vận chuyển đối với sản phẩm đó.

Các bước thực hiện:

Các ứng dụng tải xuống bản điện tử

Để cung cấp liên kết tải xuống một sản phẩm kỹ thuật số cho khách hàng, bạn phải sử dụng ứng dụng từ Shopify App Store. Ví dụ: Ứng dụng Digital Downloads của Shopify là một ứng dụng miễn phí và đơn giản mà bạn có thể sử dụng.

Các ứng dụng bên thứ ba khác cũng có trên Shopify App Store. Chọn ứng dụng phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.

Định cấu hình mẫu email

Sau khi đã định cấu hình một sản phẩm hoặc dịch vụ kỹ thuật số, có thể bạn muốn tùy chỉnh mẫu email để khách hàng biết đơn hàng của họ sẽ như thế nào:

  • Khi bán một nội dung tải xuống bản điện tử, hầu hết ứng dụng tải xuống bản điện tử sẽ gửi email có liên kết tải xuống cho khách hàng.
  • Khi bán một dịch vụ, bạn sẽ cần mô tả trong mẫu email nguyên lý hoạt động của dịch vụ nhằm đảm bảo khách hàng hiểu dịch vụ bạn cung cấp.

Để biết thêm thông tin về mẫu email, tham khảo Thiết lập mẫu email.

Điều cần làm tiếp theo

Sau khi tạo một sản phẩm kỹ thuật số, bạn nên đặt một đơn hàng kiểm tra để đảm bảo tính năng này hoạt động bình thường.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí