Shopify và NFT

Token không thể thay thế (NFT) là biểu diễn số của hàng hóa thể hiện công khai quyền sở hữu, lịch sử và độ hiếm có của hàng hóa.

Phần "token" trong "Token không thể thay thế" chỉ sự biểu diễn số này và rằng NFT chỉ là tham chiếu đến hàng hóa gốc. "Không thể thay thế" chỉ thuộc tính của token là duy nhất và không thể hoán đổi với token khác. Ví dụ: Có thể thay thế 1 USD tiền xu vì bạn có thể thay thế loại xu này bằng loại xu khác mà không có vấn đề gì. Nhưng mỗi NFT là duy nhất và bạn không thể chỉ hoán đổi chúng với NFT khác, ngay cả khi cả hai đều biểu diễn cùng một loại hàng hóa.

NFT là một công nghệ mới và toàn bộ tác động cũng như ảnh hưởng của chúng vẫn đang được tìm hiểu. Hiện tại, NFT được sử dụng phổ biến nhất để chứng minh quyền sở hữu đối với các bản kỹ thuật số của phương tiện, ví dụ như tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số, nhưng lại có nhiều mục đích sử dụng khác.

Việc tạo NFT được gọi là "đúc". Khi một NFT được đúc, NFT đó sẽ được cấp quyền sở hữu và ghi lại trong sổ cái kỹ thuật số gọi là chuỗi khối. Các chuỗi khối phổ biến nhất để đúc NFT là Ethereum, Polygon, Near và Flow. Bạn quản lý mọi NFT do bạn đúc hoặc sở hữu qua ví tiền điện tử.

Ví tiền điện tử là tài khoản kỹ thuật số giúp xử lý giao dịch của tiền điện tử, như Bitcoin hoặc Ether. Bạn phải sở hữu ví tiền điện tử để đúc hoặc mua NFT. Mọi người có thể dễ dàng theo dõi và xác minh lịch sử sở hữu NFT.

Bán NFT trực tuyến

Nhìn chung, bạn có thể bán NFT qua sàn giao dịch NFT hoặc trang web mang thương hiệu của riêng bạn. Cách doanh nghiệp của bạn bán NFT phụ thuộc vào mức độ kiểm soát bạn muốn đối với thương hiệu và trải nghiệm thanh toán.

Sàn giao dịch NFT

Sàn giao dịch NFT cung cấp các phương thức đúc và bán NFT vì NFT tương đối rẻ để sử dụng. Tuy nhiên, có rất ít cách để doanh nghiệp của bạn nổi bật hơn so với các đối thủ cạnh tranh trong tsàn giao dịch và bạn gần như không có quyền kiểm soát đối với thương hiệu, phân tích hoặc quản lý khách hàng.

Sau đây là một số sàn giao dịch phổ biến để đúc và bán NFT:

Các sàn giao dịch phổ biến để tạo và bán NFT
Marketplace Chuỗi khối
OpenSea Ethereum và Polygon
Rarible Ethereum
Foundation Ethereum
Nifty Gateway Ethereum
SuperRare Ethereum
VIV3 Flow

Trang web mang thương hiệu

Bán NFT qua trang web mang thương hiệu tùy chỉnh có trang thanh toán có thể tăng chi phí do tính phức tạp và các quy định, nhưng bạn vẫn duy trì quyền kiểm soát đối với thương hiệu, trải nghiệm thanh toán cũng như dữ liệu và phân tích.

Hơn nữa, không phải tất cả các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán đều hỗ trợ bán NFT. Hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán hỗ trợ bán NFT chỉ chấp nhận phương thức thanh toán bằng tiền điện tử.

Nếu cửa hàng của bạn sử dụng gói Shopify Plus, bạn có thể đăng ký tham gia một trong những chương trình beta NFT của Shopify để bán NFT mà không cần phải tự quản lý mọi tác vụ phức tạp và quy định.

Nếu cửa hàng của bạn sử dụng gói Basic Shopify, Shopify hoặc Advanced Shopify, bạn có thể bán NFT bằng cách kết hợp quá trình thanh toán với sàn giao dịch NFT hoặc nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba.

Bán NFT bằng gói Shopify Plus này

Nếu cửa hàng của bạn ở Hoa Kỳ và đang sử dụng gói Shopify Plus, bạn có thể đăng ký tham gia Chương trình beta NFT của Shopify, cho phép khách hàng mua NFT từ cửa hàng của bạn bằng thẻ tín dụng và tiền điện tử. Bạn có thể chấp nhận thanh toán qua thẻ tín dụng qua Shopify Payments và kết nối với đơn vị xử lý thanh toán bằng tiền điện tử để chấp nhận tiền điện tử.

Nếu cửa hàng của bạn sử dụng gói Shopify Plus tại quốc gia khác, bạn có thể đăng ký chương trình NFT, nhưng bạn sẽ cần kết nối với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của riêng mình.

Để đăng ký tham gia chương trình beta, điền và gửi biểu mẫu yêu cầu beta NFT hoặc gửi email đến địa chỉ blockchain@shopify.com.

Bán NFT mà không cần gói Shopify Plus

Nếu cửa hàng của bạn không sử dụng gói Shopify Plus và bạn muốn bán NFT qua Shopify, bạn có thể điều chỉnh cửa hàng Shopify theo một trong những cách sau:

  • thiết lập cửa hàng Shopify dưới dạng danh mục sản phẩm và liên kết đến các hồ sơ trên sàn giao dịch
  • kết nối cửa hàng của bạn với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba cho phép bán NFT

Liên kết đến sàn giao dịch từ cửa hàng Shopify

Bạn có thể sử dụng cửa hàng Shopify để liên kết đến hồ sơ sàn giao dịch NFT. Bộ phận hỗ trợ của Shopify có thể đưa ra lời khuyên về việc thiết lập cửa hàng nhưng không thể tư vấn về việc bán hoặc xử lý đơn hàng NFT.

Sau khi đúc NFT qua một trong các sàn giao dịch, bạn có thể thiết lập cửa hàng Shopify để liên kết với các hồ sơ trung tâm bằng cách sau:

  1. Tạo sản phẩm trong trang quản trị Shopify cho từng NFT.
  2. Trên mỗi trang sản phẩm NFT, thêm liên kết đến hồ sơ sàn giao dịch của sản phẩm đó.
  3. Tắt giỏ hàng để khách hàng không thể thanh toán qua cửa hàng Shopify.

Kết nối với nhà cung cấp bên thứ ba

Nếu tìm thấy nhà cung cấp bên thứ ba hỗ trợ bán NFT và bạn có thể kết nối nhà cung cấp đó với cửa hàng Shopify của mình, bạn có thể bán NFT qua Shopify. Bộ phận hỗ trợ của Shopify không thể hỗ trợ hoặc tư vấn về việc tạo cửa hàng bán NFT mà không có gói Shopify Plus. Cân nhắc thuê Chuyên gia Shopify để được hỗ trợ.

Tài nguyên bổ sung

Để tìm hiểu thêm về NFT, tham khảo bài viết cộng đồng NFT của Shopify.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí