Câu hỏi thường gặp về NFT trên Shopify

Sử dụng trang này để tìm câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp về NFT trên Shopify.

Tôi có cần phải là người bán NFT được phê duyệt trên Shopify để bật thương mại qua token không?

Tất cả thương nhân đều có thể bật chọn token trong cửa hàng Shopify của mình. Tìm hiểu thêm về ứng dụng chọn token.

Để bán NFT qua cửa hàng Shopify bằng Shopify Payments, bạn phải là người bán NFT được phê duyệt.

Làm thế nào để tôi được phê duyệt bán NFT trên Shopify?

Nếu bạn là thương nhân Shopify ở khu vực đủ điều kiện thì bạn có thể đăng ký để trở thành người bán bên thứ nhất, thực hiện giao dịch nhập hàng với NFT bằng cách kích hoạt một trong các đối tác ứng dụng đúc của Shopify trong cửa hàng trực tuyến.

Tìm hiểu thêm về yêu cầu về tính đủ điều kiện để phân phối NFT qua cửa hàng Shopify.

Là người bán NFT được phê duyệt, bạn trở thành bên thứ nhất bán hàng, thực hiện giao dịch nhập hàng với NFT bằng Shopify Payments qua cửa hàng Shopify hoặc API Storefront. Giao dịch bán ra hoặc bán lại với NFT bị cấm.

Giao dịch nhập hàng và giao dịch bán ra khác nhau ở điểm nào?

Giao dịch nhập hàng là giao dịch bán NFT đầu tiên hoặc khởi đầu. Ví dụ về giao dịch nhập hàng: Khi thương nhân tạo và bán NFT, và NFT được đúc trực tiếp vào ví của khách hàng.

Giao dịch bán ra là các giao dịch ngang hàng thường diễn ra trên sàn giao dịch phụ.

Khi nào việc bán NFT qua Shopify Payments sẽ được hỗ trợ tại khu vực của tôi?

Shopify đang không ngừng nỗ lực mở rộng chương trình bán NFT. Hãy nhớ kiểm tra định kỳ trang trợ giúp về bán NFT để biết thông tin cập nhật và chi tiết mới.

Loại chuỗi khối nào được hỗ trợ?

Tìm hiểu thêm về các đối tác ứng dụng của Shopify và những blockchain được hỗ trợ của họ.

Chi phí liên quan đến việc bán NFT qua Shopify là gì?

Shopify xem NFT giống như mọi sản phẩm khác, bao gồm phí xử lý thẻ tín dụng qua Shopify Payments.

Các ứng dụng chọn token, airdrop và phân phối sẽ thu phụ phí đối với dịch vụ của ứng dụng. Mức phí sẽ do đối tác ứng dụng xác định.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí