Często zadawane pytania dotyczące tokenów NFT na platformie Shopify

Użyj tej strony, aby znaleźć odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące tokenów NFT na platformie Shopify.

Czy muszę być zatwierdzonym sprzedawcą NFT na platformie Shopify, aby włączyć handel oparty na tokenach?

Handel oparty na tokenach mogą włączyć wszyscy sprzedawcy w swoich sklepach Shopify. Dowiedz się więcej o aplikacjach do obsługi handlu opartego na tokenach.

Aby sprzedawać tokeny NFT za pośrednictwem sklepu Shopify, korzystając z usługi Shopify Payments, musisz być zatwierdzonym sprzedawcą NFT.

Jak zostać zatwierdzonym sprzedawcą tokenów NFT na platformie Shopify?

Jeśli jesteś sprzedawcą Shopify z kwalifikującego się regionu, możesz ubiegać się o status zatwierdzonego sprzedawcy własnych tokenów NFT w ramach sprzedaży pierwotnej, aktywując w swoim sklepie online jednego z partnerów Shopify w zakresie aplikacji do wybijania tokenów.

Dowiedz się więcej o wymaganiach kwalifikacyjnych dotyczących dystrybucji tokenów NFT za pośrednictwem sklepu Shopify.

Posiadanie statusu zatwierdzonego sprzedawcy tokenów NFT umożliwia pierwotną sprzedaż własnych tokenów NFT za pomocą usługi Shopify Payments poprzez witrynę sklepu Shopify lub API Storefront. Sprzedaż wtórna i odsprzedaż tokenów NFT nie jest dozwolona.

Jaka jest różnica między sprzedażą pierwotną a wtórną?

Sprzedaż pierwotna to pierwsza lub początkowa sprzedaż tokena NFT. Przykładem sprzedaży pierwotnej jest sytuacja, w której token NFT jest tworzony i sprzedawany przez sprzedawcę, a następnie wybijany bezpośrednio do portfela klienta.

Sprzedaż wtórna to sprzedaż typu peer-to-peer, która zazwyczaj odbywa się na wtórnych rynkach elektronicznych.

Kiedy sprzedaż NFT za pośrednictwem Shopify Payments będzie obsługiwana w moim regionie?

Shopify aktywnie pracuje nad rozszerzeniem programu sprzedaży NFT. Sprawdzaj co jakiś czas stronę pomocy pod kątem aktualizacji i nowości w zakresie sprzedaży tokenów NFT.

Jakie łańcuchy bloków są obsługiwane?

Dowiedz się więcej o partnerach aplikacyjnych Shopify oraz obsługiwanych przez nich łańcuchach bloków.

Jakie koszty są związane ze sprzedażą tokenów NFT za pośrednictwem Shopify?

Shopify traktuje tokeny NFT tak samo jak każdy inny produkt, również jeśli chodzi o opłaty za przetwarzanie kart kredytowych w ramach usługi Shopify Payments.

W przypadku aplikacji do udzielania dostępu na podstawie tokenów, airdroppingu i dystrybucji tokenów pobierane są dodatkowe opłaty za usługi. Wysokość tych opłat jest określana przez partnera aplikacyjnego.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo