Shopify i NFT

Niewymienialne tokeny (NFT) są cyfrowymi reprezentacjami towarów, które publicznie przedstawiają ich tytuł własności, historię i rzadkość.

Część „token” w wyrażeniu „token niewymienialny” odnosi się do tej cyfrowej reprezentacji oraz do tego, że NFT jest jedynie odniesieniem do oryginału. Określenie „niewymienialny” odnosi się do właściwości tokena polegającej na tym, że jest on unikalny i nie może zostać wymieniony na inny token. Na przykład, moneta o nominale 1 USD jest monetą wymienialną, ponieważ można ją bez problemu wymienić na inną monetę. Natomiast każdy NFT jest unikalny i nie można go po prostu wymienić na inny NFT, nawet jeśli oba reprezentują ten sam towar.

Tokeny NFT są nową technologią, a ich pełny zakres oddziaływania i implikacje są wciąż badane. Obecnie tokeny NFT są najczęściej wykorzystywane do udowadniania własności cyfrowych kopii mediów, takich jak cyfrowe dzieła sztuki, aczkolwiek mają one wiele innych zastosowań.

Tworzenie NFT określa się jako „wybijanie”. Kiedy NFT zostaje wybity, otrzymuje tytuł własności i jest rejestrowany w cyfrowej księdze zwanej łańcuchem bloków. Najpopularniejszymi łańcuchami bloków do wybijania tokenów NFT są Ethereum, Polygon, Near i Flow. Wszystkimi wybijanymi lub posiadanymi tokenami NFT zarządza się za pośrednictwem portfela kryptowalutowego.

Portfele kryptowalutowe to cyfrowe konta, które pomagają w przetwarzaniu transakcji kryptowalutami, takimi jak Bitcoin czy Ether. Aby wybić lub kupić token NFT, musisz posiadać portfel kryptowalutowy. Historię własności tokena NFT można w łatwy sposób publicznie prześledzić i zweryfikować.

Handel oparty na tokenach

Handel oparty na tokenach dotyczy sytuacji, gdy dostęp do części sklepu online, np. niektórych produktów, rabatów lub kolekcji, jest ograniczony do klientów, którzy są właścicielami określonego NFT. Dzięki pomocy partnerów Shopify w zakresie aplikacji o udzielania dostępu na podstawie tokenów możesz wybrać konkretne tokeny NFT i inteligentne umowy oraz wybrać treści, do których umożliwiają one dostęp. Jeśli klient posiada jeden z tych NFT w portfelu kryptowalut, partner aplikacji przyznaje mu dostęp do ograniczonych treści.

Ponadto marki wykorzystują funkcjonalność udzielania dostępu na podstawie tokenów w celu nawiązania partnerstwa w zakresie wspólnych produktów i kolekcji w oparciu o tokeny NFT utworzone przez inne marki. Tego typu partnerstwa pozwalają markom poszerzać grono potencjalnych odbiorców poza ich własne, typowe bazy klientów.

Handel oparty na tokenach może być częścią Twojej strategii w zakresie technologii łańcucha bloków, szczególnie w obszarze budowania społeczności, utrzymania klientów i wzrostu przychodów. Partnerzy Shopify w zakresie aplikacji nieustannie budują integracje, które pozwalają na zapewnienie wartości dodanej wszystkim posiadaczom tokenów NFT we wszystkich obsługiwanych łańcuchach bloków.

Środowisko oparte na tokenach

Tokeny NFT są własnością klienta i są przechowywane w jego portfelu kryptowalut. Aplikacja do udzielania dostępu na podstawie tokenów używana jest w celu sprawdzania portfela klienta i zweryfikowania, czy zawiera on wymagane tokeny NFT. Klient jest proszony o wyrażenie zgody na to, aby sklep miał wgląd do jego tokenów NFT w portfelu kryptowalut. Gdy aplikacja do udzielania dostępu na podstawie tokenów potwierdzi, że klient posiada wymagane tokeny NFT, klient może uzyskać dostęp do ekskluzywnych treści i składać zamówienia w sklepie w normalny sposób.

Handel oparty na tokenach – zastosowania

Handel oparty na tokenach oferuje Twoim klientom wiele korzyści, takich jak:

  • wyłączny dostęp do kolekcji, produktów i rabatów w witrynie Twojego sklepu Shopify
  • prawo własności tokenów NFT zapewniające dostęp do przyszłych wersji tokenów NFT w ramach Programu Beta Shopify NFT
  • prawo własności tokenów NFT jako wymóg dotyczący aplikacji Airdrop
  • możliwość potencjalnej współpracy z innymi markami w Shopify, które korzystają z funkcjonalności udzielania dostępu na podstawie tokenów
  • wyłączny dostęp do kanałów angażowania społeczności, w tym kanałów i społeczności online Discord, a także do wydarzeń z udziałem osobistym i aktywacji sklepu detalicznego

Aby włączyć handel oparty na tokenach w sklepie, skontaktuj się z naszymi partnerami w zakresie aplikacji do udzielania dostępu na podstawie tokenów.

Sprzedaż tokenów NFT w ramach Programu Beta Shopify NFT

Jeśli Twój sklep ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych i jest objęty planem Shopify Plus, możesz zakwalifikować się do udziału w Programie Beta Shopify NFT. Program Beta NFT umożliwia klientom zakup tokenów NFT w Twoim sklepie za pomocą kart kredytowych lub kryptowaluty.

Aby ustalić, czy kwalifikujesz się do Programu Beta NFT, skontaktuj się z jednym z naszych partnerów w zakresie aplikacji do wybijania tokenów.

Witryna sklepu Shopify

Sprzedaż i wybijanie tokenów NFT za pośrednictwem sklepu Shopify jest podobne do sprzedaży każdego innego produktu w Shopify. Możesz wykorzystać swoją obecną konfigurację sklepu, analizy i zarządzanie klientami.

Z pomocą partnerów Shopify w zakresie aplikacji do wybijania tokenów możesz definiować dla wybranego łańcucha bloków inteligentne kontrakty i aktywa, które są zawarte w Twoich tokenach NFT. Nie musisz posiadać żadnej kryptowaluty ani portfela kryptowalut, aby sprzedawać tokeny NFT za pośrednictwem swojego sklepu Shopify.

Jeśli szukasz pomocy w budowaniu swojej strategii w zakresie technologii łańcucha bloków, odwiedź stronę Partnerów w zakresie usług Shopify Plus.

Doświadczenia klienta: zakup tokenów NFT

Podobnie jak w przypadku każdego innego produktu w sklepie Shopify, klient przegląda Twój sklep i dodaje token NFT do koszyka. Klienci mogą płacić kartą kredytową za pośrednictwem usługi Shopify Payments lub używając obsługiwanej kryptowaluty za pośrednictwem podmiotu przetwarzającego płatności w kryptowalucie. Po potwierdzeniu zamówienia klient dokonuje zakupu tokena NFT w Twoim sklepie.

Po zrealizowaniu zamówienia do klienta wysyłana jest wiadomość e-mail z linkiem do strony odbioru NFT. Następnie klient proszony jest o podłączenie swojego portfela kryptowalut, po czym następuje wybicie tokena NFT lub dostarczenie go bezpośrednio do portfela. Proces ten jest aktywowany przez partnera w zakresie aplikacji do wybijania tokenów.

Jeśli klient nie ma portfela kryptowalut, jest on prowadzony przez proces tworzenia portfela na stronie odbioru NFT. Następnie token NFT jest wybijany lub dostarczany bezpośrednio do portfela klienta.

Doświadczenia sprzedawcy: sprzedaż tokenów NFT

Sprzedawcy uczestniczący w Programie Beta NFT mogą współpracować z partnerem w zakresie aplikacji do wybijania tokenów w zakresie tworzenia i sprzedaży tokenów NFT za pośrednictwem Shopify.

Możesz rejestrować płatności kartą kredytową za pośrednictwem usługi Shopify Payments lub – jeśli chcesz oferować swoim klientom płatności w kryptowalucie – połączyć się z podmiotem przetwarzającym płatności w kryptowalucie.

Projekt strony odbioru tokenów NFT i sposób jej obsługi są opracowywane wspólnie z partnerem w zakresie aplikacji do wybijania tokenów. Aby zachować spójny wizerunek marki, utwórz stronę odbioru tokenów NFT, której wygląd i sposób obsługi będzie zgodny z aktualnym brandingiem Twojego sklepu.

Jeśli nie kwalifikujesz się do udziału w Programie Beta NFT Shopify, możesz skorzystać z innych sposobów wybijania i sprzedaży tokenów NFT.

Platformy handlowe NFT

Platformy handlowe NFT oferują różne sposoby wybijania i sprzedaży tokenów NFT. Są to miejsca, w których Twoi klienci mogą kupować lub sprzedawać tokeny NFT na rynku wtórnym. Jednak platforma handlowa oferuje mniej sposobów na wyróżnienie firmy na tle konkurencji i ogranicza kontrolę nad brandingem, analizami lub zarządzaniem klientami.

Typowe platformy handlowe, na których można sprzedawać NFT:

Popularne platformy do tworzenia i sprzedaży tokenów NFT
Marketplace Łańcuch bloków
OpenSea Multi-chain
Rarible Ethereum
Foundation Ethereum
Nifty Gateway Ethereum
SuperRare Ethereum
VIV3 Flow
Magic Eden Solana

Kompensowanie emisji dwutlenku węgla

Tokeny NFT stanowią nowy sposób prowadzenia handlu, jednakże obawy budzi wpływ, jaki technologie łańcucha bloków, na których te tokeny się opierają, wywierają na środowisko.

Nie opowiadając się ani za ani przeciw technologii łańcucha bloków, Shopify pracuje nad rozwojem integracji w zakresie dowolnego łańcucha bloków we współpracy z Tobą i partnerami aplikacyjnymi. Firma Shopify zadbała o dostępność aplikacji, które pomogą Ci w realizacji strategii kompensacji emisji dwutlenku węgla, niezależnie od łańcucha bloków, jakiego używasz dla swoich tokenów NFT.

Aby skorzystać z pomocy przy realizacji strategii kompensacji emisji dwutlenku węgla, skontaktuj się z naszymi partnerami w zakresie aplikacji do kompensowania emisji dwutlenku węgla.

Często zadawane pytania dotyczące programu beta NFT Shopify

Co to jest program beta NFT Shopify?

Program beta NFT to program, który umożliwia własną, pierwotną sprzedaż tokenów NFT za pomocą usługi Shopify Payments poprzez witrynę sklepu Shopify lub interfejs API witryny sklepu.

Jeśli Twój sklep jest objęty planem Shopify Plus i ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych, możesz ubiegać się o udział w Programie Beta NFT Shopify, aby sprzedawać tokeny NFT. W tym celu skontaktuj się z jednym z naszych partnerów w zakresie aplikacji do wybijania tokenów.

Jeśli Twój sklep nie znajduje się na platformie Shopify Plus, okresowo sprawdzaj tę stronę pod kątem aktualizacji, ponieważ program beta NFT Shopify rozwija się wraz z technologią NFT.

Kiedy program beta będzie dostępny w moim kraju?

Shopify pracuje nad rozszerzeniem programu beta NFT na inne kraje poza Stanami Zjednoczonymi. Okresowo przeglądaj tę stronę pod kątem aktualizacji i nowych informacji.

Jak działa program beta?

Sprzedaż tokenów NFT w ramach programu beta jest podobna do sprzedaży każdego innego produktu na platformie Shopify. Program wykorzystuje zewnętrzne aplikacje przeznaczone do wybijania i dostarczania tokenów NFT, które umożliwiają tworzenie i wysyłanie tokenów NFT, oraz korzysta z usługi Shopify Payments do przetwarzania transakcji. Gdy Twój klient doda NFT do koszyka i zrealizuje zakup, otrzyma wiadomość e-mail z instrukcją odbioru swojego NFT.

Jakie łańcuchy bloków są obsługiwane?

Zobacz listę partnerów aplikacyjnych Shopify oraz obsługiwanych przez nich łańcuchów bloków.

Jakie są koszty związane ze sprzedażą tokenów NFT za pośrednictwem programu beta?

Shopify traktuje tokeny NFT tak samo jak każdy inny produkt. Opłaty związane z planem Shopify Plus pozostają bez zmian, w tym opłaty za przetwarzanie kart kredytowych za pośrednictwem usługi Shopify Payments.

Usługi realizowane przez aplikacje do wybijania tokenów oraz udzielania dostępu na podstawie tokenów podlegają dodatkowym opłatom. Opłaty te są zależne od partnera w zakresie aplikacji.

Jaka jest różnica między sprzedażą pierwotną a wtórną?

Sprzedaż pierwotna to pierwsza sprzedaż tokena NFT, gdy jest on sprzedawany przez sprzedawcę i wybijany bezpośrednio do portfela klienta.

Sprzedaż wtórna to sprzedaż typu peer-to-peer, która zazwyczaj odbywa się na wtórnych rynkach elektronicznych.

Czy mogę włączyć platformę wtórnej sprzedaży w ramach programu beta?

Nie. Program beta jest przeznaczony wyłącznie do sprzedaży pierwotnej.

Czy program beta obsługuje sprzedaż zarówno produktów fizycznych, jak i cyfrowych?

Tak. Różne produkty są wyświetlane jako oddzielne realizacje na stronie szczegółów zamówienia, ponieważ token NFT jest realizowany przez partnerów aplikacji do wybijania.

Czy mogę pobrać aplikację do wybijania?

Jeśli chcesz wybijać i sprzedawać tokeny NFT za pośrednictwem sklepu Shopify, skontaktuj się z jednym z naszych partnerów w zakresie aplikacji do wybijania tokenów.

Jeśli chcesz włączyć funkcjonalność udzielania dostępu na podstawie tokenów w swoim sklepie Shopify, skontaktuj się z jednym z naszych partnerów w zakresie aplikacji do udzielania dostępu na podstawie tokenów.

Dodatkowe zasoby

Aby dowiedzieć się więcej o tokenach NFT, zapoznaj się z postem społeczności NFT na platformie Shopify.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo