Shopify i NFT

Niewymienialny token (NFT) to unikalny identyfikator cyfrowy zapisany w łańcuchu bloków, który służy jako dowód własności towarów cyfrowych lub fizycznych. Tokeny NFT mogą przechowywać publicznie weryfikowalne dane dotyczące własności, historii transakcji i pochodzenia.

Łańcuchy bloków to rozproszone bazy danych lub systemy rejestrów zarządzane przez wiele komputerów lub węzłów w sieci. Transakcje są przechowywane w blokach danych, które są następnie potwierdzane przez całą sieć. Te bloki danych są ze sobą połączone, tworząc wspólną, zaufaną i nieodwracalną oś czasu wydarzeń.

Dowiedz się więcej o tokenach NFT i sposobie ich wykorzystania w swojej strategii handlowej.

Kluczowe cechy tokenów NFT to:

Kluczowe cechy tokenów NFT
Cecha Opis
Niewymienialność W przeciwieństwie do dolara amerykańskiego, który jest wymienialny, ponieważ można go bez problemu zastąpić innym dolarem, każdy NFT jest unikalnym tokenem cyfrowym, którego nie można bezpośrednio zastąpić innym tokenem cyfrowym.
Decentralizacja Tokeny NFT są wybijane przy użyciu inteligentnych kontraktów lub programów z zestawem reguł tworzonych i wdrażanych w łańcuchu bloków. Reguły inteligentnych kontraktów są z góry określone i mogą być wykonywane bez konieczności posiadania scentralizowanej jednostki, co zmniejsza ryzyko błędu ludzkiego lub złych intencji.
Nieodwracalność Po wybiciu tokena NFT w łańcuchu bloków zasadniczo nie można go zmieniać, chyba że jest to wyraźnie dozwolone w inteligentnym kontrakcie.
Trwałość Wszystkie rekordy są niezmienne w łańcuchu bloków, co oznacza, że pochodzenie każdego tokena NFT jest trwale zapisywane w łańcuchu bloków.
Ewoluująca technologia Technologia NFT i blockchain jest zasadniczo nowością dla wielu osób, w tym dla wielu Twoich klientów. Musisz zapewnić klientom informacje na temat tokenów NFT i jasno określić oczekiwania dotyczące zakupów NFT. Dowiedz się więcej o doświadczeniu klienta w zakresie NFT.

Tworzenie tokena NFT określa się jako minting. Podczas procesu wybijania token NFT jest publikowany w łańcuchu bloków za pomocą inteligentnego kontraktu, po czym klienci mogą z nim wchodzić w interakcje. Tokeny NFT można wybijać, dystrybuować i weryfikować w wielu łańcuchach bloków, takich jak Ethereum, Polygon, Solana, Tezos i Flow.

Przypadki użycia tokenów NFT w sklepie Shopify

Tokeny NFT i technologia blockchain nieustannie ewoluują, a pełny zakres ich oddziaływania i przypadki użycia są wciąż badane. Obecnie tokeny NFT są najczęściej używane jako dowody własności multimediów, takich jak sztuka cyfrowa, ale mają też wiele innych zastosowań zarówno dla sprzedawców, jak i klientów. Możesz korzystać z tokenów NFT w sklepie Shopify w następującym zakresie:

Dowiedz się więcej o budowaniu strategii NFT dla sklepu Shopify.

Sprzedaż tokenów NFT za pomocą usługi Shopify Payments

Posiadanie statusu zatwierdzonego sprzedawcy tokenów NFT umożliwia pierwotną sprzedaż własnych tokenów NFT za pomocą usługi Shopify Payments za pośrednictwem witryny sklepu Shopify lub API witryny sklepu. Sprzedaż pierwotna to pierwsza sprzedaż tokena NFT, gdy jest on sprzedawany przez Ciebie i wybijany oraz dostarczany bezpośrednio do portfela klienta.

Po włączeniu usługi Shopify Payments klienci mogą płacić za tokeny NFT przy użyciu metod płatności, takich jak karty kredytowe, Shop Pay i inne metody przyspieszonej realizacji zakupu. Jeśli chcesz ubiegać się o zgodę na sprzedaż tokenów NFT, zapoznaj się z zagrożeniami i wymaganiami związanymi ze sprzedażą tokenów NFT za pomocą usługi Shopify Payments.

Jeśli nie planujesz przyjmowania płatności za tokeny NFT w swoim sklepie Shopify, możesz zaoferować swoim klientom darmowe tokeny NFT.

Ubiegaj się o zgodę na sprzedaż tokenów NFT

Aby ubiegać się o zgodę na sprzedaż tokenów NFT za pomocą usługi Shopify Payments, możesz dodać do swojego sklepu jednego z partnerów Shopify w zakresie aplikacji do wybijania. Gdy dodasz partnera w zakresie aplikacji do wybijania, pojawi się prośba o odpowiedź na kilka pytań kwalifikacyjnych. Następnie otrzymasz w aplikacji wiadomość informującą, czy zgoda została udzielona.

Sprzedaż i wybijanie tokenów NFT

Jako zatwierdzony sprzedawca tokenów NFT za pośrednictwem Shopify możesz włączyć w swoim sklepie pierwotną sprzedaż tokenów NFT za pomocą usługi Shopify Payments. Możesz także dodać do swojego sklepu podmiot przetwarzający płatności kryptowalutami, aby przyjmować obsługiwane kryptowaluty w ramach płatności za tokeny NFT.

Sprzedaż i wybijanie tokenów NFT za pośrednictwem sklepu Shopify jest podobne do sprzedaży dowolnego innego produktu na platformie Shopify. Ponieważ tokeny NFT są towarami cyfrowymi, mogą być one udostępniane klientom niemal natychmiast po zakupie.

Z pomocą partnerów Shopify w zakresie aplikacji do wybijania tokenów możesz definiować dla wybranego łańcucha bloków inteligentne kontrakty i aktywa reprezentowane przez Twoje tokeny NFT. Nie musisz posiadać żadnej kryptowaluty ani portfela kryptowalut, aby sprzedawać tokeny NFT za pośrednictwem swojego sklepu Shopify.

Jeśli szukasz pomocy w budowaniu swojej strategii w zakresie technologii łańcucha bloków, odwiedź stronę partnerów w zakresie usług Shopify Plus.

Oferuj klientom darmowe tokeny NFT

Sprzedaż tokenów NFT może być nowym źródłem przychodów dla Twojego sklepu, jednakże możesz także oferować tokeny NFT klientom bezpłatnie. Poniżej przedstawiono przykładowe sposoby wykorzystania bezpłatnych tokeny NFT jako zachęty w sklepie:

  • Nagradzanie klientów za zakupy i lojalność tokenem NFT na podstawie ich łącznej kwoty zakupu.
  • Dołączanie certyfikatu autentyczności lub paragonu NFT do zakupu klienta.
  • Zapewnienie opartych na tokenach korzyści klientom, którzy angażują się w kampanię marketingową dotyczącą bezpłatnych NFT.
  • Oferowanie bezpłatnych tokenów NFT na stronie rejestracji w celu otrzymywania materiałów marketingowych, aby dotrzeć do nowych odbiorców, którzy być może nie mieli wcześniej kontaktu z Twoją marką.

Możesz podarować klientowi token NFT, pozyskując adres jego portfela, a następnie wybijając i dostarczając NFT za pośrednictwem aplikacji obsługującej airdropping lub kierując klienta na stronę odbioru bezpłatnego NFT.

Utwórz stronę odbioru darmowego NFT

Korzystając ze strony odbioru, możesz oferować token NFT jako prezent przy zakupie innych produktów lub bez wymogu zakupu. O darmowym tokenie NFT możesz informować klientów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych kanałów marketingowych. Aby utworzyć i zaprojektować stronę odbioru NFT dla swojego sklepu, możesz podjąć współpracę z partnerem w zakresie aplikacji do wybijania tokenów.

Po podaniu przez klienta informacji o portfelu kryptowalut na stronie odbioru NFT token NFT jest wybijany i dostarczany bezpośrednio do portfela za pośrednictwem partnera w zakresie aplikacji do wybijania lub airdroppingu. Jeśli klient nie ma portfela kryptowalut, zostanie poproszony o utworzenie go na stronie odbioru NFT przed wybiciem i dostawą. Dowiedz się więcej o doświadczeniu klienta w zakresie NFT.

Handel oparty na tokenach

Handel oparty na tokenach umożliwia Ci oferowanie wyłącznego dostępu do produktów, rabatów lub kolekcji w Twoim sklepie klientom posiadającym określony token NFT. Ponadto marki wykorzystują funkcjonalność udzielania dostępu na podstawie tokenów w celu nawiązania partnerstwa w zakresie objętych współpracą produktów i kolekcji w oparciu o tokeny NFT dystrybuowane przez inne marki. Tego typu partnerstwa pozwalają markom poszerzać grono potencjalnych odbiorców poza ich własne, typowe bazy klientów.

Z pomocą partnerów Shopify w zakresie aplikacji do udzielania dostępu na podstawie tokenów możesz wybrać określone tokeny NFT zapewniające korzyści, takie jak:

  • Wyłączny dostęp do kolekcji, produktów i rabatów w Twoim sklepie online.
  • Dostęp do produktów i kolekcji w ramach współpracy z innymi sklepami.
  • Dostęp do kanałów angażowania społeczności, w tym kanałów i społeczności Discord, wydarzeń z udziałem osobistym, usług airdrop i aktywacji sklepu detalicznego.

Handel oparty na tokenach może być częścią Twojej strategii w zakresie technologii łańcucha bloków, szczególnie w obszarze budowania społeczności, utrzymania klientów i wzrostu przychodów. Partnerzy Shopify w zakresie aplikacji nieustannie budują integracje, które pozwalają na zapewnienie wartości dodanej wszystkim posiadaczom tokenów NFT we wszystkich obsługiwanych łańcuchach bloków.

Środowisko handlowe oparte na tokenach

Tokeny NFT są przechowywane w portfelu kryptowalut klienta. Za pomocą aplikacji do udzielania dostępu na podstawie tokenów dokonuje się weryfikacji, czy potencjalny klient jest właścicielem wymaganych tokenów NFT. Po potwierdzeniu przez aplikację do udzielania dostępu na podstawie tokenów, że klient posiada wymagane tokeny NFT, może on dodać do koszyka ekskluzywną kolekcję, produkt lub rabat i sfinalizować zamówienie.

Aby włączyć handel oparty na tokenach w swoim sklepie, skontaktuj się z partnerami Shopify w zakresie aplikacji do udzielania dostępu na podstawie tokenów.

Zewnętrzne platformy handlowe NFT

Platformy handlowe NFT oferują różne sposoby wybijania i sprzedaży tokenów NFT. Są to miejsca, w których Twoi klienci mogą kupować lub sprzedawać tokeny NFT na rynku wtórnym. Jednak platforma handlowa oferuje mniej sposobów na wyróżnienie firmy na tle konkurencji i ogranicza kontrolę nad brandingem, analizami lub zarządzaniem klientami.

Typowe platformy handlowe, na których można sprzedawać NFT:

Popularne platformy do tworzenia i sprzedaży tokenów NFT
Marketplace Łańcuch bloków
Magic Eden Wiele łańcuchów bloków
OpenSea Wiele łańcuchów bloków
objkt Tezos
Gaia Flow

Zrównoważony rozwój i kompensowanie emisji dwutlenku węgla

Tokeny NFT stanowią nowy sposób prowadzenia handlu, jednakże obawy budzi wpływ, jaki technologie łańcucha bloków, na których te tokeny się opierają, wywierają na środowisko.

Shopify stara się zachować niezależność od łańcucha bloków, dlatego współpracuje z Tobą i partnerami w zakresie aplikacji w celu opracowania integracji z dowolnym łańcuchem bloków. Firma Shopify zadbała o dostępność aplikacji, które pomogą Ci w realizacji strategii kompensacji emisji dwutlenku węgla, niezależnie od łańcucha bloków, jakiego używasz dla swoich tokenów NFT.

Aby skorzystać z pomocy przy realizacji strategii kompensacji emisji dwutlenku węgla, skontaktuj się z naszymi partnerami w zakresie aplikacji do kompensowania emisji dwutlenku węgla.

Dodatkowe zasoby

Aby dowiedzieć się więcej o tokenach NFT, możesz przejrzeć stronę Często zadawane pytania dotyczące tokenów NFT oraz post społeczności NFT w serwisie Shopify.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo