Shopify i NFT

Niewymienialne tokeny (NFT) są cyfrowymi reprezentacjami towarów, które publicznie przedstawiają ich tytuł własności, historię i rzadkość.

Część „token” w wyrażeniu „token niewymienialny” odnosi się do tej cyfrowej reprezentacji oraz do tego, że NFT jest jedynie odniesieniem do oryginału. Określenie „niewymienialny” odnosi się do właściwości tokena polegającej na tym, że jest on unikalny i nie może zostać wymieniony na inny token. Na przykład, moneta o nominale 1 USD jest monetą wymienialną, ponieważ można ją bez problemu wymienić na inną monetę. Natomiast każdy NFT jest unikalny i nie można go po prostu wymienić na inny NFT, nawet jeśli oba reprezentują ten sam towar.

Tokeny NFT są nową technologią, a ich pełny zakres oddziaływania i implikacje są wciąż badane. Obecnie tokeny NFT są najczęściej wykorzystywane do udowadniania własności cyfrowych kopii mediów, takich jak cyfrowe dzieła sztuki, aczkolwiek mają one wiele innych zastosowań.

Tworzenie NFT określa się jako „wybijanie”. Kiedy NFT zostaje wybity, otrzymuje tytuł własności i jest rejestrowany w cyfrowej księdze zwanej łańcuchem bloków. Najpopularniejszymi łańcuchami bloków do wybijania tokenów NFT są Ethereum, Polygon, Near i Flow. Wszystkimi wybijanymi lub posiadanymi tokenami NFT zarządza się za pośrednictwem portfela kryptowalutowego.

Portfele kryptowalutowe to cyfrowe konta, które pomagają w przetwarzaniu transakcji kryptowalutami, takimi jak Bitcoin czy Ether. Aby wybić lub kupić token NFT, musisz posiadać portfel kryptowalutowy. Historię własności tokena NFT można w łatwy sposób publicznie prześledzić i zweryfikować.

Sprzedaż NFT online

Ogólnie rzecz biorąc, możesz sprzedawać tokeny NFT za pośrednictwem platformy handlowej NFT lub własnej strony internetowej z oznaczeniem marki. Sposób, w jaki Twoja firma sprzedaje tokeny NFT, zależy od tego, jak dużą kontrolę chcesz mieć nad marką i obsługą realizacji zakupu.

Platformy handlowe NFT

Platformy handlowe NFT oferują różne sposoby wybijania i sprzedaży tokenów NFT, a korzystanie z nich jest stosunkowo tanie. Jednakże istnieje bardzo niewiele sposobów na wyróżnienie firmy na tle konkurencji na platformie handlowej, a Ty nie masz prawie żadnej kontroli nad swoją marką, analityką czy zarządzaniem klientami.

Typowe platformy handlowe, na których można sprzedawać NFT:

Popularne platformy do tworzenia i sprzedaży tokenów NFT
Marketplace Łańcuch bloków
OpenSea Ethereum i Polygon
Rarible Ethereum
Foundation Ethereum
Nifty Gateway Ethereum
SuperRare Ethereum
VIV3 Flow

Strony internetowe oznaczone marką

Sprzedaż NFT za pośrednictwem niestandardowej strony internetowej oznaczonej marką z procesem realizacji zakupu może wiązać się z dodatkowymi kosztami wynikającymi ze złożoności i przepisów, jednakże w takim przypadku zachowujesz kontrolę nad swoją marką, obsługą realizacji zakupu oraz danymi i analityką.

Ponadto, nie wszyscy dostawcy płatności obsługują sprzedaż NFT. Większość dostawców płatności, którzy obsługują sprzedaż NFT, akceptuje jedynie kryptowalutę jako metodę płatności.

Jeśli Twój sklep jest objęty planem Shopify Plus, możesz ubiegać się o udział w jednym z programów Shopify NFT beta, aby sprzedawać NFT bez konieczności samodzielnego zapoznawania się ze wszystkimi zawiłościami i przepisami.

Jeśli Twój sklep korzysta z planu Basic Shopify, Shopify lub Advanced Shopify, możesz sprzedawać tokeny NFT, łącząc proces realizacji zakupu z platformą handlową NFT lub zewnętrznym dostawcą płatności.

Sprzedaż NFT w ramach planu Shopify Plus

Jeśli Twój sklep ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych i jest objęty planem Shopify Plus, możesz ubiegać się o przystąpienie do Programu Beta NFT Shopify, który umożliwia klientom kupowanie tokenów NFT w Twoim sklepie za pomocą kart kredytowych i kryptowaluty. Możesz akceptować płatności kartą kredytową za pośrednictwem usługi Shopify Payments i łączyć się z podmiotem przetwarzającym płatności kryptowalutami, aby przyjmować kryptowaluty.

Jeśli Twój sklep jest objęty planem Shopify Plus w innym kraju, możesz ubiegać się o udział w programie NFT, ale musisz połączyć się ze swoim dostawcą płatności.

Aby zarejestrować się w wersji beta, wypełnij i prześlij formularz wniosku o udział w programie NFT beta lub wyślij e-mail na adres blockchain@shopify.com.

Sprzedaż NFT bez planu Shopify Plus

Jeśli Twój sklep nie jest objęty planem Shopify Plus i chcesz sprzedawać NFT za pośrednictwem Shopify, możesz dostosować swój sklep Shopify w jeden z następujących sposobów:

  • konfigurując sklep Shopify jako katalog produktów i tworząc link do ofert na platformie handlowej
  • łącząc sklep z zewnętrznym dostawcą płatności umożliwiającym sprzedaż NFT

Utwórz linki do platformy handlowej ze sklepu Shopify

Możesz użyć sklepu Shopify, aby utworzyć linki do ofert na platformie handlowej NFT. Pomoc techniczna Shopify może zapewnić wskazówki dotyczące konfigurowania sklepu, ale nie oferuje porady w zakresie sprzedaży ani przetwarzania zamówień NFT.

Po wybiciu tokenów NFT za pośrednictwem jednej z platform handlowych możesz skonfigurować swój sklep Shopify tak, aby zawierał link do Twoich ofert produktów na tej platformie, wykonując następujące czynności

  1. Utwórz produkty w panelu administracyjnym Shopify dla każdego z Twoich tokenów NFT.
  2. Na każdej stronie produktu NFT dodaj link do oferty takiego produktu na platformie handlowej.
  3. Wyłącz swój koszyk, aby klienci nie mogli zrealizować zakupu w Twoim sklepie Shopify.

Łączenie z zewnętrznym dostawcą

Jeśli znajdziesz dostawcę zewnętrznego, który obsługuje sprzedaż tokenów NFT, i możesz połączyć tego dostawcę ze swoim sklepem Shopify, możesz zacząć sprzedawać tokeny NFT za pośrednictwem Shopify. Pomoc techniczna Shopify nie może zapewnić wsparcia ani porad dotyczących tworzenia sklepu prowadzącego sprzedaż NFT bez planu Shopify Plus. Rozważ zatrudnienie eksperta Shopify w celu uzyskania pomocy.

Dodatkowe zasoby

Aby dowiedzieć się więcej o tokenach NFT, zapoznaj się z postem społeczności NFT na platformie Shopify.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo