Những rủi ro và yêu cầu liên quan đến việc bán NFT bằng Shopify Payments

Bạn phải được Shopify phê duyệt trước để bán NFT qua Shopify Payments.

NFT là loại sản phẩm mới và việc bán sản phẩm này có rủi ro cao hơn. Một số rủi ro xuất phát từ công nghệ chuỗi khối, một số rủi ro khác xuất phát từ chính NFT.

Ví dụ: Sau khi NFT chuyển sang ví của người mua, người mua sẽ có quyền chuyển hoặc bán lại NFT đó trên các sàn giao dịch bên thứ ba hiện có. Như vậy, nếu có một khoản bồi hoàn được tạo, hoặc có thẻ tín dụng gian lận được dùng để mua NFT thì cơ hội khôi phục NFT từ khách hàng là rất thấp.

Quy trình xác minh người mua là một chiến thuật quan trọng để giảm thiểu tổn thất. Một số đối tác ứng dụng blockchain có thể giúp bạn giảm thiểu rủi ro khi bán NFT, và bạn cũng nên đọc kỹ thông tin chung về cách phòng tránh yêu cầu bồi hoàn.

Yêu cầu của Shopify Payments

Sau khi được phê duyệt để bán NFT trên Shopify, bạn có thể chấp nhận tiền thanh toán từ khách hàng bằng Shopify Payments để hoàn tất giao dịch bán NFT trên cửa hàng Shopify. Là người bán được phê duyệt, bạn phải đọc kỹ và đảm bảo tuân thủ Điều khoản dịch vụ của Shopify Payments dành cho khu vực của bạn.

Những loại hình kinh doanh bị cấm

Khi bạn bán NFT bằng Shopify Payments, các loại hình và hoạt động kinh doanh sau đây sẽ bị cấm:

Những loại hình kinh doanh bị cấm
Loại Mô tả
Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ Bạn phải sở hữu hoặc có mọi quyền sở hữu trí tuệ cần thiết đối với nội dung sẽ được đúc trong NFT mà bạn định bán hoặc sử dụng để quảng cáo cho việc bán NFT đó.
Cờ bạc Bạn không được bán NFT bằng hình thức xổ số, đấu giá có phí thầu, cuộc thi, rút thăm hoặc trò chơi may rủi.
Nội dung thù ghét Bạn không được bán bất kỳ NFT nào có chứa nội dung được coi là thù ghét như mô tả trong Chính sách về cách sử dụng chấp nhận được của Shopify.
Nội dung người lớn Bạn không được bán bất kỳ NFT nào có chứa nội dung khiêu dâm hoặc các tài liệu tục tĩu khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở sách báo, tranh ảnh và các phương tiện khác mô tả ảnh khoả thân hoặc các hành vi tình dục rõ ràng.

Tiền giữ lại

Nếu mô hình kinh doanh, NFT và/hoặc lịch sử xử lý trước đó của bạn được Shopify nhận định là có rủi ro cao hơn thì Shopify và/hoặc các đối tác ngân hàng của chúng tôi có thể đặt ra số dư dự phòng để giữ lại một phần tiền quyết toán của bạn để chi trả cho mọi tổn thất tiềm ẩn do bồi hoàn. Đây có thể là một số tiền hoặc tỷ lệ phần trăm của giá trị giao dịch mua. Bạn sẽ được thông báo qua email nếu tài khoản có bất kỳ khoản dự phòng nào.

Bồi hoàn

Bạn chịu trách nhiệm cho mọi khoản bồi hoàn phát sinh đối với đơn hàng của mình. Mặc dù Shopify cung cấp phản hồi yêu cầu bồi hoàn tự động với thông tin cơ bản về đơn hàng, bạn vẫn nên gửi thêm bằng chứng để hỗ trợ từng phản hồi yêu cầu bồi hoàn.

Trong trường hợp tranh chấp khoản bồi hoàn không thành công, bạn sẽ chịu trách nhiệm cho mọi khoản ghi nợ vào tài khoản của mình và/hoặc các khoản phí liên quan đến yêu cầu bồi hoàn. Nếu tài khoản Shopify Payments của bạn có tỷ lệ yêu cầu bồi hoàn chung cao và/hoặc bất kỳ số dư âm chưa thanh toán nào, chúng tôi có thể thực hiện một số thao tác đối với tài khoản của bạn, bao gồm thêm khoản tiền giữ lại hoặc chấm dứt tài khoản.

Chấm dứt

Shopify và/hoặc các đối tác ngân hàng của chúng tôi có quyền tạm giữ tiền, tạm ngưng thanh toán hoặc chấm dứt tài khoản Shopify Payments của bạn vì bất kỳ lý do nào và theo quyết định của chúng tôi. Lý do chấm dứt thường gặp bao gồm:

Nếu chúng tôi đã quyết định chấm dứt tài khoản Shopify Payments thì bạn sẽ nhận được thông báo qua email.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí