ความเสี่ยงและข้อกำหนดเกี่ยวกับการขาย NFT โดยใช้ Shopify Payments

Shopify กำหนดให้ต้องใช้การอนุมัติล่วงหน้าสำหรับการขาย NFT ผ่าน Shopify Payments

NFT เป็นประเภทสินค้าประเภทใหม่ จึงทำให้ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการขายเหล่านี้อยู่ในระดับสูงกว่า โดยความเสี่ยงบางส่วนเป็นผลที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จากเทคโนโลยีบล็อกเชน ในขณะที่บางส่วนเกี่ยวข้องเฉพาะกับ NFT เท่านั้น

ตัวอย่างเช่น หลังจาก NFT ได้เข้าไปอยู่ในกระเป๋าเงินของผู้ซื้อแล้ว ผู้ซื้อรายดังกล่าวก็มีสิทธิ์ย้าย NFT หรือขายต่อ NFT นั้นในตลาดภายนอกที่มีอยู่ ซึ่งหมายความว่าหากเกิดการเรียกคืนยอดเงิน หรือมีการใช้บัตรเครดิตในลักษณะที่เป็นการฉ้อโกงเพื่อซื้อ NFT โอกาสในการกู้คืน NFT จากลูกค้าก็จะต่ำมาก

กระบวนการตรวจสอบยืนยันผู้ซื้อเป็นกลยุทธ์สําคัญที่จะช่วยลดการสูญเสีย พาร์ทเนอร์ด้านแอปบล็อกเชนบางรายสามารถมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงในการขาย NFT ได้ นอกจากนี้คุณยังควรตรวจสอบข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการป้องกันการเรียกคืนยอดเงินอีกด้วย

ข้อกำหนดสำหรับ Shopify Payments

หลังจากคุณได้รับอนุมัติให้ขาย NFT บน Shopify แล้ว คุณสามารถรับการชำระเงินจากลูกค้าที่ใช้ Shopify Payments เพื่อดำเนินการขาย NFT ในร้านค้า Shopify ของคุณให้เสร็จสมบูรณ์ได้ ในฐานะผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ คุณควรตรวจสอบและดูให้แน่ใจอย่างถี่ถ้วนว่าคุณได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการใช้บริการของ Shopify Payments ในภูมิภาคของคุณ

ธุรกิจที่ห้ามใช้งาน

ประเภทธุรกิจและหลักปฏิบัติทางธุรกิจต้องห้ามในการขาย NFT โดยใช้ Shopify Payments มีดังนี้:

ประเภทธุรกิจต้องห้าม
ประเภท คำอธิบาย
การละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา คุณต้องเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับเนื้อหาที่จะนำไปใช้ใน NFT ที่คุณเป็นผู้ขายหรือใช้ในการโฆษณาเพื่อขาย NFT ดังกล่าว
การพนัน คุณไม่สามารถขาย NFT ในรูปแบบล็อตเตอรี่ การประมูลแบบมีค่าธรรมเนียม การแข่งขัน การชิงโชค เกมเสี่ยงโชค หรือสลากได้
เนื้อหาที่แสดงความเกลียดชัง คุณไม่สามารถขาย NFT ใดๆ ที่มีเนื้อหาเข้าข่ายแสดงความเกลียดชัง ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของ Shopify
เนื้อหาผู้ใหญ่ คุณไม่สามารถขาย NFT ที่มีภาพลามกอนาจารหรือเนื้อหาหยาบโลนอื่นๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงงานเขียน ภาพ และสื่ออื่นๆ ที่แสดงภาพโป๊เปลือยหรือการกระทำที่ส่อไปในทางเพศอย่างโจ่งแจ้ง

เงินสำรอง

หาก Shopify เห็นว่าโมเดลธุรกิจ, NFT และ/หรือประวัติการประมวลผลที่ผ่านมาของคุณมีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สูงขึ้น Shopify และ/หรือพาร์ทเนอร์การธนาคารของเราก็อาจกำหนดให้ต้องมีเงินสํารอง เพื่อระงับยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับบางส่วนไว้ใช้สำหรับคุ้มครองความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการเรียกคืนยอดเงิน ซึ่งอาจเป็นจํานวนเงินที่กำหนดไว้แล้วหรือเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดขายที่ดำเนินธุรกรรมสำเร็จ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลหากมีการตั้งค่าการจองใดๆ ในบัญชีของคุณ

การเรียกคืนยอดเงิน

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบสำหรับการเรียกคืนยอดเงินใดๆ ที่เกิดขึ้นกับคำสั่งซื้อของคุณ แม้ว่า Shopify จะตอบกลับการเรียกคืนยอดเงินโดยอัตโนมัติพร้อมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคำสั่งซื้ออยู่แล้ว แต่เราขอแนะนำให้คุณส่งหลักฐานเพิ่มเติมซึ่งจะเป็นประโยชน์กับการตอบกลับการเรียกคืนยอดเงินแต่ละรายการ

ในกรณีที่สุดท้ายแล้วการโต้แย้งการเรียกคืนยอดเงินไม่ประสบสำเร็จ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบสำหรับการหักเงินจากบัญชีของคุณและ/หรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการเรียกคืนยอดเงินดังกล่าว อัตราการเรียกคืนยอดเงินโดยรวมที่สูง และ/หรือยอดคงเหลือติดลบใดๆ ในบัญชี Shopify Payments อาจส่งผลให้มีการดำเนินการกับบัญชี ซึ่งรวมถึงการสํารองเงินเพิ่มเติมหรือการยกเลิกการใช้งาน

การยกเลิกการใช้งาน

Shopify และ/หรือพาร์ทเนอร์การธนาคารของเรามีสิทธิ์ที่จะระงับเงิน ระงับการชำระเงิน หรือยกเลิกการใช้งานบัญชี Shopify Payments ของคุณโดยสิ้นเชิงด้วยเหตุผลใดก็ตามและตามดุลยพินิจของเรา เหตุผลทั่วไปในการยกเลิกการใช้งานมีดังนี้:

โดยคุณจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมล หากมีการตัดสินถึงที่สุดให้ยกเลิกการใช้งานบัญชีผู้ใช้ Shopify Payments

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี