ป้อนกันการเรียกคืนยอดเงินและการสอบถามข้อมูล

เมื่อคุณอนุญาตให้ลูกค้าใช้บัตรเครดิตกับร้านค้าของคุณ คุณย่อมมีโอกาสถูกปฏิเสธการชำระเงินหรือถูกสอบถาม ทั้งนี้ คุณยังสามารถดำเนินการตามขั้นตอนทั่วไปต่อไปนี้เพื่อป้องกันไม่ให้มีการเรียกคืนยอดเงินหรือการสอบถามข้อมูลได้

 • ตรวจสอบคำสั่งซื้อที่น่าสงสัยก่อนจัดการคำสั่งซื้อเหล่านั้น
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลติดต่อของคุณปรากฎอยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ง่ายในร้านค้าของคุณ
 • ตอบสนองต่อลูกค้าอย่างรวดเร็วหากพวกเขาประสบปัญหา
 • แจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับนโยบายร้านค้าของคุณ
 • แจ้งความคืบหน้าให้ลูกค้าทราบตลอดขั้นตอนการจัดส่ง ใช้การติดตามออนไลน์หรือการยืนยันการจัดส่งหากเป็นไปได้

คุณยังสามารถป้องกันการเรียกคืนยอดเงินและการสอบถามข้อมูลประเภทต่างๆ ได้ด้วยวิธีที่แตกต่างกัน:

สาเหตุในการเรียกคืนยอดเงินและการสอบถาม รวมถึงวิธีป้องกัน
เหตุผลในการเรียกคืนยอดเงินและการตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อมูล ความหมาย วิธีป้องกัน
การหลอกลวง ลูกค้าไม่อนุญาตการเรียกเก็บเงิน เหตุผลนี้นับว่าเป็นเหตุผลทั่วไปที่สุดในการเรียกคืนยอดเงินและอาจเกิดขึ้นได้หากบัตรของลูกค้าสูญหายหรือถูกขโมย
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อความในใบเรียกเก็บเงินของคุณแสดงรายละเอียดที่ชัดเจนให้แก่ลูกค้าของคุณ คุณควรใช้ชื่อร้านค้าหรือชื่อโดเมนของคุณ เพื่อให้ลูกค้าของคุณจดจำร้านค้าของคุณได้เมื่ออ่านใบแจ้งยอดบัตรเครดิตของพวกเขา หากคุณกำลังใช้ Shopify Payments คุณสามารถเขียนข้อความในใบเรียกเก็บเงินได้จากส่วน Shopify admin
 • ส่งใบเสร็จ ณ การรับชำระเงินเพื่อแจ้งลูกค้าว่าพวกเขากำลังชำระเงินสำหรับสินค้าใด
 • หากคุณส่งสินค้าที่จับต้องได้ไปยังสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร หรือแคนาดา ให้เลือกจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อที่ผ่านการตรวจสอบ AVSเท่านั้น คุณยังสามารถติดต่อลูกค้าได้ก่อนการจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ AVS
ไม่รู้จัก ลูกค้าไม่รู้จักชื่อผู้ขายหรือตำแหน่งที่ตั้งบนใบแจ้งยอดบัตร จึงตอบสนองด้วยวิธีเดียวกันกับที่คุณทำต่อรหัสที่หลอกลวง
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ระบุข้อความในใบเรียกเก็บเงินที่จะแสดงบนใบแจ้งยอดบัตรเครดิตของลูกค้าแล้ว คุณควรระบุชื่อร้านและชื่อโดเมนเพื่อให้ลูกค้าจดจำได้ว่าตนเองต้องชำระเงินสำหรับร้านค้าใด หากคุณกำลังใช้ Shopify Payments คุณสามารถเขียนข้อความในใบเรียกเก็บเงินได้จากส่วน Shopify admin
ทำซ้ำ คุณเรียกเก็บเงินซ้ำสองครั้งกับสินค้าเดียวกัน
 • หากคุณบังเอิญเรียกเก็บเงินซ้ำสองครั้ง ให้คืนเงินใส่ส่วนที่เรียกเก็บซ้ำทันที และติดต่อลูกค้าของคุณเพื่อแจ้งเรื่องที่เกิดขึ้นให้พวกเขาทราบ
การสมัครสมาชิกถูกยกเลิก ตามที่ลูกค้าแจ้งมา คุณได้เรียกเก็บเงินสำหรับการสมัครสมาชิกภายหลังจากที่การสมัครสมาชิกนั้นควรถูกยกเลิกไปแล้ว นอกจากนั้นยังอาจหมายความว่าลูกค้าคาดหวังให้มีการแจ้งเตือนก่อนการเรียกเก็บเงินแต่ละครั้งแต่กลับไม่ได้รับการแจ้งเตือนใดๆ
 • ยกเลิกการสมัครสมาชิกของลูกค้าทันที่เมื่อมีการยื่นขอ และแจ้งการยืนยันการยกเลิกให้พวกเขาทราบ
 • โปรดแสดงรายละเอียดที่ชัดเจนบนหน้าลงทะเบียนให้ลูกค้าทราบว่าลูกค้ากำลังยินยอมต่อการเรียกเก็บเงินต่อเนื่อง และแจ้งให้ทราบว่าจะส่งการแจ้งเตือนก่อนการเก็บเงินแต่ละครั้งหรือไม่
 • เพิ่มนโยบายการยกเลิกการสมัครสมาชิกไว้บนร้านค้าของคุณ
ไม่ได้รับสินค้า ลูกค้าอ้างว่าพวกเขาไม่ได้รับสินค้าหรือบริการที่ซื้อไว้
 • ส่งสินค้าในทันที่ที่คุณรับชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อนั้นๆ
 • ประเมินวันที่จัดส่งและวันรับสินค้าให้แม่นยำที่สุด หรือแจ้งข้อมูลการติดตามจากบริษัทที่จัดส่งให้ลูกค้าทราบ
 • หากการจัดส่งล่าช้า ให้ติดต่อลูกค้าของคุณและแจ้งให้พวกเขาทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับคำสั่งซื้อของพวกเขา
สภาพสินค้าไม่น่าพึงพอใจ ลูกค้าได้รับสินค้า แต่สินค้าชำรุด เสียหาย หรือไม่ตรงกับคำอธิบายสินค้า
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารูปภาพและคำอธิบายสินค้าหรือบริการของคุณชัดเจนและถูกต้อง
 • หากคุณจัดส่งสินค้าที่จับต้องได้ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณบรรจุและจัดส่งสินค้าของคุณด้วยวิธีที่จะป้องกันไม่ให้สินค้าเสียหายในระหว่างขนย้ายแล้ว
 • ตอบกลับลูกค้าอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนสินค้าที่ชำรุดหรือเสียหาย
เครดิตไม่ได้รับการประมวลผล ลูกค้าแจ้งว่ามีการส่งคืนสินค้าหรือมีการยกเลิกธุรกรรมกับคุณได้ แต่คุณยังไม่ได้คืนเงินหรือคืนเครดิตให้แก่ลูกค้า
 • ตั้งนโยบายการคืนสินค้าที่ชัดเจน และแสดงไว้ที่ตำแหน่งที่มองเห็นได้ง่ายบนร้านค้าของคุณ
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณจะคืนเงินลูกค้าให้เร็วที่สุดที่เป็นไปได้
ทั่วไป การเรียกคืนยอดเงินประเภทนี้แตกต่างจากการเรียกคืนยอดเงินประเภทอื่นและถือว่าอยู่ในหมวดหมู่ใดๆ ที่ระบุไว้ข้างต้น
 • สามารถใช้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียกคืนยอดเงินอื่นๆ ข้างต้นได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี