Zapobieganie obciążeniom zwrotnym i zapytaniom

Umożliwienie klientom korzystania z kart kredytowych może się wiązać z powstaniem obciążeń zwrotnych lub procedur wyjaśniających. Aby zapobiec obciążeniom zwrotnym i procedurom wyjaśniającym, możesz wykonać poniższe działania:

 • Sprawdź podejrzane zamówienia przed ich realizacją.
 • Upewnij się, że dane kontaktowe można łatwo znaleźć w Twoim sklepie.
 • Szybko reaguj na zgłoszenia klientów dotyczące problemów.
 • Poinformuj klientów o zasadachpolityki Twojego sklepu.
 • Przekazuj klientom aktualne informacje w trakcie całego procesu wysyłki. Używaj w miarę możliwości funkcji śledzenia online i potwierdzenia dostawy.

Różnym rodzajom obciążeń zwrotnych i zapytań można również zapobiec w określony sposób:

Przyczyny obciążeń zwrotnych i zapytań oraz sposób im zapobiegania
Powód obciążenia zwrotnego lub zapytania Co to oznacza Jak temu zapobiec
Oszukańcze Klient nie autoryzował obciążenia. Jest to najczęstszy powód obciążenia zwrotnego i może wystąpić, gdy karta zostanie zgubiona lub skradziona.
 • Upewnij się, że tekst rozliczenia jest sformułowany w sposób przejrzysty i zrozumiały dla klientów. Użyj nazwy sklepu lub nazwy domeny, aby klient mógł go rozpoznać na rachunku karty kredytowej. Jeśli korzystasz z usługi Shopify Payments, możesz ustawić tekst rozliczenia w panelu administracyjnym Shopify.
 • Wysyłaj pokwitowania płatności, aby przypomnieć klientom, za co zapłacili.
 • Jeśli wysyłasz towary fizyczne do Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii lub Kanady, rozważ wysyłanie produktów tylko na podstawie zamówień, które przeszły kontrolę AVS. Możesz również skontaktować się z klientem przed wysyłką na adres, który nie był poddany kontroli AVS.
Nierozpoznane Klient nie rozpoznaje nazwy sprzedawcy ani lokalizacji na wyciągu z karty. Reaguj na to w taki sam sposób, jak w przypadku fałszywego kodu.
 • Zdefiniuj rozliczenie, które pojawia się na rachunku karty kredytowej klienta. Rozliczenie powinno uwzględniać nazwę Twojego sklepu lub domeny, aby klient mógł przypomnieć sobie, co zakupił. Jeśli korzystasz z usługi Shopify Payments, możesz ustawić tekst rozliczenia w panelu administracyjnym Shopify.
Podwójne Klient został dwukrotnie obciążony za ten sam produkt lub usługę.
 • Jeśli przypadkowo dojdzie do podwójnego obciążenia, dokonaj natychmiast zwrotu i skontaktuj się z klientem, aby poinformować go, co się stało, i uniknąć obciążenia zwrotnego.
 • Jeśli różne produkty lub usługi w Twoim sklepie mają podobną cenę, ale naliczane oddzielnie (co sprawia, że klient może błędnie uznać wiele transakcji za zduplikowane obciążenie), upewnij się, że na paragonach i w opisach produktów wyraźnie wskazano, czym jest każdy produkt lub usługa i że obciążenie zostanie dokonane osobno, aby klient wiedział, czego powinien oczekiwać. Rozważ również uwzględnienie tych informacji w polityce sklepu lub na stronach Często zadawane pytania oraz w e-mailach z potwierdzeniem zamówienia.
Anulowana subskrypcja Według klienta obciążenie z tytułu subskrypcji zostało dokonane po tym, jak powinna ona zostać anulowana. Może to również oznaczać, że klient oczekiwał przypomnienia przed każdym cyklicznym obciążeniem, ale go nie otrzymał.
 • Anuluj subskrypcje klienta natychmiast, gdy o to poprosi, i przekaż mu potwierdzenie anulowania.
 • Na swojej stronie rejestracji umieść wyraźną informację, że klienci wyrażają zgodę na cykliczne obciążenia i że przed każdym obciążeniem wysyłasz im przypomnienie.
 • Dodaj politykę anulowania subskrypcji w swoim sklepie.
Nieotrzymanie produktu Klient twierdzi, że nie otrzymał zakupionych towarów lub usług.
 • Wysyłaj produkty jak najszybciej po pobraniu płatności za zamówienie.
 • Ustalaj szacunkowe daty wysyłki i dostawy możliwie najdokładniej lub przekazuj klientowi informacje o śledzeniu przesyłki od firmy spedycyjnej.
 • Jeśli wysyłka jest opóźniona, skontaktuj się z klientem i poinformuj go, co dzieje się z jego zamówieniem.
Nieakceptowalny produkt Produkt został odebrany, ale był wadliwy, uszkodzony lub niezgodny z opisem.
 • Upewnij się, że zdjęcia i opisy Twoich produktów lub usług są dokładne i zgodne ze stanem faktycznym.
 • Jeśli wysyłasz towary fizyczne, upewnij się, że pakujesz i wysyłasz produkty w sposób, który chroni je przed uszkodzeniem podczas transportu.
 • Szybko reaguj na zgłoszenia klientów i wymieniaj wadliwe lub uszkodzone produkty.
Nieprzetworzone uznanie Klient poinformował Cię, że zakupiony produkt został zwrócony lub że transakcja zawarta z Tobą została anulowana, ale nie dokonałeś(-aś) jeszcze zwrotu lub uznania na koncie klienta.
 • Zapewnij, by Twoja polityka zwrotów była jasno sformułowana i można ją było łatwo znaleźć w Twoim sklepie.
 • Zadbaj o jak najszybszy zwrot kosztów.
Ogólne W przeciwieństwie do większości obciążeń zwrotnych ten rodzaj obciążenia zwrotnego nie należy do żadnej konkretnej kategorii.
 • Pomocne mogą być sugestie dotyczące innych przyczyn obciążenia zwrotnego.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo