Risico's en vereisten in verband met het verkopen van NFT's met Shopify Payments

Bij Shopify heb je vooraf goedkeuring nodig om NFT's te kunnen verkopen via Shopify Payments.

NFT's zijn een nieuw producttype en er is een hoger risico gekoppeld aan deze verkopen. Sommige risico's zijn inherent aan de blockchaintechnologie, terwijl andere risico's specifiek voor NFT's gelden.

Nadat een NFT is verplaatst naar de wallet van een koper, heeft die koper bijvoorbeeld het recht om die NFT te verplaatsen of door te verkopen op bestaande externe marktplaatsen. Dit houdt in dat als een terugboeking plaatsvindt of een frauduleuze creditcard wordt gebruikt om een NFT te kopen, de kans om een NFT terug te kunnen vorderen van de klant erg klein is.

Het verificatieproces voor kopers is een belangrijke strategie om verliezen te beperken. Bepaalde blockchain-app-partners kunnen helpen om de risico's bij het verkopen van NFT's te beperken. Bekijk ook de algemene informatie over het voorkomen van terugboekingen.

Vereisten van Shopify Payments

Nadat je goedkeuring hebt gekregen om NFT's te verkopen op Shopify, kun je betalingen van klanten accepteren met Shopify Payments om de verkoop van een NFT in je Shopify-winkel te voltooien. Bekijk als goedgekeurde verkoper zorgvuldig de Servicevoorwaarden van Shopify Payments voor je regio en zorg dat je eraan voldoet.

Niet-toegestane bedrijven

De volgende bedrijfstypen en praktijken zijn verboden als je NFT's verkoopt met Shopify Payments:

Niet-toegestane bedrijfstypen
Type Beschrijving
Inbreuk op intellectuele eigendomsrechten Je mag alleen NFT's verkopen of de verkoop ervan adverteren als je eigenaar bent van of alle vereiste intellectuele eigendomsrechten bezit op de content die respectievelijk wordt omgezet in de NFT's of wordt gebruikt voor het adverteren van de verkoop.
Gokken Je mag geen NFT's verkopen in de vorm van loterijen, veilingen met biedingskosten, wedstrijden, kansspelen of verlotingen.
Haatdragende content Je mag geen NFT's verkopen die content bevatten die als haatdragend wordt beschouwd, zoals beschreven in het Beleid voor aanvaardbaar gebruik van Shopify.
Content voor volwassenen Je mag geen NFT's verkopen die pornografie of ander obsceen materiaal bevatten, met inbegrip van maar niet beperkt tot literatuur, afbeeldingen en andere media die naaktheid of expliciete seksuele handelingen uitbeelden.

Reserves

Als je bedrijfsmodel, NFT's en/of eerdere verwerkingsgeschiedenis door Shopify als risicovoller worden beschouwd, kunnen Shopify en/of onze bankpartners een reservesaldo instellen om een deel van je uitbetalingen in te houden om eventuele verliezen door terugboekingen te dekken. Dit kan een bepaald bedrag zijn of een percentage van de totale verkoop. Je wordt per e-mail op de hoogte gebracht als er reserves op je account zijn ingesteld.

Terugboekingen

Jij bent verantwoordelijk voor alle terugboekingen die plaatsvinden op je bestellingen. Shopify verstrekt geautomatiseerde terugboekingsantwoorden met basisinformatie over bestellingen, maar het is aanbevolen om extra bewijs in te dienen ter ondersteuning van elk terugboekingsantwoord.

Als de betwisting van een terugboeking uiteindelijk mislukt, sta je zelf in voor eventuele afschrijvingen van je rekening en/of kosten in verband met de terugboeking. Een hoog algemeen terugboekingspercentage en/of eventuele openstaande negatieve saldi op je Shopify Payments-account kunnen ertoe leiden dat er actie wordt ondernomen met betrekking tot je account, waaronder aanvullende reserves of beëindiging.

Beëindiging

Shopify en/of onze bankpartners hebben het recht om geld vast te houden, betalingen op te schorten of je Shopify Payments-account als geheel te beëindigen, om welke reden dan ook en naar eigen goeddunken. Veel voorkomende redenen voor beëindiging zijn:

Als er een beslissing wordt genomen om je Shopify Payments-account te beëindigen, wordt je per e-mail op de hoogte gebracht.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis