Digital Downloads

คุณสามารถใช้แอป Digital Downloads ของ Shopify เพื่ออัปโหลดไฟล์ดิจิทัลเช่นวิดีโอ เพลง และภาพพิมพ์เป็นสินค้าในร้านค้าของคุณได้ ลูกค้าที่เริ่มซื้อสินค้าดิจิทัลจะได้รับลิงก์เพื่อดาวน์โหลดไฟล์

แอป Digital Downloads ประกอบด้วยส่วนหลักต่อไปนี้:

 • สินค้า - ดู แก้ไข กรอง และแนบไฟล์ดิจิทัลไปกับสินค้า
 • คำสั่งซื้อ - ดูคำสั่งซื้อทั้งหมดที่มีสินค้าดิจิทัลที่ซื้อผ่านร้านค้าของคุณ
 • การตั้งค่า - ปรับแต่งเทมเพลตอีเมลและตัวเลือกการชำระเงิน

ติดตั้งแอป Digital Downloads

 1. คลิกติดตั้งแอป

เพิ่มสินค้าดิจิทัล

หากต้องการเพิ่มสินค้าดิจิทัลไปยังร้านค้าออนไลน์ คุณต้องสร้างสินค้าใน Shopify Admin ก่อน แล้วกลับไปที่แอป Digital Downloads เพื่อเพิ่มไฟล์ดิจิทัลไปยังหน้ารายละเอียดของสินค้า

คุณสามารถเพิ่มหลายไฟล์ได้ต่อตัวเลือกสินค้า และใช้ไฟล์ .zip ได้เช่นกัน หรือไฟล์เก็บถาวรรูปแบบอื่นได้เพื่อรวมไฟล์เข้าด้วยกันภายใต้ชื่อไฟล์เดียว

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิกที่ "สินค้า"
 2. คลิกเพิ่มสินค้า
 3. ป้อนข้อมูลสำหรับสินค้าดิจิทัลของคุณ เช่น ชื่อ คำอธิบาย และการกำหนดราคา
 4. ในส่วนการจัดส่ง ให้เลิกทำเครื่องหมายในช่องที่อยู่ถัดจากคำว่า “สินค้านี้ที่ต้องมีการจัดส่ง
 5. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการให้สินค้าไม่พร้อมใช้งานชั่วคราวจนกว่าคุณจะเพิ่มไฟล์ดิจิทัล ในส่วนสถานะสินค้า ให้คลิกที่เมนูดรอปดาวน์แล้วคลิก "แบบร่าง"
 6. คลิกที่บันทึก
 7. คลิกการดำเนินการเพิ่มเติมใต้ชื่อสินค้า
 8. คลิก “เพิ่มไฟล์ดิจิทัล” ซึ่งจะพาคุณไปยังหน้าแอป Digital Downloads
 9. คลิก “เพิ่มไฟล์” ด้านข้างตัวเลือกสินค้าแต่ละรายการเพื่ออัปโหลดไฟล์ไปยังตัวเลือกสินค้าที่ต้องการ
 10. เลือกไฟล์ที่คุณต้องการเพิ่มไปกับสินค้านี้
 11. คลิกที่เผยแพร่
 12. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการเปลี่ยนสินค้าของคุณกลับไปเป็น "ใช้งาน" ให้คลิก "ดู" ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ จากนั้นในส่วนสถานะสินค้า ให้คลิกที่เมนูดรอปดาวน์แล้วคลิก "ใช้งาน" จากนั้นคลิก "บันทึก"

เพิ่มไฟล์ดิจิทัลไปยังสินค้าที่มีอยู่

คุณสามารถแนบไฟล์ดิจิทัลสำหรับดาวน์โหลดไปยังสินค้าที่มีอยู่ในร้านค้าออนไลน์ของคุณอยู่แล้วเช่นเดียวกับการสร้างสินค้าดิจิทัล ซึ่งรวมถึงสินค้าที่จับต้องได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณขายแผ่นเสียง ก็อาจใช้แอป Digital Downloads เพื่อแนบไฟล์ MP3 ของอัลบั้มที่ลูกค้าดาวน์โหลดได้

คุณสามารถเพิ่มหลายไฟล์ได้ต่อตัวเลือกสินค้า และใช้ไฟล์ .zip ได้เช่นกัน หรือไฟล์เก็บถาวรรูปแบบอื่นซึ่งสามารถรวมไฟล์เข้าด้วยกันภายใต้ชื่อไฟล์เดียว

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิกที่ "สินค้า"
 2. คลิกที่ชื่อของสินค้าที่คุณต้องการเพิ่มไฟล์ดิจิทัล
 3. คลิกการดำเนินการเพิ่มเติมใต้ชื่อสินค้า
 4. คลิก “เพิ่มไฟล์ดิจิทัล” ซึ่งจะพาคุณไปยังหน้าแอป Digital Downloads
 5. คลิก “เพิ่มไฟล์” ด้านข้างตัวเลือกสินค้าแต่ละรายการเพื่ออัปโหลดไฟล์ไปยังตัวเลือกสินค้าที่ต้องการ
 6. เลือกไฟล์ที่คุณต้องการเพิ่ม
 7. คลิกที่เผยแพร่

ปรับการตั้งค่าการจัดการคำสั่งซื้อสำหรับสินค้าดิจิทัลของคุณ

คุณสามารถตรวจสอบไฟล์ดิจิทัลและปรับการตั้งค่าการจัดการคำสั่งซื้อของคุณได้โดยคลิกที่สินค้าจากแดชบอร์ดแอป Digital Downloads

และคุณต้องเพิ่มไฟล์ดิจิทัลเพื่อแก้ไขการตั้งค่าการจัดการคำสั่งซื้อ หากคุณมีตัวเลือกสินค้าหลายรายการ คุณต้องเลือกวิธีการจัดการคำสั่งซื้อที่ต้องการสำหรับตัวเลือกสินค้าแต่ละรายการ โดยทำทีละรายการ

สินค้าดิจิทัลมีตัวเลือกการจัดการคำสั่งซื้อดังต่อไปนี้:

 • ส่งไฟล์โดยอัตโนมัติ - หากเลือกตัวเลือกนี้ ลูกค้าจะได้รับอีเมลพร้อมลิงก์ดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติหลังจากที่ชำระเงินได้สำเร็จ และคำสั่งซื้อจะมีเครื่องหมายว่าจัดการแล้ว ใช้ตัวเลือกนี้สำหรับสินค้าแบบดิจิทัลเท่านั้นเช่น MP3 หรือ PDF
 • ส่งไฟล์ด้วยตนเอง - หากเลือกตัวเลือกนี้ คุณต้องทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อด้วยตนเองว่าจัดการแล้ว ระบบจึงจะส่งลิงก์ดาวน์โหลดผ่านอีเมลไปยังลูกค้า ใช้ตัวเลือกนี้เมื่อสินค้ามีทั้งในรูปแบบดิจิทัลและจับต้องได้ เช่นแผ่นเสียงพร้อมด้วยไฟล์ MP3 สำหรับดาวน์โหลด

ขั้นตอน:

 1. จากแอป Digital Downloads ให้คลิกสินค้าที่มีไฟล์ดิจิตอลที่คุณต้องการแก้ไข
 2. คลิก "การจัดการคำสั่งซื้อ" ด้านข้างตัวเลือกสินค้าที่คุณต้องการแก้ไข
 3. ในส่วนประเภทการจัดการคำสั่งซื้อ ให้คลิกตัวเลือกการจัดการคำสั่งซื้อที่คุณต้องการ
 4. คลิกนำไปใช้
 5. คลิกที่บันทึก

หากคุณมีสินค้าที่มีทั้งส่วนประกอบที่จับต้องได้และส่วนประกอบดิจิตอล และคุณได้ตั้งค่าการจัดการคำสั่งซื้ออัตโนมัติไว้ในไฟล์ดิจิตอล ไฟล์ดิจิตอลจะถูกส่งโดยอัตโนมัติและถูกระบุว่าจัดการแล้วภายในแอป Digital Downloads การจัดการคำสั่งซื้อที่เป็นส่วนประกอบที่จับต้องได้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการจัดการคำสั่งซื้อที่จับต้องได้ของคุณ

สร้างและส่งลิงก์ดาวน์โหลดด้วยตนเอง

หากคุณต้องการใช้การจัดการคำสั่งซื้อด้วยตนเอง คุณสามารถส่งลิงก์ดาวน์โหลดด้วยตนเองให้ลูกค้าทางอีเมลได้

ขั้นตอน:

 1. จากแอป Digital Downloads คลิกที่ชื่อของสินค้าดิจิทัลที่ต้องการสร้างลิงก์ดาวน์โหลด
 2. คลิกที่การดำเนินการเพิ่มเติม > สร้างลิงก์ดาวน์โหลด
 3. ตัวเลือกเสริม: เลือกตัวเลือกสินค้าเพื่อสร้างลิงก์ดาวน์โหลดแล้วคลิก "สร้าง"
 4. เมื่อสร้าง URL แล้ว ให้คลิก "คัดลอกลิงก์" ซึ่งอยู่ด้านข้าง URL

คุณสามารถส่งลิงก์ที่คัดลอกมาให้ลูกค้าทางอีเมลได้ ลิงก์นี้จะช่วยให้ลูกค้าดาวน์โหลดไฟล์ดิจิตอลอย่างปลอดภัย

ตั้งขีดจำกัดการดาวน์โหลด

คุณสามารถตรวจสอบไฟล์ดิจิทัลของคุณและตั้งขีดจำกัดการดาวน์โหลดได้ในหน้าแอป Digital Downloads ขีดจำกัดการดาวน์โหลดจะควบคุมจำนวนครั้งที่ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดสินค้าดิจิทัลได้ ตามค่าเริ่มต้น ตัวเลือกสินค้าทั้งหมดจะถูกตั้งเป็นไม่จำกัด

ขั้นตอน:

 1. จากแอป Digital Downloads ให้คลิกที่สินค้าดิจิตอลที่คุณต้องการตั้งขีดจํากัดการดาวน์โหลด
 2. คลิก "การจัดการคำสั่งซื้อ" ซึ่งอยู่ถัดจากตัวเลือกสินค้าที่คุณต้องการแก้ไข
 3. ในส่วนขีดจํากัดการดาวน์โหลด ยกเลิกการเลือกการดาวน์โหลดแบบไม่จำกัด และป้อนจำนวนครั้งที่ต้องการให้ลูกค้าดาวน์โหลดไฟล์นี้ได้ในส่วนขีดจำกัดสูงสุด เช่น หากป้อน 2 ลูกค้าจะดาวน์โหลดไฟล์ได้สองครั้ง
 4. คลิกนำไปใช้
 5. คลิกที่บันทึก

กรองสินค้าดิจิทัลของคุณ

คุณสามารถกรองสินค้าได้ว่าพวกเขาได้เพิ่มไฟล์ดิจิทัลไว้หรือไม่

 1. จากหน้าสินค้าแอป Digital Download ให้คลิก "กรองไฟล์ดิจิตอล"
 2. ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • คลิก “มีไฟล์ดิจิทัล” เพื่อแสดงเฉพาะสินค้าที่มีไฟล์ดิจิทัล
  • คลิก “ไม่มีไฟล์ดิจิทัล” เพื่อแสดงเฉพาะสินค้าที่ไม่มีไฟล์ดิจิทัล
  • คลิก “แสดงทั้งหมด” เพื่อแสดงรายการสินค้าทั้งหมดของคุณ

แก้ไขคำสั่งซื้อ Digital Downloads

ส่วนคำสั่งซื้อช่วยให้เห็นภาพรวมของคำสั่งซื้อทั้งหมดที่มีไฟล์สำหรับดาวน์โหลดแบบดิจิทัลที่ซื้อผ่านร้านค้าของคุณ โดยส่วนนี้จะแสดงข้อมูลต่อไปนี้:

 • เลขคำสั่งซื้อ
 • วันที่และเวลา
 • ชื่อลูกค้า
 • อีเมลของลูกค้า
 • สถานะการจัดการสินค้า
 • จำนวนการดาวน์โหลดต่อคำสั่งซื้อ

คุณสามารถคลิกคำสั่งซื้อแต่ละรายการเพื่อดูรายละเอียดของนั้นได้ เช่นเดียวกับหน้าคำสั่งซื้อในส่วนผู้ดูแลระบบ

คำสั่งซื้อแต่ละรายการประกอบด้วย:

 • ชื่อลูกค้า
 • อีเมลสำหรับลูกค้า
 • ตัวเลือกในการอัปเดตที่อยู่อีเมลของลูกค้า
 • ตัวเลือกเพื่อส่งอีเมลการจัดการคำสั่งซื้ออีกครั้ง
 • ตัวเลือกเพื่อดูลิงก์ดาวน์โหลด

ส่วนคำสั่งซื้อยังแสดงเวลาที่มีผู้ดาวน์โหลดจนเสร็จสิ้น, IP ของลูกค้ารวมถึงเบราว์เซอร์และระบบปฏิบัติการที่ใช้เพื่อดาวน์โหลดสินค้าดิจิทัล

ส่งลิงก์ดาวน์โหลดอีกครั้ง

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Digital Downloads

 3. คลิก “เปิดแอป

 4. คลิกคำสั่งซื้อ

 5. คลิกเลขคำสั่งซื้อของคำสั่งซื้อที่คุณต้องการสร้างลิงก์ดาวน์โหลดใหม่

 6. คลิก ส่งอีเมลดาวน์โหลดอีกครั้ง

ยกเลิกการดาวน์โหลด

คุณสามารถปิดใช้งานลิงก์ดาวน์โหลดของลูกค้าเพื่อป้องกันไม่ให้ดาวน์โหลดสินค้าได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Digital Downloads

 3. คลิก “เปิดแอป

 4. คลิกคำสั่งซื้อ

 5. คลิกหมายเลขคำสั่งซื้อที่ต้องการยกเลิกการดาวน์โหลด

 6. ในส่วนหัวรายละเอียดสินค้า คลิก "ปิดใช้งาน"

หากต้องการให้ลูกค้าดาวน์โหลดสินค้าดิจิทัลได้อีกครั้ง ให้กลับไปยังหน้าคำสั่งซื้อในแอป Digital Downloads แล้วคลิกเปิดใช้งานใต้ส่วนหัวรายละเอียดสินค้า

ส่งออกไฟล์ CSV ของคำสั่งซื้อ

ตัวเลือกการส่งออกไฟล์ CSV ซึ่งอยู่ที่ด้านล่างของหน้าคำสั่งซื้อจะสร้างไฟล์สเปรดชีตของคำสั่งซื้อดิจิทัลทั้งหมดที่แอปประมวลผล ซึ่งหมายความว่าแม้ว่าลูกค้าจะยังไม่ได้ดาวน์โหลดสินค้า แต่ก็ยังจะมีบันทึกคำสั่งซื้อของลูกค้าในรายงานนี้

รายงานประกอบด้วยข้อมูลดังนี้

 • วันที่และเวลาของคำสั่งซื้อ
 • จำนวนการดาวน์โหลด
 • ที่อยู่อีเมลของลูกค้า
 • ชื่อจริงของลูกค้า
 • ID ขั้นตอนการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อ
 • นามสกุลของลูกค้า
 • จำนวนสินค้าเฉพาะรายการทั้งหมดในคำสั่งซื้อ
 • ยอดรวมคำสั่งซื้อ (รวมถึงค่าจัดส่งและภาษี)
 • SKU ที่รวมอยู่ในคำสั่งซื้อ
 • เลขคำสั่งซื้อ (ที่ระบุไว้ในชื่อเรื่อง)
 • วันที่อัปเดตล่าสุด

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Digital Downloads

 3. คลิก “เปิดแอป

 4. คลิกคำสั่งซื้อ

 5. คลิก "ส่งออกคำสั่งซื้อทั้งหมด"

แก้ไขเทมเพลตอีเมล

ส่วนการตั้งค่าช่วยให้ปรับแต่งอีเมลที่คุณส่งให้แก่ลูกค้าได้หลากหลายวิธี โดยมีสองเทมเพลตอีเมลที่เกี่ยวข้องกับสินค้าดิจิทัล ดังนี้

 • พร้อมดาวน์โหลดแล้ว ลูกค้าจะได้รับอีเมลนี้เมื่อสินค้าดิจิทัลของพวกเขาพร้อมที่จะดาวน์โหลดแล้ว
 • อัปเดตไฟล์ดิจิทัล ลูกค้าจะได้รับอีเมลนี้เมื่อสินค้าดิจิทัลที่พวกเขาซื้อได้รับการอัปเดต

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Digital Downloads

 3. คลิก “เปิดแอป

 4. คลิกที่ การตั้งค่า

 5. ถัดจากชื่อของเทมเพลตอีเมลที่คุณต้องการแก้ไข ให้คลิก "แก้ไขเทมเพลต"

 6. เปลี่ยนแปลงตามต้องการ

 7. คลิกที่บันทึก

แสดงลิงก์ดาวน์โหลดในหน้าการชำระเงิน

คุณกำหนดได้ว่าจะให้ลูกค้าดาวน์โหลดสินค้าดิจิทัลได้โดยตรงในหน้าการชำระเงินหรือไม่

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Digital Downloads

 3. คลิก “เปิดแอป

 4. คลิกที่ การตั้งค่า

 5. ในส่วนการชำระเงิน ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิก “เปิดใช้งาน” ลิงก์ดาวน์โหลดเลยจะปรากฏขึ้นบนหน้าการยืนยันคำสั่งซื้อ โดยลูกค้าจะได้รับอีเมลที่สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ด้วย
  • คลิก “ปิดใช้งาน” ลิงก์ดาวน์โหลดเลยจะไม่ปรากฏขึ้นบนหน้าการยืนยันคำสั่งซื้อ โดยลูกค้าจะได้รับอีเมลที่สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้เท่านั้นแทน

ลบไฟล์ดิจิทัล

คุณสามารถลบไฟล์ดิจิทัลได้จากภายในแอป Digital Downloads

ขั้นตอน:

 1. จากแอป Digital Downloads ให้คลิกสินค้าที่มีไฟล์ที่คุณต้องการลบ
 2. คลิกไอคอน “
 3. คลิกที่ลบ
 4. ตัวเลือกเสริม: หากเผยแพร่สินค้าของคุณแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณต้องการลบไฟล์นั้นจากนั้นคลิก “ลบ
 5. คลิกที่บันทึก
 6. เลือกว่าคุณต้องการส่งอีเมลถึงลูกค้าปัจจุบันพร้อมลิงก์ที่อัปเดตแล้วหรือไม่

แทนที่ไฟล์ดิจิตอล

คุณอาจต้องการแทนที่ไฟล์ดิจิตอลก่อนหรือหลังจากที่คุณได้เผยแพร่และขายให้แก่ลูกค้า ตัวอย่างเช่น หากคุณขายไฟล์ลายถักนิตติ้งในรูปแบบ .PDF แล้วสังเกตเห็นข้อผิดพลาดในลายดังกล่าว คุณอาจต้องการอัปโหลดไฟล์ .PDF ใหม่

ขั้นตอน:

 1. จากแอป Digital Downloads ให้คลิกสินค้าที่มีไฟล์ที่คุณต้องการแทนที่
 2. คลิก "เพิ่มไฟล์" เพื่ออัปโหลดไฟล์ใหม่
 3. คลิกไอคอน “” ข้างไฟล์เก่า
 4. คลิกที่ลบ
 5. คลิกที่บันทึก
 6. เลือกว่าคุณต้องการส่งอีเมลถึงลูกค้าปัจจุบันพร้อมลิงก์ที่อัปเดตแล้วหรือไม่

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Digital Downloads

ฉันอัปโหลดไฟล์ที่มีขนาดใหญ่สุดได้เท่าใด

ขนาดไฟล์สูงสุดคือ 5 GB การอัปโหลดไฟล์ขนาดใหญ่อาจดูใช้เวลานานเนื่องจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหลายรายให้ความสำคัญกับการดาวน์โหลดเป็นหลัก

ฉันอัปโหลดหลายไฟล์ไปยังสินค้าเดียวกันได้หรือไม่

ใช่ คุณสามารถอัปโหลดไฟล์ได้หลายไฟล์ต่อสินค้าหนึ่งรายการ และคุณยังสามารถใช้ไฟล์ .zip หรือไฟล์สำหรับเก็บถาวรประเภทอื่นที่จัดเก็บไฟล์อยู่ภายในได้เช่นกัน แต่คุณจะอัปโหลดโฟลเดอร์ไฟล์ไม่ได้

ฉันจะจำกัดจำนวนครั้งที่ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดสินค้าได้หรือไม่

ได้ คุณสามารถจำกัดจำนวนครั้งที่ลูกค้าแต่ละรายสามารถดาวน์โหลดสินค้าได้ ซึ่งการตั้งค่านี้อยู่ในการตั้งค่าการจัดการคำสั่งซื้อในแอป หากต้องการลบขีดจํากัดการดาวน์โหลด ให้ทำเครื่องหมายที่ช่องทำเครื่องหมาย “การดาวน์โหลดแบบไม่จํากัด” ดูที่ตั้งขีดจํากัดการดาวน์โหลด

ฉันจะลบสินค้าดิจิทัลได้อย่างไร

หากคุณลบสินค้าดิจิทัลออกจากรายการสินค้าในหน้าผู้ดูแลระบบ จะลบสินค้าออกจากแอป Digital Downloads ด้วยเช่นกัน

มีขีดจำกัดแบนด์วิดท์สำหรับการดาวน์โหลดหรือไม่

ไม่มี สถิติแบนด์วิดท์ในเมนูหลักของแอปมีไว้สำหรับดูเป็นข้อมูลเท่านั้น

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี