Digital Downloads

คุณสามารถใช้แอป Digital Downloads ของ Shopify เพื่ออัปโหลดไฟล์ดิจิทัลเช่นวิดีโอ เพลง และภาพพิมพ์เป็นสินค้าในร้านค้าของคุณได้ ลูกค้าที่เริ่มซื้อสินค้าดิจิทัลจะได้รับลิงก์เพื่อดาวน์โหลดไฟล์

ส่วนหลักสามในแอป Digital Downloads ได้แก่

 • แดชบอร์ด - ดู แก้ไข และตั้งค่าสินค้าดิจิทัล
 • คำสั่งซื้อ - ดูคำสั่งซื้อทั้งหมดที่มีสินค้าดิจิทัลที่ซื้อผ่านร้านค้าของคุณ
 • การตั้งค่า - ปรับแต่งเทมเพลตอีเมลและตัวเลือกการชำระเงิน

ติดตั้งแอป Digital Downloads

 1. คลิกติดตั้งแอป

เพิ่มสินค้าดิจิทัล

หากต้องการเพิ่มสินค้าดิจิทัลไปยังร้านค้าออนไลน์ คุณต้องสร้างสินค้าก่อน แล้วกลับไปที่แอป Digital Downloads เพื่อเพิ่มไฟล์แนบดิจิทัลไปยังหน้ารายละเอียดของสินค้า

คุณสามารถแนบไฟล์ได้เพียงหนึ่งไฟล์ต่อตัวเลือกสินค้าเท่านั้น และใช้ไฟล์ .zip หรือไฟล์เก็บถาวรรูปแบบอื่นได้เพื่อรวมไฟล์เข้าด้วยกันภายใต้ชื่อไฟล์เดียว

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้คลิกที่สินค้า
 2. คลิกเพิ่มสินค้า
 3. ป้อนข้อมูลสำหรับสินค้าดิจิทัลของคุณ เช่น ชื่อ คำอธิบาย และการกำหนดราคา
 4. ใต้ส่วนหัวการจัดส่ง ให้นำเครื่องหมายออกจากกล่องที่อยู่ถัดจากรายการนี่คือสินค้าที่จับต้องได้
 5. หากต้องการหยุดจำหน่ายสินค้าชั่วคราวจนกว่าจะมีการเพิ่มไฟล์แนบดิจิทัล ให้คลิกจัดการ นำเครื่องหมายออกจากกล่องถัดจากช่องทางการขายของคุณจากนั้นคลิกเสร็จสิ้นที่ด้านบนของหน้าสินค้าถัดจากช่องทางการขาย
 6. คลิกบันทึกสินค้า
 7. คลิกการดำเนินการเพิ่มเติมใต้ชื่อสินค้า
 8. คลิกเพิ่มไฟล์แนบดิจิทัล ซึ่งจะพาคุณไปยังหน้าแอป Digital Downloads
 9. คลิกอัปโหลดไฟล์
 10. เลือกไฟล์ที่คุณต้องการแนบไปกับสินค้านี้
 11. คลิกดูใน Shopify admin
 12. หลังจากที่ได้เพิ่มไฟล์แนบแล้ว คุณจำเป็นต้องทำให้สินค้าพร้อมจำหน่าย โดยขั้นตอนดังนี้
  1. คลิกจัดการถัดจากช่องทางการขาย
  2. ทำเครื่องหมายที่กล่องถัดจากช่องทางการขายที่ต้องการตั้งค่าให้สินค้าของคุณพร้อมจำหน่าย
  3. คลิกที่เสร็จสิ้น

เพิ่มไฟล์ดิจิทัลไปยังสินค้าที่มีอยู่

คุณสามารถแนบไฟล์ดิจิทัลสำหรับดาวน์โหลดไปยังสินค้าที่มีอยู่ในร้านค้าออนไลน์ของคุณอยู่แล้วเช่นเดียวกับการสร้างสินค้าดิจิทัล ซึ่งรวมถึงสินค้าที่จับต้องได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณขายแผ่นเสียง ก็อาจใช้แอป Digital Downloads เพื่อแนบไฟล์ MP3 ของอัลบั้มที่ลูกค้าดาวน์โหลดได้

คุณสามารถแนบไฟล์ได้เพียงหนึ่งไฟล์ต่อตัวเลือกสินค้าเท่านั้น และใช้ไฟล์ .zip หรือไฟล์เก็บถาวรรูปแบบอื่นซึ่งสามารถรวมไฟล์เข้าด้วยกันภายใต้ชื่อไฟล์เดียว

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้คลิกที่สินค้า

 2. คลิกชื่อของสินค้าที่ต้องการเพิ่มไฟล์แนบไป

 3. คลิกการดำเนินการเพิ่มเติมใต้ชื่อสินค้า

 4. คลิกเพิ่มไฟล์แนบดิจิทัล ซึ่งจะพาคุณไปยังหน้าแอป Digital Downloads

 5. คลิกอัปโหลดไฟล์

 6. เลือกไฟล์ที่ต้องการแนบไปกับสินค้ารายการนี้

ปรับการตั้งค่าการจัดการคำสั่งซื้อสำหรับสินค้าดิจิทัลของคุณ

คุณสามารถตรวจสอบไฟล์แนบดิจิทัลและปรับการตั้งค่าการจัดการคำสั่งซื้อได้ในหน้าแอป Digital Downloads ตัวเลือกสำหรับการ จัดการคำสั่งซื้อดิจิทัล มีดังนี้

 • สร้างการจัดการคำสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ - หากเลือกตัวเลือกนี้ ลูกค้าที่ซื้อสินค้ารายการนี้จะได้รับอีเมลพร้อมลิงก์ดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติหลังจากที่ชำระเงินได้สำเร็จ และคำสั่งซื้อจะมีเครื่องหมายว่าจัดการแล้ว ใช้ตัวเลือกนี้สำหรับสินค้าแบบดิจิทัลเท่านั้นเช่น MP3 หรือ PDF

 • สร้างการจัดการคำสั่งซื้อด้วยตนเอง - หากเลือกตัวเลือกนี้ คุณต้องทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อด้วยตนเองว่าจัดการแล้ว ระบบจึงจะส่งลิงก์ดาวน์โหลดผ่านอีเมลไปยังลูกค้า ใช้ตัวเลือกนี้เมื่อสินค้ามีทั้งในรูปแบบดิจิทัลและจับต้องได้ เช่นแผ่นเสียงพร้อมด้วยไฟล์ MP3 สำหรับดาวน์โหลด

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Digital Downloads

 3. คลิก “เปิดแอป

 4. คลิกที่สินค้าดิจิทัลที่ต้องการตรวจสอบ

 5. คลิกไอคอนรูปเฟืองแล้วเลือกการตั้งค่าในเมนูดรอปดาวน์

 6. เลือกตัวเลือกการจัดการคำสั่งซื้อที่ต้องการในกล่องโต้ตอบการตั้งค่า

 7. คลิกส่ง

หากต้องการใช้การจัดการคำสั่งซื้อด้วยตนเองเนื่องจากสินค้ามีส่วนที่จับต้องได้ แต่ต้องการส่งส่วนที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลให้แก่ลูกค้าหลังจากการซื้อทันทีเช่นกัน คุณก็สามารถส่งลิงก์ดาวน์โหลดด้วยตนเองได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Digital Downloads

 3. คลิก “เปิดแอป

 4. คลิกที่ชื่อของสินค้าดิจิทัลที่ต้องการสร้างลิงก์ดาวน์โหลด

 5. คลิกที่ไอคอนรูปเฟืองและเลือก URL แบบดำเนินการด้วยตนเอง

 6. คลิกสร้าง URL

 7. คัดลอก URL ที่สร้างขึ้นและส่งให้แก่ลูกค้า ซึ่งช่วยให้ลูกค้าดาวน์โหลดไฟล์แนบดิจิทัลได้อย่างปลอดภัย

ตั้งขีดจำกัดการดาวน์โหลด

คุณสามารถตรวจสอบไฟล์แนบดิจิทัลของคุณและตั้งขีดจำกัดการดาวน์โหลดได้ในหน้าแอป Digital Downloads ขีดจำกัดการดาวน์โหลดจะควบคุมจำนวนครั้งที่ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดสินค้าดิจิทัลได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Digital Downloads

 3. คลิก “เปิดแอป

 4. คลิกที่สินค้าดิจิทัลที่ต้องการกำหนดขีดจำกัดสำหรับการดาวน์โหลด

 5. คลิกไอคอนรูปเฟืองแล้วเลือก “การตั้งค่า” ในเมนูดรอปดาวน์

 6. ป้อนจำนวนครั้งที่ต้องการให้ลูกค้าดาวน์โหลดไฟล์นี้ได้ในกล่องข้อความถัดจากขีดจำกัดสูงสุด เช่น หากป้อน 2 ลูกค้าจะดาวน์โหลดไฟล์ได้สองครั้ง

 1. คลิกส่ง

แก้ไขคำสั่งซื้อใน Digital Downloads

ส่วนคำสั่งซื้อช่วยให้เห็นภาพรวมของคำสั่งซื้อทั้งหมดที่มีไฟล์สำหรับดาวน์โหลดแบบดิจิทัลที่ซื้อผ่านร้านค้าของคุณ ส่วนนี้จะแสดงข้อมูลต่อไปนี้

 • หมายเลขคำสั่งซื้อ
 • วันที่และเวลา
 • ชื่อลูกค้า
 • อีเมลของลูกค้า
 • จำนวนการดาวน์โหลดต่อคำสั่งซื้อ

คุณสามารถคลิกคำสั่งซื้อแต่ละรายการเพื่อดูรายละเอียดของนั้นได้ เช่นเดียวกับหน้าคำสั่งซื้อในส่วนผู้ดูแลระบบ

คำสั่งซื้อแต่ละรายการจะแสดงข้อมูลต่อไปนี้

 • ชื่อลูกค้า
 • อีเมลสำหรับลูกค้า
 • ตัวเลือกเพื่อส่งอีเมลการจัดการคำสั่งซื้ออีกครั้ง

ส่วนคำสั่งซื้อยังบอกให้คุณทราบถึงเวลาที่มีผู้ดาวน์โหลดจนเสร็จสิ้น, IP ของลูกค้ารวมถึงเบราว์เซอร์และระบบปฏิบัติการที่ใช้เพื่อดาวน์โหลดสินค้าดิจิทัล

ส่งลิงก์ดาวน์โหลดอีกครั้ง

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Digital Downloads

 3. คลิก “เปิดแอป

 4. คลิกคำสั่งซื้อ

 5. คลิกหมายเลขคำสั่งซื้อของคำสั่งซื้อที่คุณต้องการสร้างลิงก์ดาวน์โหลดใหม่

 6. คลิกส่งอีเมลสำหรับดาวน์โหลดอีกครั้ง

ยกเลิกการดาวน์โหลด

คุณสามารถปิดใช้งานลิงก์ดาวน์โหลดของลูกค้าเพื่อป้องกันไม่ให้ดาวน์โหลดสินค้าได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Digital Downloads

 3. คลิก “เปิดแอป

 4. คลิกคำสั่งซื้อ

 5. คลิกหมายเลขคำสั่งซื้อที่ต้องการยกเลิกการดาวน์โหลด

 6. คลิกยกเลิกใต้ส่วนหัวของรายละเอียดการดาวน์โหลด

หากต้องการให้ลูกค้าดาวน์โหลดสินค้าดิจิทัลได้อีกครั้ง ให้กลับไปยังหน้าคำสั่งซื้อในแอป Digital Downloads แล้วคลิกเปิดใช้งานใต้ส่วนหัวรายละเอียดการดาวน์โหลด

ส่งออกไฟล์ CSV ของคำสั่งซื้อ

ตัวเลือกการส่งออกไฟล์ CSV ซึ่งอยู่ที่ด้านล่างของหน้าคำสั่งซื้อจะสร้างไฟล์สเปรดชีตของคำสั่งซื้อดิจิทัลทั้งหมดที่ได้รับการประมวลผลโดยแอป ซึ่งหมายความว่าแม้ว่าลูกค้าจะยังไม่ได้ดาวน์โหลดสินค้า แต่ก็ยังมีบันทึกคำสั่งซื้อของลูกค้าในรายงานนี้

รายงานประกอบด้วยข้อมูลดังนี้

 • วันที่และเวลาของคำสั่งซื้อ
 • จำนวนการดาวน์โหลด
 • ที่อยู่อีเมลของลูกค้า
 • ชื่อจริงของลูกค้า
 • ID ขั้นตอนการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อ
 • นามสกุลของลูกค้า
 • จำนวนสินค้าเฉพาะรายการทั้งหมดในคำสั่งซื้อ
 • ยอดรวมคำสั่งซื้อ (รวมถึงค่าจัดส่งและภาษี)
 • SKU ที่รวมอยู่ในคำสั่งซื้อ
 • หมายเลขคำสั่งซื้อ (ที่ระบุไว้ในชื่อเรื่อง)
 • วันที่อัปเดตล่าสุด

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Digital Downloads

 3. คลิก “เปิดแอป

 4. คลิกคำสั่งซื้อ

 5. คลิกส่งออกคำสั่งซื้อของคุณ

แก้ไขเทมเพลตอีเมล

ส่วนการตั้งค่าช่วยให้ปรับแต่งอีเมลที่คุณส่งให้แก่ลูกค้าได้หลากหลายวิธี โดยมีสองเทมเพลตอีเมลที่เกี่ยวข้องกับสินค้าดิจิทัล ดังนี้

 • พร้อมดาวน์โหลดแล้ว ลูกค้าจะได้รับอีเมลนี้เมื่อสินค้าดิจิทัลของพวกเขาพร้อมที่จะดาวน์โหลดแล้ว
 • อัปเดตไฟล์แนบแล้ว ลูกค้าจะได้รับอีเมลนี้เมื่อสินค้าดิจิทัลที่พวกเขาซื้อได้รับการอัปเดต

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Digital Downloads

 3. คลิก “เปิดแอป

 4. คลิกที่ การตั้งค่า

 5. คลิกที่ชื่อของเทมเพลตอีเมลที่ต้องการแก้ไข

 6. เปลี่ยนแปลงตามต้องการ

 7. คลิกที่บันทึก

แสดงลิงก์ดาวน์โหลดในหน้าการชำระเงิน

คุณกำหนดได้ว่าจะให้ลูกค้าดาวน์โหลดสินค้าดิจิทัลได้โดยตรงในหน้าการชำระเงินหรือไม่

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Digital Downloads

 3. คลิก “เปิดแอป

 4. คลิกที่ การตั้งค่า

 5. ถัดจากการชำระเงิน ให้ทำเครื่องหมายหรือเลิกทำเครื่องหมายในกล่องถัดจากแสดงลิงก์ดาวน์โหลดในหน้าการชำระเงิน

 • หากทำเครื่องหมายในกล่องถัดจากแสดงลิงก์ดาวน์โหลดในหน้าการชำระเงิน ลูกค้าจะเห็นลิงก์ดาวน์โหลดเลยที่หน้าการยืนยันคำสั่งซื้อและได้รับอีเมลที่ช่วยให้ดาวน์โหลดไฟล์ได้ด้วย

 • หากนำเครื่องหมายออกจากกล่องถัดจากแสดงลิงก์ดาวน์โหลดในหน้าการชำระเงิน ลูกค้าจะไม่เห็นลิงก์ดาวน์โหลดเลยที่หน้าการยืนยันคำสั่งซื้อ แต่ได้รับอีเมลที่ช่วยให้ดาวน์โหลดไฟล์ได้

 1. คลิกที่บันทึก

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Digital Downloads

ฉันอัปโหลดไฟล์ที่มีขนาดใหญ่สุดได้เท่าไร

ขนาดไฟล์สูงสุดคือ 5 GB การอัปโหลดไฟล์ขนาดใหญ่อาจดูใช้เวลานานเนื่องจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหลายรายให้ความสำคัญกับการดาวน์โหลดเป็นหลัก

ฉันอัปโหลดหลายไฟล์ไปยังสินค้าเดียวกันได้หรือไม่

ไม่ได้ คุณอัปโหลดได้เพียงหนึ่งไฟล์ต่อสินค้าเท่านั้น หากจำเป็นต้องแนบไฟล์เพิ่มเติม คุณสามารถใช้ไฟล์ .zip หรือไฟล์เก็บถาวรประเภทอื่นที่จัดเก็บไฟล์อยู่ภายในได้ แต่จะอัปโหลดโฟลเดอร์ไฟล์ไม่ได้

ฉันจะจำกัดจำนวนครั้งที่ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดสินค้าได้หรือไม่

ทำได้ คุณสามารถจำกัดจำนวนครั้งที่ลูกค้าแต่ละรายสามารถดาวน์โหลดสินค้าได้ โดยตั้งค่าได้ในส่วนตั้งค่าของสินค้าในแดชบอร์ด หากต้องการลบขีดจำกัดการดาวน์โหลด ให้ตั้งขีดจำกัดเป็น 0 (ศูนย์) ดูที่ส่วนตั้งค่าขีดจำกัดการดาวน์โหลด

ฉันจะลบสินค้าดิจิทัลได้อย่างไร

หากคุณลบสินค้าดิจิทัลออกจากรายการสินค้าในหน้าผู้ดูแลระบบ คุณจะต้องลบสินค้าออกจากแอป Digital Downloads ด้วย

มีขีดจำกัดแบนด์วิดท์สำหรับการดาวน์โหลดหรือไม่

ไม่มี สถิติแบนด์วิดท์ในเมนูหลักของแอปมีไว้สำหรับดูเป็นข้อมูลเท่านั้น

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี