Gửi email cập nhật trạng thái đơn hàng

Khi bạn xác nhận hoặc vận chuyển đơn hàng, khách hàng có thể tự động nhận được email liên kết đến trang trạng thái đơn hàng. Để tự động thêm liên kết đến trang trạng thái đơn hàng vào email về vận chuyển và đơn hàng, hoàn thành các bước sau.

Bước 1: Thiết lập mẫu email

Mẫu email kiểm soát thông tin được gửi tới khách hàng. Bạn có thể sử dụng mẫu email mặc định của Shopify hoặc các mẫu email tùy chỉnh. Các mẫu email sau đây có thể chứa liên kết đến trang trạng thái đơn hàng:

  • Xác nhận đơn hàng
  • Xác nhận vận chuyển
  • Thông tin cập nhật về vận chuyển

Để thiết lập những email này sao cho liên kết đến trang trạng thái đơn hàng của khách hàng, chọn tùy chọn mô tả bạn chính xác nhất:

Tôi chưa tùy chỉnh mẫu email về xác nhận đơn hàng hoặc chi tiết vận chuyển

Nếu bạn sử dụng mẫu mặc định của Shopify thì các mẫu email của bạn sẽ tự động thêm liên kết đến trang trạng thái đơn hàng của khách hàng.

Để thêm số theo dõi, làm theo các bước sau:

  1. Thêm số theo dõi vào đơn hàng. Liên kết của trạng thái đơn hàng sẽ được tự động gửi cho khách hàng qua email khi bạn cập nhật đơn hàng với số theo dõi.
  2. Kiểm tra chức năng.

Kiểm tra xem mẫu email đã được tùy chỉnh chưa

Tôi đã tạo thiết kế riêng cho mẫu email

Vì bạn đã tùy chỉnh các mẫu email xác nhận đơn hàng, xác nhận vận chuyển hoặc thông tin cập nhật về vận chuyển, Shopify không thể thêm liên kết đến trang trạng thái đơn hàng vào email.

Để thêm liên kết đến trang trạng thái đơn hàng vào mẫu email tùy chỉnh, thực hiện một trong những cách sau:

Thêm URL trạng thái đơn hàng vào mẫu email theo cách thủ công

Để đảm bảo rằng các email về đơn hàng và vận chuyển chứa liên kết URL của trạng thái đơn hàng cho khách hàng, bạn có thể thêm một số mã Liquid vào các mẫu Xác nhận vận chuyển, Thông tin cập nhật về vận chuyểnXác nhận đơn hàng.

Các bước thực hiện:

Bạn có thể thay đổi thông điệp này cho phù hợp với thương hiệu của bạn. Yêu cầu duy nhất là sao chép (ctrl + C trên PC hoặc command + C trên Macbook) và dán (ctrl + V trên PC hoặc command + V trên máy Mac) mã {{ order_status_url }} chính xác như trên.

Bước 2: Thêm số theo dõi vào đơn hàng

Sau khi thiết lập mẫu email để gửi liên kết đến trang trạng thái đơn hàng, bạn cần thêm số theo dõi vào đơn hàng.

Bước 3: Kiểm tra chức năng

Sau khi thiết lập email trạng thái đơn hàng, kiểm tra trải nghiệm thanh toán bằng cách đặt đơn hàng kiểm tra. Điều này rất quan trọng nếu bạn đã thêm mã bất kỳ vào hộp Đoạn mã bổ sung hoặc mã tùy chỉnh từ ứng dụng bên thứ ba.

Các bước thực hiện:

  1. Làm theo hướng dẫn để đặt đơn hàng kiểm tra. Sử dụng email của bạn khi thanh toán và chọn hãng vận chuyển được hỗ trợ.
  2. Trong trang quản trị Shopify, thực hiện đơn hàngthêm mã theo dõi vào đơn hàng.

Nếu bạn sử dụng ứng dụng bên thứ ba và nhận thấy bất kỳ điều gì bất thường, có thể có mâu thuẫn giữa mã tùy chỉnh từ ứng dụng bên thứ ba. Liên hệ với nhà phát triển ứng dụng để giải quyết vấn đề. Bạn có thể tìm thông tin của họ bằng cách tìm kiếm tên ứng dụng trong Shopify App Store.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí