Tùy chỉnh trang trạng thái đơn hàng

Tùy chỉnh trang trạng thái đơn hàng để hiển thị các tùy chọn và thông báo theo nhu cầu của khách hàng.

Thêm tùy chọn nhận thông tin cập nhật về đơn hàng cho khách hàng

Tùy theo thông tin nhập khi thanh toán, khách hàng sẽ nhận được thông tin cập nhật về đơn hàng qua email hoặc điện thoại. Bạn có thể bật nút cho phép khách hàng đăng ký nhận thông tin cập nhật về đơn hàng sau khi đặt hàng. Khi nút này được bật, khách hàng có thể thêm số điện thoại hoặc địa chỉ email trong trang trạng thái đơn hàng.

Các bước thực hiện:

  1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Settings (Cài đặt) > Thanh toán.
  2. Trong mục Thông tin liên hệ của khách hàng > Để thanh toán, chọn tùy chọn điện thoại và email hoặc chọn tùy chọn chỉ email.
  3. Trong mục Để nhận thông tin cập nhật về vận chuyển, chọn các tùy chọn mà bạn muốn.
  4. Nhấp vào Lưu.

Dịch trang trạng thái đơn hàng

Bạn có quyền kiểm soát đối với ngôn ngữ được sử dụng trong trang trạng thái đơn hàng tương tự như quyền kiểm soát các phần còn lại của cửa hàng Shopify. Nếu bạn đã dịch toàn bộ ngôn ngữ trong chủ đề, trang trạng thái đơn hàng của bạn đang ở ngôn ngữ bạn đã chọn.

Bạn cũng có thể dịch từng dòng tin nhắn nếu văn bản mặc định không phù hợp với thương hiệu. Ví dụ, dòng đầu tiên của trang trạng thái đơn hàng là "Cảm ơn bạn, Duy" nhưng có thể được dịch thành "Cảm ơn Duy!".

Làm theo Thay đổi từ ngữ trong chủ đề để tùy chỉnh bản dịch và từ ngữ. Các trường trạng thái đơn hàng nằm trong tab Thanh toán và hệ thống từ đề mục Lời cảm ơn ở bước thanh toán đến đề mục Chính sách cửa hàng ở bước thanh toán.

Thêm đoạn mã bổ sung

Hộp Đoạn mã bổ sung được dùng để thêm mã vào mẫu trong trang trạng thái đơn hàng của bạn. Bạn có thể thêm bất kỳ mục nào sau đây:

  • HTML - Bạn có thể dùng mã HTML5 hợp lệ, chẳng hạn như các phần tử script, style, iframe và object.

  • Mã Liquid - Bạn có quyền truy cập vào các đối tượng Liquid checkoutshop. Để tìm hiểu thêm về thuộc tính của các đối tượng, hãy xem Đối tượng thanh toánĐối tượng cửa hàng.

  • Đoạn mã theo dõi - Bạn có thể thêm đoạn mã theo dõi để theo dõi lượt giới thiệu, lợi nhuận đầu tư hoặc lượt chuyển đổi.

Ví dụ về tùy chỉnh bằng đoạn mã bổ sung

Dưới đây là một số ví dụ về tùy chỉnh bằng trường Đoạn mã bổ sung:

Truy cập đoạn mã bổ sung

Sửa tệp checkout.liquid

Nếu dùng gói Shopify Plus, bạn sẽ có quyền truy cập vào tệp bố cục checkout.liquid với toàn quyền kiểm soát để thực hiện những thao tác tùy chỉnh nâng cao cho trải nghiệm thanh toán.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí