Hiển thị phương thức vận chuyển dựa trên nội dung

Tìm hiểu cách dùng điều kiện với biến checkout.shipping_method.title.

Ví dụ: Bạn có thể thêm lựa chọn đến tận nơi lấy hàng cho khách hàng ở gần cửa hàng thực tế. Bạn có thể cung cấp cho khách hàng địa chỉ bán lẻ của cửa hàng trên trang trạng thái đơn hàng nếu khách hàng "lựa chọn nhận hàng tận nơi".

Các bước thực hiện:

 1. Cuộn xuống phần Additional scripts (Tập lệnh bổ sung).

 2. Sao chép mã sau vào bảng tạm (command + c trên máy Mac, ctrl + c trên PC).

 <script>
  // DEBUG {{ checkout.shipping_method.title }} has been used
  {% if checkout.shipping_method.title == 'Pick-up at the store' %}
   Shopify.Checkout.OrderStatus.addContentBox(
    `<p>Okay, we're ready for you to collect your products from 17 Mapple Crescent, Toronto. Our store is open 9:00 to 5:00 every day.</p>`
   )
  {% endif %}
 </script>
 1. Dán mã vào hộp Đoạn mã bổ sung. (command + v trên máy Mac, ctrl + v trên PC)

 2. Hoàn tất đơn hàng kiểm tra để xem trang trạng thái đơn hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí