Hiển thị nội dung theo vị trí của khách hàng

Bạn có thể thêm thông báo tùy chỉnh vào trang trạng thái đơn hàng mà chỉ hiển thị với khách hàng có địa chỉ gửi hàng tại một khu vực nhất định. Ví dụ, bạn có thể chọn chỉ hiển thị thông báo cho khách hàng sống tại New York, Hoa Kỳ. Bạn có thể chỉ định bao nhiêu địa điểm tùy ý.

Các bước thực hiện:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí