Vis innhold basert på kundenes posisjoner

Du kan legge til en egendefinert melding til siden for bestillingsstatus som kun vises for kunder med fraktadresse i en bestemt region. Du kan for eksempel velge å vise en melding kun til kunder som bor i New York i USA. Du kan angi så mange steder du vil.

Steg:

 1. I Ytterligere skript-tekstboksen limer du inn følgende eksempelkode:
<script>
{% if checkout.shipping_address.country_code == 'US' and checkout.shipping_address.province_code == 'NY' %}
  Shopify.Checkout.OrderStatus.addContentBox(
  '<h2>YOUR TITLE HERE</h2>',
  '<p>YOUR MESSAGE HERE</p>'
  )
{% endif %}
</script>
 1. Rediger koden for å angi hvor kunder må være for å kunne motta den egendefinerte meldingen. For å gjøre dette må du redigere land- og statsforkortelsene i setningen {% if %} i Liquid øverst i kodeblokken. Meldingen i eksempelet over er satt til å vises for kunder som bor i New York, USA.

- For å vise meldingen til kunder i en annen stat må du erstatte NY med en valgfri statsforkortelse. For å finne postforkortelsen du skal bruke for en stat i USA kan du sjekke denne listen over statsforkortelser fra USPS. - For å vise meldingene til kunder i New York i tillegg til andre stater, må du legge til and checkout.shipping_address.province_code == 'XX' der XX er den valgfrie statsforkortelsen. For å legge til flere stater må du gjenta dette steget. - For å vise meldingene til kunder i et annet land må du erstatte US med en valgfri landsforkortelse. Du må også erstatte NY med en stats- eller provinsforkortelse i det nye landet. Hvis du foretrekker å ikke angi en stat, må du slette følgende: and checkout.shipping_address.province_code == 'NY'.

Hvis du vil ha mer veiledning om hvordan du skriver if-setninger i Liquid, kan du se Liquid-referansen på Kontrollflyttagger.

 1. Legg inn en testbestilling for å vise resultatene på siden for bestillingsstatus.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis