Kjør kun skript ved første besøk

Det er vanlig å inkludere skript som sporer salgskonverteringer på siden for bestillingsstatus fordi det er den siste siden i kassen. Men kunder som går tilbake for å sjekke bestillingsstatusen kan imidlertid telle som flere salg i analysene.

Du kan hindre at analysene teller samme kunde flere ganger ved å legge til egenskapen first_time_accessed rundt noen eller alle ytterligere skript. Dette kan gjøres ved å bruke en if-setning i Liquid og plassere hvilket som helst skript som du kun vil kjøre en gang mellom taggene {% if first_time_accessed %} og {% endif %}.

Steg:

  1. Gå til tekstboksen Ytterligere skript under Bestillingsstatusside.

  2. Lim inn følgende kode i Ytterligere skript-boksen:

{% if first_time_accessed %}
  // Conversion scripts you want to run only once
{% endif %}

  // Scripts you want to run on every visit
  1. Hvis du vil at et skript kun skal kjøres første gang siden for bestillingsstatus åpnes, kan du lime det inn mellom taggene {% if first_time_accessed %} og {% endif %}. Hvis du vil kjøre et skript hver gang siden for bestillingsstatus åpnes, kan du lime det inn under taggen {% endif %}

  2. Klikk på Lagre.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis