Legge til ytterligere skript og kjøre skript bare ved første besøk

Du kan tilpasse bestillingsstatussiden ved å legge til ytterligere skript. Du kan også konfigurere skript til å bare kjøre ved første besøk.

Legg til ytterligere skript

Ytterligere skript-boksen brukes til å angi koden i malen for siden for bestillingsstatus. Du kan legge til hvilke som helst av følgende:

  • HTML – Du kan bruke en gyldig HTML5-kode, for eksempel skript-, stil-, iframe- og objektelementer.

  • Liquid-kode - Du har tilgang til Liquid-objektene checkout og shop. For å lære mer om attributene deres, kan du se checkout-objektet og shop-objektet.

Eksempeltilpasninger ved bruk av ytterligere skript

Her er noen eksempeltilpasninger som bruker Ytterligere skript-feltet:

Tilgang til ytterligere skript

Konfigurer skript til å bare kjøre ved første besøk

Det er vanlig å inkludere skript som sporer salgskonverteringer på siden for bestillingsstatus fordi det er den siste siden i kassen. Men kunder som går tilbake for å sjekke bestillingsstatusen kan imidlertid telle som flere salg i analysene.

Du kan hindre at analysene teller samme kunde flere ganger ved å legge til egenskapen first_time_accessed rundt noen eller alle ytterligere skript. Dette kan gjøres ved å bruke en if-setning i Liquid og plassere hvilket som helst skript som du kun vil kjøre en gang mellom taggene {% if first_time_accessed %} og {% endif %}.

Steg:

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis