ใช้สคริปต์เฉพาะครั้งแรกที่เข้าชม

โดยทั่วไปแล้วจะรวมสคริปต์ที่ติดตามคอนเวอร์ชันการขายในหน้าแสดงสถานะคำสั่งซื้อ เนื่องจากเป็นหน้าสุดท้ายของขั้นตอนการชำระเงิน อย่างไรก็ตาม ลูกค้าที่กลับมาตรวจสอบสถานะคำสั่งซื้อของตนเองอาจนับเป็นการขายครั้งที่สองในการวิเคราะห์ของคุณ

เพื่อป้องกันไม่ให้การวิเคราะห์ของคุณนับลูกค้ารายเดิมซ้ำ คุณสามารถเพิ่มคุณสมบัติ first_time_accessed ในสคริปต์เพิ่มเติมบางสคริปต์หรือทุกสคริปต์ของคุณ ซึ่งคุณสามารถทำได้โดยใช้รูปประโยคเงื่อนไขของ Liquid และวางสคริปต์ที่ต้องการให้แสดงผลครั้งเดียวระหว่างแท็ก {% if first_time_accessed %} และ {% endif %}

ขั้นตอน:

  1. ในส่วนหน้าแสดงสถานะคำสั่งซื้อ ให้ไปที่กล่องข้อความสคริปต์เพิ่มเติม

  2. วางโค้ดต่อไปนี้ลงในกล่องสคริปต์เพิ่มเติม:

{% if first_time_accessed %}
  // Conversion scripts you want to run only once
{% endif %}

  // Scripts you want to run on every visit
  1. หากต้องการให้สคริปต์แสดงผลในครั้งแรกที่มีการเข้าถึงหน้าสถานะคำสั่งซื้อ ให้วางโค้ดนี้ระหว่างแท็ก {% if first_time_accessed %} และ {% endif %} หากต้องการให้สคริปต์แสดงผลทุกครั้งที่มีการเข้าถึงหน้าสถานะคำสั่งซื้อ ให้วางโค้ดนี้ใต้แท็ก {% endif %}

  2. คลิกที่บันทึก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี