หมายเลขยืนยันคำสั่งซื้อ

หลังจากที่ลูกค้าเสร็จสิ้นการสั่งซื้อแล้ว หน้าแสดงสถานะคำสั่งซื้อจะแสดงข้อความขอบคุณ รายละเอียดเกี่ยวกับคำสั่งซื้อ และหมายเลขยืนยัน โดยหมายเลขยืนยันจะถูกสร้างทันทีในขั้นตอนการชำระเงินก่อนที่คำสั่งซื้อจริงจะถูกสร้าง หลังจากสร้างคำสั่งซื้อแล้ว หมายเลขยืนยันจะถูกบันทึกในไทม์ไลน์ของคำสั่งซื้อ และระบบจะส่งอีเมลยืนยันไปยังลูกค้าของคุณ พร้อมเลขคำสั่งซื้อและลิงก์ไปยังคำสั่งซื้อ ณ จุดนี้ หมายเลขยืนยันจะไม่มีความจําเป็นสำหรับการติดตามคำสั่งซื้ออีกต่อไป

หมายเลขยืนยันจะทำให้ลูกค้าของคุณมั่นใจได้ว่าขั้นตอนการชำระเงินเสร็จสิ้นแล้ว หากลูกค้าประสบปัญหา พวกเขาสามารถติดต่อคุณพร้อมแจ้งหมายเลขยืนยันเพื่อให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาของพวกเขาได้

ค้นหาสินค้าตามหมายเลขยืนยัน

หากลูกค้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับคำสั่งซื้อของพวกเขา พวกเขาอาจติดต่อคุณ หากลูกค้าของคุณให้ข้อมูลหมายเลขยืนยัน คุณก็จะสามารถค้นหาคำสั่งซื้อได้โดยใช้หมายเลขยืนยันของพวกเขา

หากต้องการค้นหาสินค้าตามหมายเลขยืนยัน คุณสามารถป้อนหมายเลขยืนยันแบบเต็มในช่องค้นหาในส่วนผู้ดูแล Shopify หรือคุณสามารถใช้ตัวกรองคำสั่งซื้อในหน้าคำสั่งซื้อได้

ขั้นตอน:

  1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

  2. ป้อนหมายเลขยืนยันในช่องกรองคำสั่งซื้อ

  3. เลือกคำสั่งซื้อที่เหมาะสมจากรายการดังกล่าว

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี