Mã xác nhận đơn hàng

Sau khi khách hàng hoàn tất đơn hàng, trang trạng thái đơn hàng hiển thị tin nhắn cảm ơn, chi tiết đơn hàng và mã xác nhận. Mã xác nhận được tạo ngay khi thanh toán, trước khi tạo đơn hàng thực tế. Sau khi tạo đơn hàng, mã xác nhận được ghi lại trong lịch trình đơn hàng và khách hàng sẽ nhận được email xác nhận kèm theo mã đơn hàng và liên kết đến đơn hàng. Lúc này, không còn cần đến mã xác nhận để theo dõi đơn hàng nữa.

Mã xác nhận có thể giúp khách hàng yên tâm rằng giao dịch thanh toán đã hoàn tất. Nếu khách hàng gặp sự cố, họ có thể liên hệ với bạn bằng mã xác nhận để bạn có thể khắc phục sự cố.

Tìm đơn hàng theo mã xác nhận

Nếu có thắc mắc về đơn hàng, khách hàng có thể liên hệ với bạn. Nếu khách hàng cung cấp mã xác nhận, bạn có thể tìm kiếm đơn hàng bằng mã xác nhận của khách.

Để tìm kiếm đơn hàng theo mã xác nhận, bạn có thể nhập mã xác nhận đầy đủ vào trường tìm kiếm trên trang quản trị Shopify hoặc dùng bộ lọc đơn hàng trên trang đơn hàng.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.

  2. Nhập mã xác nhận vào trường Filter orders (Lọc đơn hàng).

  3. Chọn đơn hàng phù hợp trong danh sách.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí