Giới thiệu trang trạng thái đơn hàng

Khách hàng có thể truy cập trang trạng thái đơn hàng để xem tiến độ thực hiện đơn hàng. Khi cập nhật trạng thái xác nhận đơn hàng và trạng thái vận chuyển, bạn có thể tự động gửi cho khách hàng liên kết đến trang trạng thái đơn hàng qua email, tin nhắn SMS hoặc qua ứng dụng Shop.

Loại thông báo mà khách hàng nhận được tùy thuộc vào thông tin liên hệ họ nhập khi thanh toán. Ví dụ: Nếu khách hàng nhập địa chỉ email và số điện thoại, họ sẽ nhận được thông báo qua email và tin nhắn SMS. Bạn có thể để khách hàng lựa chọn đăng ký nhận những thông báo này.

Nếu muốn gửi các cập nhật về trạng thái đơn hàng của khách hàng qua email, bạn cần thiết lập mẫu email để tự động thêm vào liên kết đến trang trạng thái đơn hàng.

Bạn cũng có thể cân nhắc việc tùy chỉnh trang trạng thái đơn hàng để hiển thị các ghi chú và tin nhắn đặc biệt.

Cập nhật về vận chuyển theo thời gian thực

Nếu bạn vận chuyển qua một hãng vận chuyển được hỗ trợ thì trạng thái đơn hàng cập nhật theo thời gian thực và địa điểm lô hàng được hiển thị trên bản đồ.

Trang trạng thái đơn hàng cập nhật theo thời gian thực khi trạng thái của lô hàng thay đổi. Trạng thái có thể là:

  • Confirmed (Đã xác nhận) - Khách hàng đã tạo đơn hàng nhưng bạn chưa vận chuyển hoặc thực hiện đơn hàng. Đây chính là lúc để thu hồi thanh toán.
  • On its way (Đang trên đường) - Bạn đánh dấu đơn hàng là đã thực hiện hoặc đã thực hiện một phần trong trang quản trị Shopify và lô hàng đang trên đường vận chuyển.
  • Đã gửi đi để giao hàng - Lô hàng đã đến khu vực của khách hàng của bạn và sẽ sớm được giao cho khách hàng.
  • Delivered (Đã giao hàng) - Khách hàng đã nhận được lô hàng.
  • Đã đến giao hàng - Hãng vận chuyển đã cố gắng giao lô hàng đến địa chỉ nơi nhận nhưng không thành công.

Nếu bạn sử dụng hãng vận chuyển không được hỗ trợ, trang trạng thái đơn hàng có số theo dõi liên kết đến trang web của hãng vận chuyển. Từ trang web của hãng vận chuyển, khách hàng có thể biết thêm thông tin về trạng thái đơn hàng. Trạng thái đơn hàng không hiển thị và ghim trên bản đồ không cập nhật theo thời gian thực.

Đơn hàng có nhiều lô hàng hoặc hãng vận chuyển

Trang trạng thái đơn hàng hỗ trợ thực hiện từng phần, ngay cả khi được thực hiện thông qua các hãng vận chuyển khác nhau. Shopify tạo các mục mới trên trang trạng thái đơn hàng cho nhiều lần thực hiện.

Quyền riêng tư của khách hàng

Mặc dù liên kết đến trang trạng thái đơn hàng có vẻ giống một URL có thể truy cập công khai, địa chỉ giao hàng và địa chỉ thanh toán của khách hàng sẽ an toàn và không hiển thị với bất kỳ ai khác.

Khi ai đó truy cập trang trạng thái đơn hàng từ thiết bị khác ngoài thiết bị được sử dụng để hoàn tất thanh toán, sẽ có yêu cầu đăng nhập để bảo mật thông tin của khách hàng. Để truy cập trang, khách hàng của bạn cần hai thông tin xác thực:

  • mã số đơn hàng (họ có thể truy xuất trong email)
  • địa chỉ email đã dùng để hoàn tất thanh toán

Khách hàng có thể chia sẻ trang trạng thái đơn hàng để bạn bè biết về các giao dịch mua hàng của họ. Khi khách hàng chia sẻ trang trạng thái đơn hàng, trang sẽ không hiển thị thông tin riêng tư như phương thức thanh toán hoặc địa chỉ.

Xem trang trạng thái đơn hàng

Bạn có thể truy cập trang trạng thái đơn hàng của khách hàng từ trang quản trị Shopify.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang Đơn hàng, mở đơn hàng bạn muốn theo dõi.
  2. Nhấp vào Actions (Thao tác) > View order status page (Xem trang trạng thái đơn hàng).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí