Giới thiệu trang trạng thái đơn hàng

Khách hàng có thể truy cập trang trạng thái đơn hàng để xem tiến độ thực hiện đơn hàng. Xác nhận đơn hàng mà bạn gửi qua email, SMS hoặc ứng dụng Shop có thể chứa liên kết đến trang trạng thái đơn hàng.

Loại thông báo mà khách hàng nhận được tùy thuộc vào thông tin liên hệ họ nhập khi thanh toán. Nếu khách hàng nhập số điện thoại khi thanh toán, họ sẽ nhận được xác nhận đơn hàng qua tin nhắn SMS. Nếu khách hàng nhập email khi thanh toán, họ sẽ nhận được xác nhận đơn hàng qua email, sau đó là thông tin cập nhật về vận chuyển và đơn hàng. Thông tin cập nhật về vận chuyển và đơn hàng không được gửi qua tin nhắn SMS. Đối với khách hàng nhập số điện thoại khi thanh toán, bạn có thể cung cấp cho họ lựa chọn đồng ý nhận thông tin cập nhật về vận chuyển và đơn hàng qua email.

Để theo dõi đơn hàng trên trang trạng thái đơn hàng, khách hàng có thể đăng nhập vào tài khoản khách hàng. Ngoài ra, để xác nhận danh tính sau một khoảng thời gian nhất định, khách hàng không có tài khoản có thể sẽ phải xác minh địa chỉ email hoặc số điện thoại cùng với mã đơn hàng để xem chi tiết đơn hàng. Khách hàng có thể tìm thấy mã đơn hàng trong xác nhận đơn hàng được gửi cho họ qua email hoặc điện thoại.

Nếu muốn gửi các cập nhật về trạng thái đơn hàng của khách hàng qua email, bạn cần thiết lập mẫu email để tự động thêm vào liên kết đến trang trạng thái đơn hàng.

Bạn cũng có thể cân nhắc việc tùy chỉnh trang trạng thái đơn hàng để hiển thị các ghi chú và tin nhắn đặc biệt.

Cập nhật về vận chuyển theo thời gian thực

Nếu bạn vận chuyển qua một hãng vận chuyển được hỗ trợ thì trạng thái đơn hàng sẽ cập nhật theo thời gian thực và địa điểm lô hàng sẽ hiển thị trên bản đồ.

Trang trạng thái đơn hàng cập nhật theo thời gian thực khi trạng thái của lô hàng thay đổi. Trạng thái có thể là:

  • Confirmed (Đã xác nhận) - Khách hàng đã tạo đơn hàng nhưng bạn chưa vận chuyển hoặc thực hiện đơn hàng. Đây chính là lúc để thu hồi thanh toán.
  • Đang trên đường - Bạn đánh dấu đơn hàng là đã thực hiện hoặc đã thực hiện một phần trong trang quản trị Shopify và lô hàng đang trên đường vận chuyển.
  • Đã gửi đi để giao hàng - Lô hàng đã đến khu vực của khách hàng của bạn và sẽ sớm được giao cho khách hàng.
  • Delivered (Đã giao hàng) - Khách hàng đã nhận được lô hàng.
  • Đã đến giao hàng - Hãng vận chuyển đã cố gắng giao lô hàng đến địa chỉ nơi nhận nhưng không thành công.

Nếu bạn sử dụng hãng vận chuyển không được hỗ trợ, trang trạng thái đơn hàng có số theo dõi liên kết đến trang web của hãng vận chuyển. Từ trang web của hãng vận chuyển, khách hàng có thể biết thêm thông tin về trạng thái đơn hàng. Trạng thái đơn hàng không hiển thị và ghim trên bản đồ không cập nhật theo thời gian thực.

Đơn hàng có nhiều lô hàng hoặc hãng vận chuyển

Trang trạng thái đơn hàng hỗ trợ thực hiện từng phần, ngay cả khi được thực hiện thông qua các hãng vận chuyển khác nhau. Shopify tạo các mục mới trên trang trạng thái đơn hàng cho nhiều lần thực hiện.

Bảo vệ thông tin trên trang trạng thái đơn hàng

Mặc dù thông tin được cung cấp trong xác nhận đơn hàng, bao gồm đường liên kết đến trang trạng thái đơn hàng, có vẻ như có thể truy cập công khai, thông tin của khách hàng vẫn được bảo mật và không hiển thị với bất kỳ người nào khác.

Để đảm bảo tính bảo mật của thông tin khách hàng khi truy cập trang trạng thái đơn hàng từ thông báo về đơn hàng qua email hoặc SMS, yêu cầu đăng nhập được áp dụng tùy theo cách thức và thời điểm khách hàng truy cập vào trang trạng thái đơn hàng. Khách hàng có thể truy cập trang trạng thái đơn hàng từ xác nhận đơn hàng qua email trong 3 tuần mà không cần đăng nhập, khi sử dụng cùng một trình duyệt. Khi sử dụng nhiều trình duyệt, khách hàng có thể truy cập trang trạng thái đơn hàng trong 2 tuần mà không cần đăng nhập, trên tối đa 5 trình duyệt khác nhau.

Khi được yêu cầu đăng nhập, khách hàng cần đăng nhập vào tài khoản khách hàng hoặc cung cấp hai thông tin xác thực để truy cập trang:

  • Mã đơn hàng (có thể truy xuất từ email xác nhận đơn hàng hoặc biên lai qua SMS)
  • Địa chỉ email hoặc số điện thoại được dùng khi thanh toán

Nếu khách hàng không đăng nhập, trang trạng thái đơn hàng chỉ hiển thị ít thông tin về đơn hàng như mặt hàng đã mua, tổng giá trị đơn hàng, ưu đãi giảm giá đã áp dụng và trạng thái đơn hàng. Các thông tin khách hàng như tên, địa chỉ giao hàng và thanh toán, phương thức thanh toán, phương thức vận chuyển và mã theo dõi sẽ không được hiển thị.

Khách hàng có thể chia sẻ liên kết đến trang trạng thái đơn hàng với bạn bè để thông báo cho họ về giao dịch mua hàng. Tuy nhiên, khi khách hàng chia sẻ liên kết trang trạng thái đơn hàng, chỉ có ít thông tin về đơn hàng hiển thị do yêu cầu đăng nhập.

Xem trang trạng thái đơn hàng của khách hàng

Bạn có thể truy cập trang trạng thái đơn hàng của khách hàng từ trang quản trị Shopify. Tuy nhiên, bạn chỉ có thể truy cập ít thông tin trên trang trạng thái đơn hàng do yêu cầu đăng nhập của khách hàng.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang Đơn hàng, mở đơn hàng bạn muốn theo dõi.
  2. Nhấp vào Thao tác khác > Xem trang trạng thái đơn hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí