Om sider med bestillingsstatus

Kunder kan besøke siden med bestillingsstatus for å sjekke fremdriften til bestillingen når den er oppfylt. Bestillingsbekreftelsene du sender via e-post, SMS eller gjennom Shop-appen kan inneholde en kobling til siden med bestillingsstatus.

Typen varsel kunden mottar avhenger av kontaktinformasjonen de oppgir i kassen. Hvis kunden angir et telefonnummer i kassen, mottar de en bestillingsbekreftelse på SMS. Hvis en kunde angir en e-post i kassen, mottar kun en bestillingsbekreftelse på e-post, etterfulgt av bestillings- og fraktoppdateringer. Bestillings- og fraktoppdateringer sendes ikke via SMS. Du kan la kunder som angir et telefonnummer i kassen velge å registrere seg for å motta bestillings- og fraktoppdateringer på e-post.

Hvis du vil sende kundene dine oppdateringer om bestillingsstatusen per e-post, må du konfigurere e-postmalene for å automatisk inkludere en kobling til siden med bestillingsstatus.

Du kan også tilpasse siden med bestillingsstatus for å vise spesielle merknader og meldinger.

Statusoppdateringer i sanntid

Hvis du sender gjennom et støttet budfirma, oppdateres bestillingsstatusen i sanntid, og forsendelsesstedet vises på et kart.

Siden for bestillingsstatus oppdateres i sanntid etter hvert som statusen til forsendelsen endres. Følgende er mulige statuser:

  • Bekreftet - En kunde har opprettet en bestilling, men du har ikke sendt eller oppfylt bestillingen enda. Dette er et bra tidspunkt å sende beløp til godkjenning på.
  • På vei - Du har merket bestillingen som oppfylt eller delvis oppfylt i Shopify-administratoren og forsendelsen har blitt sendt.
  • Ute til levering – Forsendelsen har ankommet kundens område og leveres snart til kunden.
  • Levert – Kunden har mottatt forsendelsen.
  • Forsøkt levert – Budfirmaet har forsøkt å levere forsendelsen til destinasjonsadressen, men mislyktes.

Hvis du bruker et budfirma som ikke støttes, har siden for bestillingsstatus et sporingsnummer som er koblet til budfirmaets nettsted. Fra budfirmaets nettsted kan kundene få mer informasjon om statusen på bestillingen. Bestillingsstatusen vises ikke, og kartmarkøren oppdateres ikke i sanntid.

Bestillinger med flere forsendelser eller budfirmaer

Siden med bestillingsstatus fungerer med deloppfyllelser, selv om de gjøres gjennom ulike transportører. Shopify oppretter nye seksjoner på siden med bestillingsstatus for multioppfyllelser.

Kundens personvern

Selv om koblingen til siden for bestillingsstatus ser ut til å være en offentlig tilgjengelig URL-kobling, er kundenes leveringsadresser sikre og ikke synlig for noen andre.

Når noen åpner en side for bestillingsstatus fra en annen enhet enn den som brukes til å gå gjennom kassen, kreves det pålogging for å sikre kundens informasjon. For å få tilgang til siden trenger kunden to typer påloggingsinformasjon:

  • bestillingens nummer (som vedkommende finner i e-postinnboksen)
  • e-postadressen som ble brukt til å gå gjennom kassen

Kundene kan dele sin side med bestillingsstatus for å fortelle venner om kjøpene sine. Når kunder deler siden med bestillingsstatus, viser den ikke privat informasjon som betalingsmetode eller adresser.

Se en bestillingsstatus-side

Du kan besøke en kundes side med bestillingsstatus fra Shopify-administratoren.

Steg:

  1. Fra Bestillinger-siden åpner du bestillingen du vil spore.
  2. Klikk på Flere handlinger > Vis siden for bestillingsstatus.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis