Aanvullende scripts en lopende scripts alleen bij het eerste bezoek toevoegen

Je kunt de bestelstatuspagina aanpassen door extra scripts toe te voegen. Je kunt ook instellen dat scripts alleen worden uitgevoerd bij een eerste bezoek.

Aanvullende scripts toevoegen

Het vak Aanvullende scripts wordt gebruikt om code in de template voor je pagina bestelstatus in te voegen. Je kunt het volgende toevoegen:

  • HTML: je kunt elke geldige HTML5-code gebruiken, bijvoorbeeld script-, style-, iframe- en object-elementen.

  • Liquid-code: je hebt toegang tot de Liquid-objecten voor checkout en shop. Voor meer informatie over hun attributen, zie het Checkout-object en het winkelobject.

Voorbeeldaanpassingen met behulp van aanvullende scripts

Hier zijn enkele voorbeeldaanpassingen waarbij het veld Aanvullende scripts wordt gebruikt:

Toegang verkrijgen tot aanvullende scripts

Scripts instellen die alleen bij een eerste bezoek worden uitgevoerd

Het is gebruikelijk dat op de bestelstatuspagina scripts worden geplaatst die de verkoopconversies bijhouden, omdat dit de laatste pagina van de checkout is. Maar let op: in je analyses kunnen klanten die terugkomen om hun bestelstatus te controleren, meetellen als een tweede verkoop.

Om te voorkomen dat je analyses meer dan één keer klanten tellen, kun je de eigenschap first_time_accessed rond enkele of alle aanvullende scripts toevoegen. Je doet dit door een Liquid if-instructie te gebruiken en alle scripts die je slechts één keer wilt uitvoeren tussen de tags {% if first_time_accessed %} en {% endif %} te plaatsen.

Stappen:

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis