Kör endast skript vid första besöket

Det är vanligt att ha ett skript som spårar försäljningskonverteringar på orderstatussidan eftersom det är den sista sidan i köpprocessen. Kunder som återvänder för att kontrollera sin orderstatus kan dock räknas som en andra försäljning i din analys.

För att förhindra att din analys räknar samma kunder mer än en gång kan du lägga till attributet first_time_accessed runt några av eller alla dina ytterligare skript. För att göra detta kan du använda ett Liquid if-meddelande och placera eventuella skript som du bara vill köra en gång mellan taggarna {% if first_time_accessed %} och {% endif %}.

Steg:

  1. orderstatussidan går du till textrutan ytterligare skript.

  2. Klistra in följande kod i rutan Ytterligare skript:

{% if first_time_accessed %}
  // Conversion scripts you want to run only once
{% endif %}

  // Scripts you want to run on every visit
  1. Om du vill att ett skript ska köras första gången som orderstatussidan öppnas, klistrar du in den mellan taggarna {% if first_time_accessed %} och {% endif %}. Om du vill att ett skript ska köras varje gång orderstatussidan öppnas, klistrar du in den under taggen {% endif %}.

  2. Klicka på Spara.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis