Lägga till ytterligare skript och köra skript endast vid första besöket

Du kan anpassa din orderstatussida genom att lägga till ytterligare skript. Du kan även ställa in dina skript så att de endast körs vid ett första besök.

Lägg till ytterligare skript

Rutan Ytterligare skript används för att lägga till kod i mallen för din orderstatussida. Du kan lägga till något av följande:

  • HTML – Du kan använda vilken giltig HTML5-kod som helst, t.ex. skript-, stil-, iframe- och objektelement.

  • Liquid-kod - Du har tillgång till Liquid-objekten checkout och shop. För mer information om deras attribut, se Kassaobjektet och Butiksobjektet.

Exempel på anpassningar som använder ytterligare skript

Här är några exempel på anpassningar som använder fältet för Ytterligare skript:

Få tillgång till ytterligare skript

Ställa in skript till att endast köras vid ett första besök

Det är vanligt att ha ett skript som spårar försäljningskonverteringar på orderstatussidan eftersom det är den sista sidan i köpprocessen. Kunder som återvänder för att kontrollera sin orderstatus kan dock räknas som en andra försäljning i din analys.

För att förhindra att din analys räknar samma kunder mer än en gång kan du lägga till attributet first_time_accessed runt några av eller alla dina ytterligare skript. För att göra detta kan du använda ett Liquid if-meddelande och placera eventuella skript som du bara vill köra en gång mellan taggarna {% if first_time_accessed %} och {% endif %}.

Steg:

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis