Visa innehåll baserat på leveransmetod

Du kan använda ett villkorsstyrt skript med variabeln checkout.shipping_method.title för att visa innehållet på orderstatussidan när en viss leveransmetod har använts för en order.

Du kan till exempel ha ett lokalt upphämtningsalternativ för kunder som bor tillräckligt nära din fysiska butik. Du kan ge dem adressen till din butik på orderstatussidan om de väljer alternativet ”Lokal upphämtning”.

Steg:

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis