แสดงเนื้อหาตามวิธีจัดส่ง

ดูวิธีใช้เงื่อนไขพร้อมตัวแปร checkout.shipping_method.title

ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีตัวเลือกการรับสินค้าที่ร้านสำหรับลูกค้าที่อาศัยใกล้กับร้านค้าที่มีหน้าร้าน คุณให้ที่อยู่ของธุรกิจการค้าปลีกในหน้าสถานะคำสั่งซื้อแก่ลูกค้าได้ หากลูกค้าเลือก “ตัวเลือกการรับสินค้าที่ร้าน”

ขั้นตอน:

 1. เลื่อนลงไปยังส่วนสคริปต์เพิ่มเติม

 2. คัดลอกโค้ดต่อไปนี้ไปยังคลิปบอร์ดของคุณ (command + c บน Mac หรือ ctrl + c บนคอมพิวเตอร์)

 <script>
  // DEBUG {{ checkout.shipping_method.title }} has been used
  {% if checkout.shipping_method.title == 'Pick-up at the store' %}
   Shopify.Checkout.OrderStatus.addContentBox(
    `<p>Okay, we're ready for you to collect your products from 17 Mapple Crescent, Toronto. Our store is open 9:00 to 5:00 every day.</p>`
   )
  {% endif %}
 </script>
 1. วางโค้ดลงในกล่องสคริปต์เพิ่มเติม (command + v บน Mac หรือ ctrl + v บนคอมพิวเตอร์)

 2. กรอกข้อมูลในคำสั่งซื้อสำหรับทดสอบให้สมบูรณ์เพื่อดูหน้าแสดงสถานะคำสั่งซื้อของคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี