Chỉ chạy đoạn mã trong lượt truy cập đầu tiên

Thông thường, các đoạn mã theo dõi chuyển đổi doanh số sẽ có trên trang trạng thái đơn hàng vì đây là trang cuối cùng của bước thanh toán. Tuy nhiên, thao tác quay lại để kiểm tra trạng thái đơn hàng của khách hàng có thể được tính thành lượt bán thứ hai trong mục phân tích.

Để mục phân tích không đếm khách hàng nhiều lượt, bạn có thể thêm thuộc tính first_time_accessed tại một số hoặc tất cả các đoạn mã bổ sung. Để thực hiện việc này, dùng câu lệnh Liquid if và đặt mã lệnh bạn chỉ muốn chạy một lần giữa các thẻ {% if first_time_accessed %}{% endif %}.

Các bước thực hiện:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí