Hiển thị nội dung dựa trên đơn hàng cho một sản phẩm cụ thể

Tìm hiểu cách lặp lại qua checkout.line_items để xem sản phẩm đặc biệt có nằm trong đơn hàng hay không.

Ví dụ: Bạn muốn bán sản phẩm có thể tải xuống và thêm liên kết tải xuống vào trang trạng thái đơn hàng. Tuy nhiên, bạn chỉ muốn hiển thị liên kết nếu sản phẩm kỹ thuật số này nằm trong đơn hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Cuộn xuống phần Additional scripts (Tập lệnh bổ sung).

 2. Sao chép mã sau vào bảng tạm (command + c trên máy Mac, ctrl + c trên máy tính cá nhân).

<script>
 {% for line in checkout.line_items %}
  // DEBUG looking at {{ line.title }}
  {% if line.title == 'Downloadable product' %}
   Shopify.Checkout.OrderStatus.addContentBox(
    '<p>Download your product <a href="#">Here!</a></p>'
   )
  {% endif %}
 {% endfor %}
</script>
 1. Dán mã vào hộp Đoạn mã bổ sung. (nhấn ctrl + V trên máy tính cá nhân hoặc command + V trên máy Mac)

 2. Hoàn tất đơn hàng kiểm tra để xem trang trạng thái đơn hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí