ลิงก์ถาวรสำหรับตะกร้าสินค้า

การใช้ลิงก์ถาวรสำหรับตะกร้าสินค้าช่วยให้คุณสามารถสร้างประสบการณ์การชำระเงินที่คัดสรรมาเพื่อลูกค้าของคุณได้ เมื่อสร้างลิงก์ถาวรสำหรับตะกร้าสินค้า คุณสามารถเลือกตัวเลือกสินค้า ปริมาณ และส่วนลดที่คุณต้องการใช้ได้

คุณสามารถแชร์ลิงก์ถาวรสำหรับตะกร้าสินค้ากับลูกค้าได้สองประเภทดังนี้:

คุณสามารถฝังลิงก์ถาวรสำหรับตะกร้าสินค้าไว้ในเว็บเพจเป็นลิงก์หรือปุ่มทั่วไป หรือจะแชร์ลิงก์ดังกล่าวกับลูกค้าโดยตรงเลยก็ได้ โดยคุณสามารถแชร์ลิงก์ถาวรสำหรับตะกร้าสินค้าได้ในแคมเปญอีเมล โพสต์บนโซเชียลมีเดีย หรือข้อความแชท ทั้งนี้ ลิงก์เดิมสามารถใช้งานซ้ำได้และระบบจะสร้างการขั้นตอนการชำระเงินให้ใหม่สำหรับลูกค้าแต่ละราย

การสร้างลิงก์ถาวรสำหรับตะกร้าสินค้า

หากคุณได้ติดตั้งช่องทางปุ่มซื้อ คุณสามารถสร้างลิงก์ถาวรสำหรับตะกร้าสินค้าได้จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณในหน้ารายละเอียดสินค้า หรือสร้างด้วยตนเอง

สร้างลิงก์ตะกร้าสินค้าแบบถาวรจากหน้าส่วนผู้ดูแล Shopify

คุณสามารถสร้างลิงก์ถาวรสำหรับตะกร้าสินค้าได้จากหน้ารายละเอียดสินค้า ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ลิงก์ถาวรสำหรับตะกร้าสินค้าจะมีตัวเลือกสินค้าหนึ่งรายการ หากคุณต้องการเพิ่มตัวเลือกสินค้าและปริมาณไปยังลิงก์ถาวรสำหรับตะกร้าสินค้า คุณสามารถสร้างลิงก์ถาวรสำหรับตะกร้าสินค้าด้วยตนเองแทนได้

ขั้นตอน:

  1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ “สินค้า” จากนั้นคลิกที่สินค้าที่คุณต้องการสร้างลิงก์ถาวรสำหรับตะกร้าสินค้า
  2. คลิกเมนูดรอปดาวน์ “การดำเนินการเพิ่มเติม” จากนั้นคลิก “สร้างลิงก์ชำระเงิน
  3. เลือกตัวเลือกสินค้า
  4. คลิกที่คัดลอกลิงก์

สร้างลิงก์ตะกร้าสินค้าแบบถาวรด้วยตนเอง

คุณสามารถสร้างลิงก์ถาวรสำหรับตะกร้าสินค้าด้วยตนเองได้โดยรวมลิงก์หน้าตะกร้าสินค้าของร้านค้าเข้าด้วยกัน และป้อน ID ตัวเลือกสินค้าอย่างน้อยหนึ่งรายการหากต้องการดูลิงก์ถาวรสำหรับตะกร้าสินค้าทั้งหมด ให้ดูตัวอย่างของลิงก์ถาวร

ขั้นตอน:

  1. โดยจะต้องขึ้นต้นด้วยโดเมนร้านค้าของคุณ แล้วเพิ่ม /cart/ ที่ส่วนท้ายของโดเมน ตัวอย่างเช่น https://my-shop-name.myshopify.com/cart/
  2. เพิ่มตัวเลือกสินค้าอย่างน้อยหนึ่งรายการโดยใช้ variant_id:quantity หากคุณต้องการเพิ่มตัวเลือกสินค้าหลายรายการให้คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค ดูวิธีค้นหา ID ตัวเลือกสินค้าของสินค้า
  3. ตัวเลือกเสริม: หากคุณต้องการให้ลิงก์ถาวรสำหรับตะกร้าสินค้าของคุณรวมการชำระเงินด้วย Shop Pay รหัสส่วนลด หรือไปยังหน้าตะกร้าสินค้าโดยตรงแทนที่จะเป็นการชำระเงิน คุณสามารถปรับแต่งลิงก์ถาวรสำหรับตะกร้าสินค้าได้

การปรับแต่งลิงก์ถาวรสำหรับตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับแต่งลิงก์ถาวรสำหรับตะกร้าสินค้าได้โดยเพิ่มชุดพารามิเตอร์คำค้นหาต่อจาก “?” ในลิงก์ คุณสามารถปรับแต่งลิงก์ถาวรสำหรับตะกร้าสินค้าได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:

นำลูกค้าไปยังการชำระเงินของ Shop Pay

หากคุณเปิดใช้งาน Shop Pay ในร้านค้าของคุณแล้ว คุณจะสามารถเพิ่ม payment=shop_pay ไปยังส่วนท้ายของลิงก์ถาวรสำหรับตะกร้าสินค้าเพื่อส่งลูกค้าของคุณไปยังการชำระเงินที่สนับสนุนโดย Shop Pay

หากลูกค้าลงชื่อเข้าใช้ด้วย Shop Pay ลูกค้าจะสามารถจัดการคำสั่งซื้อให้เสร็จสิ้นได้โดยใช้การชำระเงินแบบเร่งด่วนของ Shop Pay ลูกค้าสามารถเลือกใช้การชำระเงินสำหรับผู้ใช้ชั่วคราวได้

หากคุณต้องการเพิ่มการสร้างแบรนด์ Shop Pay ไปยังลิงก์ถาวรสำหรับตะกร้าสินค้าที่ได้รับการสนับสนุนโดย Shop Pay โปรดดูแนวทางการสร้างแบรนด์ Shop Pay และองค์ประกอบที่สามารถดาวน์โหลดได้ คุณสามารถเลือกใช้Buy with Shop Payองค์ประกอบเว็บ ซึ่งจะแสดงปุ่ม Shop Pay พร้อมเนื้อหาในลิงก์ถาวรสำหรับตะกร้าสินค้าของคุณ

เพิ่มรหัสส่วนลดไปยังลิงก์ตะกร้าสินค้าแบบถาวร

คุณสามารถเพิ่มส่วนลดไปยังการชำระเงินได้โดยการเพิ่ม discount=CODE ไปยังส่วนท้ายของลิงก์ถาวรสำหรับตะกร้าสินค้า ตัวอย่างเช่น หากคุณมีรหัสส่วนลดที่ชื่อว่า 15off ให้เพิ่ม discount=15off ลงในส่วนท้ายของลิงก์ ระบบจะใช้ส่วนลดเมื่อลูกค้าชำระเงินโดยใช้ลิงก์ดังกล่าว

นำลูกค้าไปยังหน้าตะกร้าสินค้า

คุณสามารถนำทางลูกค้าไปยังหน้าตะกร้าสินค้าในร้านค้าออนไลน์ของคุณแทนที่จะเป็นการชำระเงินได้โดยเพิ่ม storefront=true ไปยังส่วนท้ายของลิงก์ถาวรสำหรับตะกร้าสินค้า การดําเนินการนี้จะเปิดโอกาสให้ลูกค้าตรวจสอบตะกร้าสินค้าของตนก่อนดําเนินการต่อไปยังการชำระเงิน

ตัวอย่างของลิงก์ถาวรสำหรับตะกร้าสินค้า

ลิงก์ถาวรสำหรับตะกร้าสินค้าที่มีตัวเลือกสินค้าหนึ่งรายการ

ลิงก์ถาวรสำหรับตะกร้าสินค้าที่มีหนึ่งรายการจะแสดงคล้ายกับตัวอย่างต่อไปนี้:

https://my-shop-name.myshopify.com/cart/36485954240671:1

ลิงก์ถาวรสำหรับตะกร้าสินค้าที่มีตัวเลือกสินค้าหลายรายการ

ลิงก์ถาวรสำหรับตะกร้าสินค้าที่มีตัวเลือกสินค้าและปริมาณหลายรายการจะแสดงคล้ายกับตัวอย่างต่อไปนี้:

https://my-shop-name.myshopify.com/cart/36485954240671:3,31384149360662:1

ลิงก์ตะกร้าสินค้าแบบถาวรที่สนับสนุนโดย Shop Pay

ลิงก์ถาวรสำหรับตะกร้าสินค้าที่เริ่มการชำระเงินซึ่งสนับสนุนโดย Shop Pay จะแสดงคล้ายกับตัวอย่างต่อไปนี้:

https://my-shop-name.myshopify.com/cart/36485954240671:1?payment=shop_pay

ลิงก์ถาวรสำหรับตะกร้าสินค้าที่มีรหัสส่วนลด

ลิงก์ถาวรสำหรับตะกร้าสินค้าซึ่งสนับสนุนโดย Shop Pay ที่มีรหัสส่วนลด 15off จะแสดงคล้ายกับตัวอย่างต่อไปนี้:

https://my-shop-name.myshopify.com/cart/36485954240671:1?payment=shop_pay&discount=15off

ลิงก์ถาวรสำหรับตะกร้าสินค้าของหน้าตะกร้าสินค้า

ลิงก์ถาวรสำหรับตะกร้าสินค้าที่นำทางลูกค้าไปยังตะกร้าสินค้าที่มีสินค้าแทนที่จะเป็นการชำระเงินจะแสดงคล้ายกับตัวอย่างต่อไปนี้:

https://my-shop-name.myshopify.com/cart/36485954240671:1?storefront=true

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี