การเพิ่มช่องทางการขายปุ่มซื้อ

หากช่องทางการขายปุ่มซื้อไม่ปรากฏในส่วนช่องทางการขายในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ คุณจำเป็นต้องเพิ่มปุ่มก่อนจึงจะสามารถสร้างปุ่มซื้อหรือตะกร้าสินค้าแบบฝังตัวใหม่ได้

หลังจากที่คุณได้เพิ่มช่องทางการขายปุ่มซื้อแล้ว คุณสามารถสร้างปุ่มซื้อใหม่ได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี