การเพิ่มช่องทางการขายปุ่มซื้อ

หากช่องทางการขายปุ่มซื้อไม่ปรากฏในส่วนช่องทางการขายใน Shopify admin ของคุณ คุณจำเป็นต้องเพิ่มปุ่มก่อนจึงจะสามารถสร้างปุ่มซื้อหรือตะกร้าสินค้าแบบฝังตัวใหม่ได้

หลังจากที่คุณได้เพิ่มช่องทางการขายปุ่มซื้อแล้ว คุณสามารถสร้างปุ่มซื้อใหม่ได้

หมายเหตุ: คุณจำเป็นต้องใช้ช่องทางการชำระเงินที่รองรับเพื่อใช้ปุ่มซื้อ หากต้องการดูรายการช่องทางการชำระเงินที่รองรับในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ ให้ดูที่ ข้อมูลการชำระเงินตามประเทศหรือภูมิภาค

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี