Thêm kênh bán hàng trên Nút Mua

Nếu kênh bán hàng Nút Mua không xuất hiện trong mục Kênh bán hàng trên trang quản trị Shopify, bạn cần thêm kênh bán hàng đó trước khi có thể tạo Nút Mua hoặc giỏ hàng tích hợp mới.

Sau khi đã thêm kênh bán hàng Nút Mua, bạn có thể tạo Nút Mua mới.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí