Câu hỏi thường gặp về Nút Mua

Trên trang này

Tôi có thể thêm Nút Mua vào cửa hàng trực tuyến Shopify hay không?

Không nên thêm Nút Mua vào cửa hàng trực tuyến Shopify hoặc blog Shopify vì có thể gây ra vấn đề với giỏ hàng của cửa hàng trực tuyến. Thay vào đó, hãy cân nhắc sử dụng liên kết cố định để tải sẵn giỏ hàng.

Làm thế nào để xóa kênh Nút Mua khỏi trang quản trị Shopify?

  1. Trên trang quản trị Shopify, chuyển đến Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.
  2. Bên cạnh kênh Nút Mua, nhấp vào nút ... > Gỡ cài đặt.
  3. Trong hộp thoại Gỡ cài đặt Nút Mua?, chọn tôi hiểu những rủi ro của việc gỡ cài đặt kênh bán hàng này.
  4. Không bắt buộc: Trong phần Lý do gỡ cài đặt, chọn bất kỳ lý do hợp lý nào trong menu thả xuống và chia sẻ ý kiến đóng góp trong trường văn bản.
  5. Nhấp vào Gỡ cài đặt.

Làm thế nào để xóa Nút Mua khỏi trang web?

Xóa mã nhúng bạn đã thêm vào trang web.

Tôi có thể cập nhật Nút Mua hiện tại để hiển thị sản phẩm khác hay không?

Có, bằng cách chỉnh sửa mã nhúng. Bạn có thể thay đổi ID thuộc tính trong mã nhúng tương ứng của một sản phẩm khác. Nếu không, bạn phải tạo Nút Mua mới trong Shopify cho sản phẩm bạn muốn, rồi tạo mã nhúng mới để thay thế mã nhúng của Nút Mua cũ.

Khi tạo Nút Mua, có thể sử dụng trường thông tin bổ sung để làm gì?

Trường thông tin bổ sung cho phép bạn gửi thông báo đến khách hàng. Thông báo sẽ hiển thị trên giỏ hàng của khách hàng. Thông báo có thể là số tiền thuế được tính khi thanh toán.

Tôi có thể sử dụng cổng thanh toán nào cùng với Nút Mua của mình?

Bạn cần dùng cổng thanh toán được hỗ trợ để sử dụng Nút Mua. Để xem danh sách các cổng thanh toán được hỗ trợ tại quốc gia hoặc khu vực của bạn, hãy tham khảo Thông tin thanh toán theo quốc gia hoặc khu vực.

Làm thế nào để thay đổi giao diện của Nút Mua hiện tại?

Cách đơn giản nhất để thay đổi giao diện hoặc cài đặt của Nút Mua hiện tại là tạo lại nút và thay thế mã hiện có bằng mã mới. Một cách khác là làm theo hướng dẫn nâng cao này để thực hiện thay đổi.

Nếu cần hỗ trợ thay đổi giao diện thì bạn có thể thuê Đối tác của Shopify. Tìm hiểu thêm về thuê Đối tác của Shopify.

Tại sao Nút Mua của tôi không hoạt động với ứng dụng?

Nút Mua không tương thích với các ứng dụng trong Shopify App Store. Ví dụ: Nếu bạn có ứng dụng đánh giá sản phẩm thì ứng dụng này sẽ không tương thích với Nút Mua.

Để tạo liên kết cố định của giỏ hàng, bạn cần truy cập trang thông tin chi tiết của sản phẩm. Tìm hiểu cách tạo liên kết cố định của giỏ hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí