CHTG với Nút Mua

Tôi có thể thêm Nút Mua vào cửa hàng trực tuyến Shopify của mình không?
Không nên thêm Nút Mua vào cửa hàng trực tuyến Shopify hoặc blog Shopify vì có thể gây ra vấn đề với giỏ hàng cho cửa hàng trực tuyến.

Cách xóa kênh Nút Mua khỏi trang quản trị Shopify của tôi?
Từ trang Kênh bán hàng, nhấp vào biểu tượng thùng rác bên cạnh Nút Mua.

Cách xóa Nút Mua khỏi trang web của tôi?
Xóa mã nhúng bạn đã thêm vào trang web.

Tôi có thể cập nhật Nút Mua hiện có để hiển thị sản phẩm khác không?
Có, bằng cách chỉnh sửa mã nhúng. Bạn có thể thay đổi ID thuộc tính trong mã nhúng tương ứng với một sản phẩm khác. Nếu không, bạn phải tạo Nút Mua mới trong Shopify cho sản phẩm bạn muốn, rồi tạo mã nhúng mới để thay thế mã nhúng của Nút Mua cũ.

Khi tạo Nút Mua, trường bổ sung thông tin có thể sử dụng để làm gì?
Trường thông tin bổ sung cho phép bạn gửi thông báo cho khách hàng. Khách hàng nhìn thấy thông báo trên giỏ hàng. Thông báo có thể là về thuế được tính khi thanh toán.

Cách thay đổi giao diện của Nút Mua hiện tại?
Cách đơn giản nhất để thay đổi giao diện hoặc cài đặt của Nút Mua hiện tại là tạo lại nút và thay thế mã hiện có bằng mã mới. Một cách khác là thuê chuyên gia Shopify hoặc làm theo hướng dẫn nâng cao để thực hiện thay đổi.

Tại sao Nút Mua của tôi không hoạt động cùng với ứng dụng của tôi?
Nút Mua không tương thích với các ứng dụng từ cửa hàng ứng dụng Shopify. Ví dụ: Nếu bạn có ứng dụng đánh giá sản phẩm, ứng dụng này sẽ không tương thích với Nút Mua.

Tôi có thể tạo liên kết thanh toán ở đâu?
Để tạo liên kết thanh toán, bạn phải ở trên trang thông tin chi tiết của sản phẩm. Để biết thông tin về cách tạo liên kết thanh toán, xem Liên kết thanh toán.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí