Câu hỏi thường gặp về Nút Mua

Trên trang này

  • Tôi có thể thêm Nút Mua vào cửa hàng trực tuyến Shopify hay không?
  • Làm thế nào để xóa kênh Nút Mua khỏi trang quản trị Shopify?
  • Làm thế nào để xóa Nút Mua khỏi trang web?
  • Tôi có thể cập nhật Nút Mua hiện tại để hiển thị sản phẩm khác hay không?
  • Khi tạo Nút Mua, có thể sử dụng trường thông tin bổ sung để làm gì?
  • Tôi có thể sử dụng cổng thanh toán nào cùng với Nút Mua của mình?
  • Làm thế nào để thay đổi giao diện của Nút Mua hiện tại?
  • Tại sao Nút Mua của tôi không hoạt động cùng với ứng dụng?
  • Tôi có thể tạo liên kết thanh toán ở đâu?

Tôi có thể thêm Nút Mua vào cửa hàng trực tuyến Shopify hay không?

Không nên thêm Nút Mua vào cửa hàng trực tuyến Shopify hoặc blog Shopify vì có thể gây ra vấn đề với giỏ hàng của cửa hàng trực tuyến. Thay vào đó, hãy cân nhắc sử dụng liên kết cố định để tải sẵn giỏ hàng.

Làm thế nào để xóa kênh Nút Mua khỏi trang quản trị Shopify?

Trên trang Kênh bán hàng, nhấp vào biểu tượng thùng rác bên cạnh Nút Mua.

Làm thế nào để xóa Nút Mua khỏi trang web?

Xóa mã nhúng bạn đã thêm vào trang web.

Tôi có thể cập nhật Nút Mua hiện tại để hiển thị sản phẩm khác hay không?

Có, bằng cách chỉnh sửa mã nhúng. Bạn có thể thay đổi ID thuộc tính trong mã nhúng tương ứng của một sản phẩm khác. Nếu không, bạn phải tạo Nút Mua mới trong Shopify cho sản phẩm bạn muốn, rồi tạo mã nhúng mới để thay thế mã nhúng của Nút Mua cũ.

Khi tạo Nút Mua, có thể sử dụng trường thông tin bổ sung để làm gì?

Trường thông tin bổ sung cho phép bạn gửi thông báo đến khách hàng. Khách hàng sẽ nhìn thấy thông báo trên giỏ hàng. Thông báo có thể là số tiền thuế được tính khi thanh toán.

Tôi có thể sử dụng cổng thanh toán nào cùng với Nút Mua của mình?

Bạn cần dùng cổng thanh toán được hỗ trợ để sử dụng Nút Mua. Để xem danh sách các cổng thanh toán được hỗ trợ tại quốc gia hoặc khu vực của bạn, hãy tham khảo Thông tin thanh toán theo quốc gia hoặc khu vực.

Làm thế nào để thay đổi giao diện của Nút Mua hiện tại?

Cách đơn giản nhất để thay đổi giao diện hoặc cài đặt của Nút Mua hiện tại là tạo lại nút và thay thế mã hiện có bằng mã mới. Một cách khác là thuê chuyên gia Shopify hoặc làm theo hướng dẫn nâng cao này để thực hiện thay đổi.

Tại sao Nút Mua của tôi không hoạt động cùng với ứng dụng?

Nút Mua không tương thích với các ứng dụng trong Cửa hàng ứng dụng Shopify. Ví dụ: Nếu bạn có ứng dụng đánh giá sản phẩm, ứng dụng này sẽ không tương thích với Nút Mua.

Tôi có thể tạo liên kết thanh toán ở đâu?

Để tạo liên kết thanh toán, bạn phải ở trên trang thông tin chi tiết của sản phẩm. Để biết thông tin về cách tạo liên kết thanh toán, hãy xem bài viết Liên kết thanh toán.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí