สร้างปุ่ม “ซื้อ”

หลังจากที่คุณเพิ่มช่องทางการขายปุ่มซื้อในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณแล้ว คุณสามารถสร้างปุ่มซื้อสำหรับสินค้าหรือคอลเลกชันได้

หลังจากที่คุณสร้างปุ่มซื้อแล้ว คุณต้องคัดลอกโค้ดที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติแล้วเพิ่มโค้ดนั้นไปยังเว็บเพจหรือโพสต์บล็อกที่คุณต้องการให้ปุ่มปรากฏ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการเพิ่มปุ่มซื้อไปยังบล็อก Wordpress หรือเว็บไซต์ Squarespace ของคุณ

ไม่สามารถเปลี่ยนหน้าตาของปุ่มซื้อได้หลังจากที่คุณฝังบนเว็บไซต์ของคุณไปแล้ว หากคุณต้องการเปลี่ยนหน้าตาปุ่ม คุณต้องสร้างปุ่มใหม่ในช่องทางและแทนที่โค้ดเดิมด้วยโค้ดใหม่

การปรับแต่งปุ่มซื้อ

คุณสามารถปรับเปลี่ยนหน้าตาของปุ่มซื้อและวิธีการทำงานได้:

 • สี
 • ขนาด
 • แบบอักษร
 • การดำเนินการที่เกิดขึ้นเมื่อมีการคลิกปุ่ม
 • หน้าการชำระเงินจะปรากฏขึ้นในหน้าต่างเบราว์เซอร์ใหม่หรือไม่

ขณะที่คุณปรับแต่งปุ่ม คุณสามารถดูตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงของคุณได้ คุณสามารถทดสอบลักษณะการทำงานของปุ่มซื้อได้โดยคลิกที่ตัวอย่าง

สไตล์ของเลย์เอาต์

คุณสามารถเลือกเลย์เอาต์ของปุ่มซื้อได้

เลย์เอาต์ที่ใช้งานได้สำหรับปุ่มซื้อ
ขั้นพื้นฐาน เลือกเลย์เอาต์นี้เพื่อเพิ่มปุ่มซื้อโดยไม่มีรูปภาพสินค้าใดๆ คุณอาจต้องดำเนินการเช่นนี้ หากคุณแสดงสินค้าของคุณที่อื่นทางออนไลน์อยู่แล้ว แต่เพียงแค่ต้องการเพิ่มปุ่มเพื่อทำการสั่งซื้อ
คลาสสิก เลือกเลย์เอาต์นี้เพื่อแสดงรูปภาพสินค้าและราคาข้างปุ่มซื้อ เลย์เอาต์นี้มีประโยชน์สำหรับการแสดงตัวอย่างสินค้าอย่างรวดเร็ว เช่น ในโพสต์บล็อก
มุมมองแบบเต็ม เลือกเลย์เอาต์นี้เพื่อแสดงรูปภาพ ราคา และคำอธิบายสินค้าด้านข้างปุ่มซื้อ เลย์เอาต์นี้จำลองหน้ารายละเอียดสินค้าในร้านค้าออนไลน์ของคุณ

การดำเนินการของปุ่มซื้อ

เมื่อคุณสร้างปุ่มซื้อ คุณสามารถเลือกการดำเนินการที่เกิดขึ้นเมื่อมีการคลิกปุ่มได้

หมายเหตุ: หากคุณมีปุ่มซื้อมากกว่าหนึ่งปุ่มในหนึ่งหน้า คุณจำเป็นต้องกำหนดค่าทั้งหมดด้วยการดำเนินการเดียวกัน

หากปุ่มซื้อมีไว้สำหรับคอลเลกชัน การดำเนินการจะนำไปใช้กับสินค้าแต่ละรายการในคอลเลกชันนั้น

 • เพิ่มสินค้าไปยังตะกร้าสินค้า เพิ่มสินค้าไปยังตะกร้าสินค้า ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าต่อไปและเพิ่มสินค้าเพิ่มเติมไปยังตะกร้าสินค้าได้
 • ไปยังขั้นตอนการชำระเงินจะนำลูกค้าไปยังขั้นตอนการชำระเงินของคุณโดยตรง โดยที่พวกเขาสามารถซื้อสินค้าได้ ลูกค้าไม่สามารถเพิ่มสินค้าเพิ่มเติมไปยังคำสั่งซื้อของพวกเขาได้
 • เปิดรายละเอียดสินค้าแสดงปุ่มดูสินค้า เมื่อลูกค้าคลิกที่ปุ่มดังกล่าว จะสามารถดูคำอธิบายสินค้าได้ ให้เลือกตัวเลือกสินค้าที่มีอยู่และเพิ่มสินค้าไปยังตะกร้าสินค้า หากสินค้ามีรูปภาพสินค้าหลายรูปภาพ ภาพเหล่านี้จะแสดงเช่นกัน
  • ตัวเลือกนี้ไม่สามารถใช้งานได้ เมื่อคุณเลือกเลย์เอาต์แบบเต็มมุมมอง เนื่องจากเลย์เอาต์ของมุมมองแบบเต็ม จะแสดงรายละเอียดของสินค้าทั้งหมดแล้ว

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกได้ว่าจะให้หน้าการชำระเงินปรากฏในหน้าต่างเบราว์เซอร์ใหม่ หรือจะให้เปิดขึ้นในแท็บเดียวกันกับเว็บไซต์ของคุณ ลักษณะการทำงานตามค่าเริ่มต้นก็คือหน้าการชำระเงินจะเปิดขึ้นในหน้าต่างใหม่

รูปลักษณ์ของปุ่มซื้อ

 • รูปแบบปุ่มมีรูปร่าง สี และตัวอักษรสำหรับส่วนปุ่มของปุ่มซื้อ
 • เลย์เอาต์ คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าต่างๆ เช่น การจัดวางปุ่ม ขนาดของรูปภาพ ข้อความปุ่ม ตัวอักษร สี และขนาดของรูปภาพได้โดยขึ้นอยู่กับรูปแบบเลย์เอาต์ที่คุณเลือก
 • ตะกร้าสินค้ามีตัวเลือกข้อความและสีสำหรับตะกร้าสินค้าที่ฝังตัว นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปิดใช้และปรับแต่งใบจ่าหน้าสำหรับช่องหมายเหตุคำสั่งซื้อได้อีกด้วย คุณสามารถใช้หมายเหตุคำสั่งซื้อเพื่อรวบรวมคำแนะนำพิเศษจากลูกค้าเกี่ยวกับวิธีจัดเตรียมและจัดส่งคำสั่งซื้อ ช่องข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้คุณสามารถสื่อสารข้อความไปยังลูกค้าของคุณได้

  • คุณสามารถแก้ไขการตั้งค่าสำหรับตะกร้าสินค้าเท่านั้น หากคุณได้เลือกเพิ่มสินค้าลงในตะกร้าสินค้าหรือเปิดรายละเอียดสินค้าเป็นการดำเนินการของปุ่ม
 • ป๊อปอัปรายละเอียด ประกอบด้วยการตั้งค่าสำหรับหน้าต่างป๊อปอัปรายละเอียดสินค้า คุณสามารถปรับแต่งข้อความของปุ่มได้ ไม่ว่าจะแสดงช่องจำนวน สีที่ใช้สำหรับพื้นหลังและใบจ่าหน้า และขนาดแบบอักษรและขนาดของใบจ่าหน้าก็ได้หรือไม่ คุณสามารถแก้ไขการตั้งค่าเหล่านี้ได้ หากคุณได้เลือกเปิดรายดละเอียดสินค้าเป็นการดำเนินการของปุ่มเท่านั้น

สร้างปุ่มซื้อสำหรับสินค้าชิ้นเดียว

คุณสามารถสร้างปุ่มซื้อสำหรับสินค้าชิ้นเดียวได้ ปุ่มซื้ออาจมีตัวเลือกสินค้าหนึ่งรายการหรือตัวเลือกสินค้าทั้งหมด เมื่อคุณสร้างปุ่มซื้อคุณจะต้องเลือกรูปแบบเลย์เอาต์และปรับแต่งสีข้อความและรูปลักษณ์ของปุ่ม เช่นเดียวกับการดำเนินการที่เกิดขึ้นเมื่อลูกค้าคลิกที่ลูกค้า ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งปุ่มซื้อ

ก่อนที่คุณจะสร้างปุ่มซื้อสำหรับสินค้า คุณต้องเพิ่มสินค้าในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ และทำให้พร้อมใช้งานสำหรับช่องทางการขายปุ่มซื้อ

ขั้นตอน:

สร้างปุ่มซื้อสำหรับคอลเลกชัน

เมื่อคุณสร้างปุ่มซื้อสำหรับคอลเลกชัน คุณจะสร้างปุ่มสำหรับสินค้าแต่ละชิ้นในคอลเลกชัน

เมื่อคุณสร้างปุ่มซื้อคุณจะต้องเลือกรูปแบบเลย์เอาต์และปรับแต่งสีข้อความและรูปลักษณ์ของปุ่มเช่นเดียวกับการดำเนินการที่เกิดขึ้นเมื่อลูกค้าคลิก ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งปุ่มซื้อ

ก่อนที่คุณจะสร้าง ปุ่มซื้อ สำหรับคอลเลกชันคุณต้อง:

ขั้นตอน:

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี