Ustalanie cen produktów

Cena Twoich produktów determinuje Twój zysk ze sprzedaży, a jednocześnie wpływa na skłonność docelowej grupy odbiorców do ich zakupu.

Jeśli cena produktu jest wysoka, możesz osiągnąć większy zysk z każdej sprzedaży, ale klienci mogą uznać, że cena produktu jest zawyżona i nie złożyć zamówienia. Ponadto, może to stworzyć konkurentom możliwość zaoferowania niższych cen i przyciągnięcia klientów do swojej firmy.

Jeśli ceny produktów są niskie, wolumen Twojej sprzedaży może być większy, ale możesz stracić dodatkowe zyski, a klienci mogą sądzić, że Twój produkt jest niskiej jakości, co może zmniejszyć sprzedaż.

Wyceniając produkty, musisz znaleźć równowagę między zyskiem a oczekiwaniami rynku docelowego, aby ustalić odpowiednie ceny. Zapoznaj się z poniższymi krokami, które pomogą Ci w efektywnym ustaleniu cen produktów. Pamiętaj, aby regularnie monitorować swoje ceny i w razie potrzeby je korygować, aby zapewnić rentowność sklepu.

Krok 1: Ustal koszty

Zanim ustalisz ceny swoich produktów, musisz dowiedzieć się, jaki był koszt ich produkcji. Obejmuje on koszt materiałów, robocizny oraz wszelkie inne wydatki związane z wytworzeniem produktu. Po zapoznaniu się z kosztami możesz użyć tych informacji do ustalenia ceny, która pokryje Twoje koszty i zapewni Ci zysk.

Krok 2: Zbadaj rynek

Informacje na temat cen podobnych produktów u konkurencji pomogą Ci ustalić ogólny przedział cen, jakie klienci są skłonni zapłacić. Dzięki temu będziesz wiedzieć, jak pozycjonować swoje produkty na rynku. Ustal, jak sprzedawane są produkty, których ceny są zbliżone do cen średnich, i zapoznaj się z recenzjami produktów, aby dowiedzieć się więcej na temat tego, jak ceny produktów są odbierane przez klientów, które je kupują.

Krok 3: Określ swoją propozycję wartości

Twoja propozycja wartości jest tym, co wyróżnia Twoje produkty na tle produktów konkurencji. Musisz ustalić, co sprawia, że Twoje produkty są wyjątkowe i dlaczego klienci powinni wybierać je zamiast innych. Przykładami czynników, które mogą zwiększać cenę, są: innowacyjne wzornictwo, wysoka jakość materiałów lub pozyskiwanie produktów zgodnie z zasadami sprawiedliwego handlu. I odwrotnie, niska cena może być propozycją wartości samą w sobie, a jeśli masz możliwość sprzedaży swojego produktu taniej niż konkurencja, wyceń go odpowiednio. Po dokładnym przeanalizowaniu swojej propozycji wartości możesz wykorzystać te informacje do ustalenia ceny, która odzwierciedla oferowaną wartość.

Przykład: Gustaw zamierza sprzedawać nową zabawkę dla dzieci. Po zbadaniu rynku ustala, że średni koszt podobnych produktów wynosi 5 PLN. Podczas przeglądania szczegółów produktu Gustaw zauważa, że kluczowe części u konkurencji są plastikowe, a w jego produkcie użyty jest metal, co zwiększa wytrzymałość i trwałość zabawki. Gustaw decyduje się ustalić dla swojego produktu cenę wyższą niż średnia i podkreślić lepszą jakość produktu w swoich działań marketingowych.

Krok 4: Ustal cenę

Po zapoznaniu się z kosztami, rynkiem i propozycją wartości, nadszedł czas, aby ustalić cenę. Obliczając ceny, możesz skorzystać z różnych strategii cenowych, takich jak kosztowe ustalanie cen, ustalanie cen oparte na wartości i ustalanie cen oparte na cenach konkurencji:

  • Kosztowe ustalanie cen jest strategią cenową, w ramach której firma oblicza całkowity koszt wytworzenia produktu, a następnie dodaje narzut lub marżę zysku w celu ustalenia ostatecznej ceny sprzedaży. Narzut to zazwyczaj procent całkowitego kosztu. Jest on dodawany w celu zapewnienia firmie zysku z każdej sprzedaży. Ta strategia cenowa jest powszechnie używana w branży produkcyjnej i sprzedaży detalicznej, gdzie koszt wytworzenia produktu jest stosunkowo stabilny i przewidywalny.
  • Ustalanie cen oparte na wartości jest strategią cenową, w ramach której firma ustala cenę produktu lub usługi na podstawie postrzeganej wartości oferowanej klientowi. W tej strategii cenowej uwzględnia się korzyści i wartość, jakie produkt lub usługa zapewnia klientowi, a nie tylko koszt ich wytworzenia. Celem ustalania cen opartego na wartości jest określenie maksymalnej wartości, jaką klient jest skłonny zapłacić za produkt lub usługę przy jednoczesnym osiągnięciu zysku przez firmę. Ta strategia cenowa jest powszechnie używana w branżach takich jak branża oprogramowania lub dóbr luksusowych, gdzie wartość produktu lub usługi jest subiektywna i różni się w zależności od klienta.
  • Ustalanie cen oparte na cenach konkurencji jest strategią cenową, w ramach której firma ustala cenę produktu lub usługi na podstawie cen obowiązujących u konkurencji. Ta strategia cenowa obejmuje analizę cen podobnych produktów lub usług oferowanych przez konkurentów i ustalenie ceny, która jest niższa lub wyższa niż cena konkurencji bądź jej równa. Celem ustalania cen opartego na cenach konkurencji jest utrzymanie konkurencyjności na rynku i przyciągnięcie klientów poprzez oferowanie podobnego produktu lub usługi w niższej cenie lub oferowanie dodatkowej wartości w wyższej cenie. Ta strategia cenowa jest powszechnie używana w takich branżach jak sprzedaż detaliczna, w której ceny produktów są porównywalne i dostępne dla klientów.

Niezależnie od wybranej strategii, pamiętaj, by stosować dla podobnych produktów podobne ceny, aby były one zrozumiałe dla Twoich klientów. Wybierz strategię, która najlepiej sprawdza się w Twojej firmie, i ustal ceny zgodnie z nią.

Krok 5: Monitoruj i koryguj ceny

Ceny nie są ustalane raz na zawsze. Regularnie monitoruj swoje ceny i koryguj je w razie potrzeby. Obejmuje to monitorowanie kosztów, konkurencji i rynku. Jeśli zauważysz, że Twoje ceny są zbyt wysokie lub zbyt niskie, dokonaj korekt, aby zapewnić sobie konkurencyjność i rentowność.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo