Product Reviews

Dzięki recenzjom produktów możesz zebrać opinie o swoim sklepie i produktach, a klienci mogą skorzystać z pomocnych informacji przy rozważaniu zakupu.

Możesz dodać aplikację do recenzji produktów z Shopify App Store, aby wyświetlać recenzje produktów w swoim sklepie online.

Jeśli masz zainstalowany kanał sprzedaży Shop, klienci mogą zostawiać w aplikacji Shop recenzje produktów zakupionych w aplikacji Shop lub sklepie online. Dowiedz się więcej o recenzjach w aplikacji Shop.

W tej sekcji

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo