Tuotteiden hinnoittelu

Tuotteittesi hinta määrittää, kuinka paljon voittoa voit tehdä myynnistä, mutta se vaikuttaa myös siihen, miten halukas kohdeyleisösi on ostamaan tuotteitasi.

Jos hinnoittelet tuotteesi korkeaksi, saatat saada enemmän voittoa jokaisesta myyntitapahtumasta, mutta asiakkaat saattavat ajatella, että tuotteesi on ylihinnoiteltu eivätkä he tee tilausta. Tämä voi myös luoda kilpailijoille mahdollisuuksia tarjota alhaisempia hintoja ja houkutella asiakkaita omiin yrityksiinsä.

Jos hinnoittelet tuotteesi alhaiseksi, myyntisi määrä saattaa kasvaa, mutta voit myös menettää myyntivoittoja, ja asiakkaat saattavat ajatella, että tuotteesi on huonolaatuinen, mikä vähentää myyntiä.

Kun hinnoittelet tuotteitasi, sinun on löydettävä tasapaino myyntivoiton saamisen ja kohdemarkkinoittesi hinta-odotusten välillä oikeaa hinnoittelua käyttämällä. Tarkista seuraavat vaiheet ja selvitä, miten voit määrittää tuotehinnat tehokkaasti. Muista seurata hintojasi säännöllisesti ja tehdä tarvittavat muutokset varmistaaksesi, että olet toimintasi pysyy kannattavana.

Vaihe 1: Määritä kustannukset

Ennen kuin määrität tuotteillesi hinnan, sinun on tiedettävä, kuinka paljon tuotteiden valmistaminen maksaa. Tämä koskee myös materiaalien, työvoiman ja muiden tuotteesi luomiseen liittyvien kulujen kustannuksia. Kun olet saanut selkeän käsityksen kuluistasi, voit käyttää näitä tietoja määrittääksesi hinnan, joka kattaa kulut ja varmistaa, että saat voittoa.

Vaihe 2: Tutki markkinoitasi

Kun tutkit kilpailijoittesi vastaavanlaisista tuotteista veloittamia hintoja, löydät yleisen hintahaarukan, jonka hinnat asiakkaasi ovat halukkaita maksamaan. Tämä auttaa sinua ymmärtämään, miten voisit sijoittaa tuotteesi markkinoille. Tutki, miten tuotteita markkinoitaan, kun ne maksavat keskimääräistä hintaa enemmän tai vähemmän, ja lue tuotearvosteluja, jotta ymmärtäisit paremmin, millaisena asiakkaat näkevät tuotteiden hinnoittelun.

Vaihe 3: Määritä arvolupauksesi

Arvolupauksesi erottaa tuotteesi kilpailijoistasi. Sinun on ymmärrettävä, mikä tekee tuotteistasi yksilöllisiä ja miksi asiakkaiden tulisi valita ne muiden vaihtoehtojen sijaan. Esimerkkejä tekijöistä, jotka voivat johtaa korkeampaan hintaan, ovat innovatiivinen suunnittelu, laadukkaat materiaalit tai reilun kaupan hankinnat. Toisaalta alhainen hinta voi olla oma arvolupauksensa, ja jos myyt tuotetta, joka voidaan myydä halvemmalla kuin mitä kilpailijasi tarjoavat, aseta hintasi sen mukaan. Kun olet saanut selkeän käsityksen arvolupauksestasi, voit käyttää näitä tietoja, kun määrität hintaa, kun määrität hintaa, joka kuvaa tarjoamaasi arvoa.

Esimerkiksi Gustav toivoo myyvänsä uutta lasten lelua. Tutkittuaan markkinoita Gustav huomaa, että vastaavien tuotteiden keskihinta on 5 USD. Tuotetietoja arvioidessaan Gustav huomaa, että kilpailijat käyttävät muovia joissakin avainkomponentissa, kun taas hänen tuotteessaan käytetään metallia, mikä lisää lelun kestävyyttä ja ikää. Hän päättää hinnoitella tuotteensa keskimääräistä korkeammaksi ja korostaa markkinoinnissa tuotteen parempaa laatua.

Vaihe 4: Määritä hinta

Nyt kun sinulla on selkeä käsitys kustannuksistasi, markkinoistasi ja arvolupauksestasi, on aika määrittää hinta. Voit käyttää erilaisia hinnoittelustrategioita, jotka auttavat sinua hintojen laskemisessa, kuten kustannusvoittolisähinnoittelua, arvoperusteista hinnoittelua ja kilpailijoihin perustuvaa hinnoittelua:

  • Kustannusvoittolisähinnoittelu on hinnoittelustrategia, jossa yritys laskee tuotteen valmistamisen kokonaiskustannukset ja lisää sitten marginaalin tai voittomarginaalin lopullisen myyntihinnan määrittämiseksi. Marginaali on yleensä prosenttiosuus kokonaiskustannuksista, ja se lisätään sen varmistamiseksi, että yritys saa voittoa jokaisesta myyntitapahtumasta. Tätä hinnoittelustrategiaa käytetään yleisesti teollisuudessa ja jälleenmyynnissä, jossa tuotteen valmistuskustannukset ovat suhteellisen vakaat ja ennakoitavissa.
  • Arvoperusteinen hinnoittelu on hinnoittelustrategia, jossa yritys määrittää tuotteen tai palvelun hinnan sen asiakkaalle antaman arvon perusteella. Tässä hinnoittelustrategiassa otetaan huomioon asiakkaan tuotteesta tai palvelusta saama hyöty ja arvo niiden tuottamisen vaatimien kulujen sijaan. Arvoperusteisen hinnoittelun tavoitteena on saavuttaa enimmäisarvo, jonka asiakas on halukas maksamaan tuotteesta tai palvelusta, samalla kun yritys voi saada tästä voittoa. Tätä hinnoittelustrategiaa käytetään yleisesti esimerkiksi ohjelmisto- tai ylellisyystavara-aloilla, jossa tuotteen tai palvelun arvo on subjektiivinen ja vaihtelee asiakkaasta toiseen.
  • Kilpailijoihin perustuva hinnoittelu on hinnoittelustrategia, jossa yritys asettaa tuotteen tai palvelun hinnan kilpailijoiden veloittamien hintojen perusteella. Tässä hinnoittelustrategiassa analysoidaan kilpailijoiden tarjoamien vastaavien tuotteiden tai palvelujen hinnat ja asetetaan hinta, joka on joko pienempi, yhtä suuri tai suurempi kuin kilpailijoiden hinta. Kilpailijoihin perustuvan hinnoittelun tavoitteena on pysyä markkinoilla kilpailukykyisenä ja houkutella asiakkaita tarjoamalla vastaavanlaista tuotetta tai palvelua edullisemmalla hinnalla tai tarjoamalla lisäarvoa korkeammalla hinnalla. Tätä hinnoittelustrategiaa käytetään yleisesti esimerkiksi jälleenmyynnissä, jossa tuotteiden hinnat ovat havaittavissa ja näkyvissä asiakkaille.

Riippumatta siitä, minkä strategian valitset, varmista, että noudatat samanlaista hinnoittelua samankaltaisille tuotteille kaupassasi, jotta asiakkaasi ymmärtävät hinnoittelusi. Valitse strategia, joka toimii parhaiten yrityksesi kannalta, ja määritä hinnat sen mukaisesti.

Vaihe 5: Hintojen valvominen ja säätäminen

Hinnoittelu ei ole kertapäätös. Valvo hintojasi säännöllisesti ja muuta niitä tarvittaessa. Tämä koskee myös kulujen, kilpailijoiden ja markkinasi seurantaa. Jos huomaat, että hintasi ovat liian korkeat tai liian alhaiset, tee tarvittavat muutokset varmistaaksesi, että olet kilpailukykyinen ja toimintasi on kannattavaa.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi