Chọn và chỉnh sửa gói đăng ký vận chuyển trung hòa carbon

Bạn có thể sử dụng Planet để chọn và chỉnh sửa gói vận chuyển trung hòa carbon, giúp bạn giảm thiểu tác động lên môi trường từ quá trình vận chuyển và chung tay xây dựng tương lai bền vững hơn. Tìm hiểu thêm về các tùy chọn và gói đăng ký vận chuyển trung hòa carbon được cung cấp qua Planet.

Thành viên mới

Nếu bạn là người dùng Planet mới, bạn có thể chọn tùy chọn và gói đăng ký vận chuyển trung hòa carbon sau khi cài đặt ứng dụng Planet.

Bước:

 1. Vào trang Planet trên Shopify App Store.
 2. Nhấp vào Thêm ứng dụng để cài đặt và kết nối Planet với cửa hàng của bạn.
 3. Xem lại quyền truy cập ứng dụng, rồi nhấp vào Cài đặt ứng dụng.
 4. Chọn trong số các tùy chọn Tiên phong, Cộng đồng hoặc Liên minh tùy theo mong muốn của bạn.
 5. Nếu bạn đã chọn Pioneer hoặc Alliance, hãy chọn một gói đăng ký để xác định mức độ đóng góp của bạn trên mỗi đơn hàng. Bạn có thể chọn trong số các gói Thập kỷ, Thế kỷ hoặc Thiên niên kỷ.
 6. Trong mục Tóm tắt, xem lại lựa chọn của bạn.
 7. Trong mục Hạn mức thanh toán, bạn có thể chỉnh sửa số tiền tối đa có thể chi trả để vận chuyển trung hòa carbon mỗi tháng.
 8. Trong mục Lưu cài đặt gói đăng ký, nhấp vào Kích hoạt để lưu cài đặt gói đăng ký.

Chỉnh sửa gói đăng ký

Nếu bạn là người dùng hiện tại của Planet thì bạn có thể thay đổi cài đặt và gói đăng ký vận chuyển trung hòa carbon của mình. Nếu bạn đã cài đặt Planet trước ngày 31 tháng 1 năm 2024 và chưa thay đổi cài đặt gói đăng ký thì theo mặc định, bạn đang sử dụng gói Tiên phong.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.
 2. Trên trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Planet.
 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.
 4. Nhấp vào Cài đặt và Công cụ > Chỉnh sửa gói đăng ký.
 5. Chọn trong số các tùy chọn Tiên phong, Cộng đồng hoặc Liên minh tùy theo mong muốn của bạn.
 6. Nếu bạn đã chọn Pioneer hoặc Alliance, hãy chọn một gói đăng ký để xác định mức độ đóng góp của bạn trên mỗi đơn hàng. Bạn có thể chọn trong số các gói Thập kỷ, Thế kỷ hoặc Thiên niên kỷ.
 7. Trong mục Tóm tắt, xem lại lựa chọn của bạn.
 8. Trong mục Hạn mức thanh toán, bạn có thể chỉnh sửa số tiền tối đa có thể chi trả để vận chuyển trung hòa carbon mỗi tháng.
 9. Trong mục Lưu cài đặt gói đăng ký, nhấp vào Lưu.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí