Velge og redigere abonnementstypen for klimanøytral frakt

Du kan bruke Planet til å velge og redigere type klimanøytral frakt, slik at du enklere kan redusere miljøpåvirkningen fra frakten din og bidra til en mer bærekraftig fremtid. Finn ut mer om klimanøytrale fraktalternativer og abonnementstyper som tilbys gjennom Planet.

Nytt medlem

Hvis du er en ny Planet-bruker, kan du velge alternativ for klimanøytral frakt og abonnementstype etter at du har installert Planet-appen.

Trinn:

 1. Gå til Planet-siden i Shopify App Store.
 2. Klikk på Legg til app for å installere og koble Planet til butikken.
 3. Se gjennom apptillatelsene og klikk på Installer app.
 4. Velg mellom alternativene Pioneer, Community eller Alliance, basert på din preferanse.
 5. Hvis du valgte alternativene Pioneer eller Alliance, velger du en abonnementstype som avgjør ditt bidrag per bestilling. Du kan velge blant abonnementene Decade, Century eller Millennium.
 6. Gå gjennom valget ditt i seksjonen Sammendrag.
 7. I seksjonen Faktureringsgrense kan du redigere maksimumsbeløpet du kan betale for klimanøytral frakt per måned.
 8. Klikk på Aktiver i seksjonen Lagre abonnementsinnstillingene for å lagre abonnementsinnstillingene.

Rediger abonnementet

Hvis du er en eksisterende bruker av Planet, kan du gjøre endringer i innstillingene og abonnementet for klimanøytral frakt. Hvis du installerte Planet før 31. januar 2024, og ikke har endret abonnementsinnstillingene, har du Pioneer-abonnementet som standard.

Trinn:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på Planet fra siden Apper og salgskanaler.
 3. Klikk Åpne app.
 4. Klikk på Innstillinger og verktøy > Rediger abonnement.
 5. Velg mellom alternativene Pioneer, Community eller Alliance, basert på din preferanse.
 6. Hvis du valgte alternativene Pioneer eller Alliance, velger du en abonnementstype som avgjør ditt bidrag per bestilling. Du kan velge blant abonnementene Decade, Century eller Millennium.
 7. Gå gjennom valget ditt i seksjonen Sammendrag.
 8. I seksjonen Faktureringsgrense kan du redigere maksimumsbeløpet du kan betale for klimanøytral frakt per måned.
 9. Klikk på Lagre i seksjonen Lagre abonnementsinnstillinger.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis