Beregning av fraktutslippene dine

Estimere fraktutslipp

For å estimere utslipp, bruker Planet-appen data fra bestillingssporing, knyttet til forsendelsens sporingsnummer. Disse opplysningene gir en mer nøyaktig beregning av utslippene. Hvis sporingsnummeret imidlertid er utilgjengelig, eller transportøren ikke støttes, multipliserer Planet de estimerte utslippene med en usikkerhetsfaktor på 3. Usikkerhetsfaktoren sikrer at det tas høyde for alle utslipp, selv i tilfeller der opplysningene er inkonsekvente eller mangler.

Eksempel: Bruke usikkerhetsfaktoren til å beregne fraktutslipp

La oss se på et eksempel for å illustrere denne prosessen. La oss si at du sender en pakke fra Boston til New York. Avstanden i rett linje mellom de to byene er rundt 305 km, men den korteste veiruten er rundt 350 km. Hvis sporingsdata er tilgjengelig, bruker Planet den nøyaktige distansen forsendelsen er fraktet i beregningen.

I tilfeller der sporingsopplysninger ikke er tilgjengelig, bruker Planet Haversine-formelen til å beregne avstanden mellom opprinnelses- og destinasjonsadressene. Haversine-avstanden viser til den vinklede avstanden mellom to punkter på overflaten av en kule. Den tar høyde for lengde- og breddegradskoordinatene for hvert av punktene, som representeres i radianer. Ved hjelp av denne formelen kan Planet estimere distansen nøyaktig, selv uten sporingsdata. De resulterende utslippene multipliseres så med 3 for å ta høyde for variasjoner langs ruten, som avstanden fra postkontorer og distribusjonssentre, samt ruten transportøren har valgt for å levere pakken til kundens dør.

Ytterligere hensyn for hvordan Planet estimerer fraktutslipp

Planets modeller og estimater er avhengige av data, og i noen tilfeller er ikke disse dataene tilgjengelige. For å adressere dette overestimerer Planet klimautslippet med hensikt, for å sikre kjøp av tilstrekkelig karbonfjerning, selv i scenarier der dataene mangler. Utslipp av karbondioksid (CO2) står for 95 % av klimapåvirkningen fra forbrenning av fossile drivstoff til transport. Utslippene som estimeres tar ikke høyde for utslipp av andre drivhusgasser under transporten.

For sjøbasert transport genereres ikke nødvendige data for å estimere utslipp nøyaktig for bestillinger som sendes med denne metoden. I slike tilfeller brukes bransjegodtatte alternative metoder til å estimere utslippet.

Primære faktorer som brukes til å beregne fraktutslipp

For å beregne fraktutslipp, bruker Planet tre primære faktorer: vekt, avstand og type transport.

  • Vekt: Forsendelsens vekt er den primære verdien som brukes i beregningen. Hvis vekten ikke er tilgjengelig, bruker Planet en gjennomsnittlig forsendelsesvekt som et substitutt.
  • Avstand: Hvis sporingsdata er tilgjengelig, bruker Planet avstanden som er registrert i sporingsinformasjonen. I tilfeller der sporingsopplysninger ikke er tilgjengelig, bruker Planet Haversine-formelen til å beregne avstanden mellom opprinnelses- og destinasjonsadressene. Haversine-avstanden viser til den vinklede avstanden mellom to punkter på overflaten av en kule. For å ta høyde for usikkerhet på ruten multipliseres denne avstanden med en usikkerhetsfaktor på 3.
  • Type transport: Planet avgjør typen transport basert på hastigheten og avstanden for å tilordne riktig karbonintensitet knyttet til fly i forhold til bakketransport.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis